BROWSER NEEDS UPDATING

Tarayıcınız güncel değil. Daha iyi oyun deneyimleri ve efektleri için lütfen tarayıcınızı güncelleyin.
UPDATE
Kapat
Sadece zevk
almak için oyna
Kayıt

  Bahis Kuralları

  Genel Mevzuatlar

  1. Sportotoda bahis internet vasıtasıyla da yapılabilir.
  2. Her oyuncu; “Çempionebi 111” LTD’ nin web sitesinde (www.EUROPE-BET.com) kayıt yapmadan ve Bahis koymadan önce işbu kuralları okumaya mecburdur.
  Zorunlu Bilgilerin Doldurulması
  Adı:
  Soyadı:
  Kimlik Numarası
  Detaylı irtibat Bilgileri:
  3. Oyuncunun Web sitesinde hesabını açıp bahis yapması; Şirket tarafından belirlenen kurallara oyuncunun kabul edilmesi olarak sayılacaktır.
  4. Oyun kurallarının bilinmemesi sözleşmenin iptal nedeni olamaz ve işbu kurallar gereğince; oyuncu bahis koyarak üzerine aldığı yükümlülüklerinden muaf tutulamaz.
  5. Sportoto internet web sitesinde 18 yaşını doldurmuş olan ve toto oyun kurallarına kabul eden herhangi bir kişi hesabını açabilir ve bahis koyabilir.
  6. İnternet toto web sitesinde kaydını yaptıktan sonra oyuncu tarafından seçilen şifre, gizli olmaktadır ve oyuncu tarafından üçüncü kişiye teslim edilmesi yasaklıdır. Oyuncu şifresinin korumasından sorumlu olacaktır. Şifre kaybı, üçüncü kişiye devretme veya çalınma durumlarında sportoto tarafından herhangi bir yükümlülük alınmaz ve bu durumda bütün sorumluluğu oyuncuya yüklenecektir.
  7 . Oyuncunun dolandırıcılığı yüzünden Sportoto maddi veya manevi zarar görürse veya sportotonun itibarı bozulursa, Sportoto’nun:
  • Web sitesine girmesini engelleme veya hesabını iptal etme,
  • Bahis koymasını engelleme veya yapılmış bahis iptal etme,
  • Gürcistan’da geçerli kuralar çerçevesinde dolandırıcılık olayı inceleme ve gerekli tepki göstermek amacıyla ilgili makamlara başvurma,
  • Mahkeme kararları doğrultusunda oyuncudan verilen zararın ve mahkeme masraflarının karşılanmasını isteme Hakkı vardır.
  8. ‘’ Çempionebi 111” LTD Spor toto; kendi görüşleri doğrultusunda oyuncunun web sayfasına kaydını yapma veya bahis koymasını reddetme hakkına sahiptir. Ayrıca reddetme sebebi ile ilgili açıklama yapmayabilir.

  Bahis Koyma

  1. Spor Toto tarafından, yayınlanan programa uygun olarak bahis alınacaktır.
  2. Bahis GEL olarak yapılacaktır.
  3. Asgari Bahis Tutarı 0.10 GEL olmaktadır;
  4. ‘’ Çempionebi 111” LTD Şirketi; kendi görüşlerine uygun olarak asgari ve azami bahis tutarı değiştirme hakkına sahiptir. Asgari bahis tutarının değiştirilmesi yazılı bir şekilde Gelirler Dairesine bildirilecek ve Kamu Tüzel Kişiliği Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşarak belirlenecektir.
  5. Yapılan bahsin beklenilen kazancı bilet başında 100 000 (yüz bin) GEL’ den fazla olmamalıdır. Bilet başında beklenilen kazanç izin verilen sınırdan fazla ise, kazanç 100 000 gel olarak sayılacaktır. Tahmini kazanç 100 000 den fazla olan bahisler idare ile anlaşarak yapılacaktır.
  6. Sportoto; oyuncu tarafından birkaç aynı biletin yapılmasını engelleme , oyuncu tarafından birkaç aynı bilet yapıldığında bilet iptal etme ve kazancın sadece ilk olarak yapılan bilete göre ödeme hakkına sahiptir.
  7. Oranların çarpımı 10000 den fazla olmamalıdır. Oranların çarpımı belirlenmiş sınırdan fazla ise, oran 10000 olarak sayılacaktır ve koyulan bedeli bahsi geçen oran ile çarpılacaktır.
  8. Bahis; tek maç veya birkaç maç sonucunun tahmini üzerine yapılabilir. Bahis birkaç maç sonucunun tahmini üzerine yapıldı ise, kazancın oranı ,her sonucunun kendi oranına çarparak elde edilir.
  9. Bazı durumlarda maça katılan takımların yanlarında skor( Handikap) belirlenmiş olabilir. Bu durumda söz konusu maç sonucu, söz konusu skor göz önüne alınarak belirlenmektedir.
  10. Bir bilette aynı çiftlerinin birkaç değişik skorları yazılamaz ( örnek olarak chelsea -lindsay 2:0 ve chelsea -lindsay 1 ve chelsea -lindsay 0:1 )
  11. Turnuvanın birden fazla kazanan oyuncu veya takımı varsa, kazanç oranı kazananların miktarına göre bölünecektir.

  Hesap ve Depozit Yönetim Kuralları

  Oyuncuların kendi hesaplarına para yatırılması veya kazanan ikramiyenin alınması “Çempionebi 111” gişelerinden veya ortak bankalardan ve değişik elektronik depozit vasıtalarından yapılabilir. Ayrıca, ikramiyenin ödenmesi için oyuncunun hesabı; işbu yönergede yer alan kurallara göre doğrulanmış olmalıdır. Aksi takdirde “Çempionebi 111” LTD tarafından oyuncuya ikramiye ödenmez.
  “Çempionebi 111” LTD ‘ nin gişelerinden nakit para alınması durumunda, alınacak para miktarı 10 000 (on binden) gel den fazla ise, Oyuncu web sitesinin vasıtasıyla önceden bilgi verip söz konusu bedelinin siparişi yapmalıdır.
  “Çempionebi 111” LTD ‘ nin gişeleri aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır:

  -Tiflis Şehri , Kostava Sk. #47/57, #2 ve #3 binanın sol müştemilatı 1. giriş, 1. salon # 1 ve #2 gişeler (Kumar makineler bulunduğu salon izin belgesi #19-06/211);
  - Telavi Şehri, Alazani Caddesi #43, Bina #1, sol müştemilat, alan#3, oda #2(Kumar makineler bulunduğu salon izin belgesi #19-06/235);
  - Batum Şehri , İ Chavchavadze Sk.. #5, birinci kat, sol müştemilat, salon #1 Kumar makineler bulunduğu salon izin belgesi #19-06/209);
  - Khaşuri Şehri Imereti Sk. #18, Bina #1, Birinci kat, alan #1 (Sportoto alanı izin belgesi #19-05/332).
  - Kutaisi Şehri Paliaşvili Sk. #31, #01/532 alanda bulunan bina #2, birinci kat, alan #1 Sportoto alanı izin belgesi #19-05/309).
  - Ozurgeti Şehri , G Episkoposi Sk. #2 Bina #1, ikinci kat, alan #1, salon #1. Kumar makineler bulunduğu salon izin belgesi#19-06/214).

  1. Oyuncu yukarıdaki adreslerde bulunan gişelerde kimlik belgesi göstererek kendi hesabındaki para miktarına göre ikramiye ödemesini isteyebilir.
  Oyuncunun kimliğini tespit ederken, “Çempionebi 111” LTD’nin; oyuncu Gürcistan vatandaşı ise sadece Gürcistan kimlik belgesi veya pasaportu isteme hakkı vardır. Oyuncu Gürcistan vatandaşı değilse, yabancı ülke pasaportu veya söz konusu oyuncunun Gürcistan ikametgah belgesini istemekten yetkili olacaktır.
  Müşterinin Hesap numarasına para yatırması veya hesabından para çekmesi esnasında, “Çempionebi 111” LTD yeni şekil ruhsatı da resmi belge olarak kabul etmekte şu durumlarda yetkili olacaktır: Müşteri kaydını ve doğrulama işlemi Gürcistan ikametgah belgesine göre yaptı ise ve hesabından para çekme/hesabına para yatırılması için Gürcistan İç işleri Bakanlığı tarafından verilmiş olan yeni şekil ehliyeti gösterirse. Bu maddede yer alan şartlar çerçevesinde Gürcistan vatandaşı doğrulama işlemi yaparken kullanılan pasaport veya kimliğin geçerlilik süresi tamamlanmış olmamalı. Yabancı ülke vatandaşı doğrulama işlemi yaparken kullandığı yabancı ülke vatandaşının pasaportu veya kimliğinin geçerlilik süresi tamamlanmış olmamalıdır.
  2. Çempionebi 111” LTD, oyuncu tarafından yanlış yapılan yatırımlardan sorumlu kılınamaz. Söz konusu sorumluluğu oyuncuya aittir.
  3. Nakit olmayan ödemelerde, Oyuncu istediği ortak banka veya elektronik depozit vasıtaları seçerek kendi hesabından tutarı uygun plastik kart hesabına veya depozit vasıtalarına havale yapacaktır.
  4. kazanılan ikramiyenin kendi hesabından çekmesi için daha önce bir kere de olsa, hesabına para yatırılırken kullanılan Visa kartı kullanılabilir.
  5. Plastik kart vasıtasıyla para çekimi durumunda, oyuncu statüsü göz önüne alınarak belirlenen beli bir limitler söz konusu olmaktadır.
  6. Kazanılan ikramiyenin ödenmesi, kazandıktan 30 gün boyunca yapılacaktır.
  7. Oyuncunun kayıt yaparken tespit ettiği e-mail adresini unuttuğu durumunda, e-mail adresinin yenilenmesi amacıyla oyuncu “Çempionebi 111” LTD danışma hattını arayarak aşağıdaki işlemleri yapmalıdır:
  -Oyuncunun hesabı doğrulanmış değilse oyuncu kendi kimlik kartına fotoğraf çekip/tarama yapıp info@europe-bet.com mail adresine göndermelidir. Kimlikte bulunan bilgiler, sisteme kayıt yaparken bildirilen bilgilerin aynısı olursa, operatör oyuncuya e-mail adresini hatırlatacaktır.
  -Oyuncunun hesabı doğrulanmış ise oyuncu kendi kimlik kartına fotoğraf çekip/tarama yapıp info@europe-bet.com mail adresine göndermelidir. Kimlikte bulunan bilgiler, sistemde kayıt yaparken bildirilen bilgilerin aynısı olursa, operatör oyuncuya e-mail adresini hatırlatacaktır.
  8. Oyuncu; kayıt yaparken bildirdiği telefon numarası veya e-mail adresinin değiştirmesini istiyorsa, “Çempionebi 111” LTD danışma hattını arayarak aşağıdaki işlemleri yapmalıdır:

  -Oyuncunun hesabı doğrulanmış değilse oyuncu kendi kimlik kartına fotoğraf çekip/tarama yapıp info@europe-bet.com mail adresine göndermelidir. Kimlikte bulunan bilgiler sisteme kayıt yaparken bildirilen bilgilerin aynısı olursa, operatör tarafından oyuncunun e-mail adresi veya telefon numarası değiştirilir.
  - Oyuncunun hesabı doğrulanmış ise, oyuncu kendi kimlik kartına fotoğraf çekip/tarama yapıp info@europe-bet.com mail adresine göndermelidir. Kimlikte bulunan bilgiler sisteme kayıt yaparken bildirilen bilgilerin aynısı olursa, operatör tarafından oyuncunun e-mail adresi veya telefon numarasını değiştirilir.
  9. Yukarıda açıklanan değişiklikler, internet gişesindeki operatör veya yardımcı personel yardımı ile de yapılabilir. Söz konusu personel, oyuncunun isteğini dahili irtibat hattı ile şirketin uygun şubesine gönderir.
  10. Oyuncunun doğrulama sistemine girilmesi engellendi ise, oyuncu şirketin danışma hattını aramalı ve bazı bilgileri vermelidir: adı, soyadı, doğum tarihi, şahsi numarasını bildirmelidir. Oyuncu tarafından verilen bilgiler sistemde kaydını yaparken bildirilen bilgilere uyumlu ise, operatör tarafından sisteme girme fonksiyonu yenilenir.
  11. Oyuncu tarafından www.europe-bet.com- de bulunan Hesabın elektronik sistemleri ve başka vasıtaları ile doldurarak hesaptaki para kısmının europebet sisteminde bahis yapılmadığı durumlar, www.europe-bet.com- de bulunan hesabının amaç dışı ve sahtekar bir şekilde kullanım anlamına gelmektedir.
  Hesaptaki tutarın amaç dışı ve dolandırıcı kullanımı veya bahis koymadan para çekme durumlarında, Şirketin aşağıdaki şekilde ceza uygulama hakkı vardır :
  10.1. kullanıcıya ceza olarak çektiği tutarının %10 belirleyebilir.
  10.2. Kullanıcının hesabının herhangi bir fonksiyonu engelleyebilir.
  10.3 En fazla 30 takvim günü boyunca para çekme fonksiyonu engelleyebilir.
  10.4 kullanıcının hesabından dürüst olmayan yöntemlerle alınan bonus ve kazanılan tutarı kesebilir.
  11. Şirket ;kendi görüşleri doğrultusunda ve kullanıcının sitedeki geçmişini göz önüne alarak oyuncu tarafından yatırılan tutarın çekiliş oranını tespit edebilir ve bireysel olarak çekiliş oranını belirleyebilir.
  12. Kullanıcının isteğini göz önüne alarak “Çempionebi 111” LTD nin, istenilen süre ile hesap dondurma ve/veya engeli kaldırma hakkı vardır.
  13. Kullanıcının kayıt edilmiş hesap bilgileri ve hesabının iptali isteme hakkı yoktur.
  14. Teknik hataları tespit edildiğinde veya kullanıcının dolandırıcı ve şirkete zarar verici faaliyetlerde bulunduğunda “Çempionebi 111” LTD ‘nin hesapları iptali veya engelleme hakkı vardır.
  15. “Çempionebi 111” LTD ; güvenlik tedbirlerinden dolayı doğrulama işlemi yaptırmayan oyuncunun hesapları söz konusu oyuncunun kendi kişilik bilgileri teyit etmeyinceye kadar engelleyebilir. Bu durumda kullanıcı kimlik veya pasaportunun taramasını göndererek doğrulayabilir. Doğrulama amacıyla kullanıcı tarafından gönderilen kimlik belgeleri, “Çempionebi 111” LTD tarafından belge gönderdikten 24 saat boyunca incelenecek, istisna olarak bu süre 30 güne kadar devam edilebilir.
  16. “Çempionebi 111” LTD ; kullanıcı tarafından yanlış yapılan yatırımları konusunda sorumlu kılınamaz ve sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.

  Bilet İptal Etme Durumları

  1. Geçerli bir programla belirlenmesi ve bilette tespit edilmesine rağmen aşağıdaki durumlarda bilet iptal edilir ve bahis iade edilmiş olarak sayılmaktadır:
  a)Bir bilet için yapılan bahis bedeli 0.1 GEL den az ise.
  b) Bahis, bilette belirlenmiş oyun başladıktan sonra yapıldı ise (yarışmanın gerçek başlama zamanı kastedilmektedir ve sonuç artık beli ise. Programda maç başlama tarih ve saatinin yanlış yazıldığına rağmen)
  c) Bilette seçilen çiftteki deplasman takımı değişti ise (iki maçlı turnuva durumunda takımın sonraki aşamaya geçmesi için koyulan bahisler geçerli kalacaktır) dostluk ve tek round kupa maçları dışında.
  d)Yarışma iptal oldu , kesildi veya ertelendi ve 24 saat boyunca tekrardan yapılmadı ise. Tenis ve beysbol maçları hariç. Sonraki aşamaya geçmesi için yapılan bahis durumunda yarışma üç haftadan fazla vakti ile ertelendi ise (teknik sonuç göz önüne alınmayacaktır).
  Kesilen oyun durumunda; kesilme esnasındaki sonuçlar oyun sonuçları olarak sayılacaktır. Örnek olarak , oyun kesildiğinde maç skoru 2:1 idi. Bu durumda 2,5 ‘den fazla tahmini için koyulan bahis ve “karşılıklı gol olacak” pozisyonlarına yapılan bahis kazanmış olarak sayılacaktır.
  e) Biletteki çiftte yanlışlıkla başka bir takım veya oyuncu ismi yazıyorsa.
  f)Futbolda , dostluk maçı ve turnuvalarında üçüncü yarı (veya fazla) oynadığı durumlarında, programla başka bir şart belirlenmedi ise, her pozisyon 1,0’e eşit olarak sayılır ( bir bütün) . Futbolda standart iki yarı oynadığı maçlarda maç yarısının zamanı değiştiği durumunda bahis iptali, yanı 1.0 olarak sayılması yapılmayacaktır.
  j)Bahis; turda atılacak gol sayısı üzerine yapıldı ise, ve bir veya birkaç maçın sonucu herhangi bir sebepten dolayı tespit edilmedi ise (maç veya maçlar ertelendi , iptal oldu, kesildi ve saire) (teknik sebepler göz önünde alınmayacaktır).Oyuncu tarafından bahis yapılması için seçilen ülkeden geçerli program çerçevesinde olan bütün maçların sonuçları tespit edilemedi ise (Bu maç sonucunun oyuncu tarafından yapılacak tahmine etki yapıp yapmayacağını dikkate alınmaksızın), veya herhangi yarışma çiftinde değişiklik yapıldı ise (ev sahibi takım değişti ise veya yarışma çifti belli değildi.)
  Hat yapma ve yayımlanma esnasında teknik personelden kaynaklanan tartışmalı durumlar (hatalar, yazılım ve hatlarda oranların tam yerinde olmaması ve saire); bazen oyuncuya risk yapmadan garantili kazancı elde etme olasılığı verebilir. Söz konusu durumlarda, bahsin yazılım tarafından kabul edilip edilmediğine bakılmaksızın Şirketin tek taraflı olarak hata yapıldığını tanıma hakkı vardır. Bu durumda bilet iptal edilir ve bahis iade edilir.
  Örnek olarak: a) oranların yanlış yazıldığı durumlar: 3.1 yerinde 31.0 yazıyorsa , 1.20 yerinde 12.00 varsa.
  b)Sembollerin(handikap) yanlış yazılması. Örnek olarak `+~ yerinde `-~ yazıyorsa veya aksine.
  c) Handikap hatası , örnek olarak (0:1) yerinde ( 1:0) yazıyorsa veya aksine.
  d)Toplamlar Hatası: örnek olarak 21.5 yerinde 215.5 varsa ya da aksine.
  2. Maçın aynı şehrin diğer veya tarafsız sahada yapıldığı durumlarda bahis geçerli kalacaktır. Dostluk maçları esnasında ev sahibi takımı statüsü göz önüne alınmaz.
  3. Maç bittikten sonra sonuç tespit edildi ise, ama herhangi bir sebeple sonuç iptal edildi, değiştirildi veya oyunun yeniden düzenlenmesi gerekiyorsa, ikramiye öderken sadece ilk sonuç göz önüne alınacaktır ( teknik sonuç göz önüne alınmaz). iki maçlı turnuvalarda takımın sonraki aşamaya geçmesi için ilk maç yapılmadan önce yapılan bahis oranları 1.0 (bir bütün) olarak sayılacaktır

  Özel Şartlar

  1. Oranlar listesi yayınlandıktan sonra Spor toto, kendi görüşleri doğrultusunda her zaman oranları değiştirme, artırma ,azaltma ve/veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda geçerli oran olarak sportoto bilgisayar yazılımdaki oran sayılacaktır.
  2. Her türlü teknik veya mekanik aksaklıklar durumunda spor toto sorunlu kılınamaz ve spor totonun bahis iptal etme yetkisi vardır.
  3. Oranın ve/veya sonucun yanlış yazıldığı ve bundan dolayı üyenin/oyuncunun hesabına fazla ikramiye tutarı yatırıldığı durumunda Spor Toto; kazanılan ikramiyenin (bedelinin) yeniden hesaplama ve yanlışlıkla yatırılan tutarın geri alma hakkına sahiptir.
  4.Spor Toto; spor yarışma listesindeki takımlar, takım üyeleri isimlerinin çeviri doğru olup olmadığına dair sorumluluğu taşımamakta ve bu konu ile ilgili şikayet alınmamaktadır. Spor yarışmalarının isimleri ile ilgili bilgi ( turnuva isimleri, tarafsız oyun sahası ve saire), bilgilendirme özeliği taşımaktadır ve söz konusu bilginin yanlış olduğunu veya bu bilginin hiç bulunmadığı durumu iptal nedeni olamaz.
  Belli bir ülke veya şehirde Dünya şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları veya benzer spor turnuvaları düzenlendiği zaman çiftteki takımlar veya oyuncular turnuva programına göre belirlenir. Bundan dolayı turnuva ev sahibi ev sahibi takımı, ev sahibi ev sahibi olduğuna rağmen yarışma çiftinde deplasman takım veya oyuncu olarak belirlenebilir.
  Tarafsız bir sahada maç yapılması durumunda, hangi takımın veya oyuncunun çiftte ev sahibi ev sahibi veya deplasman takım/oyuncu olarak belirlenmesi fark etmemektedir. Mevcut durumda bahis iptal edilmez. Ayrıca; aşağıdaki durumlarda bahis iptali yapılmayacaktır: Spor Toto programındaki dostluk maçları olarak belirlenen değişik turnuva maçları.
  "europe-bet.com” Spor Toto; maç formatı değiştiği zaman bahislerin(veya bahislerin bir kısmının) iptal etme hakkını saklı tutar. Doğacak ihtilafların çözümünde son kararı europe-bet.com” Spor Toto tarafından alınmaktadır.

  5. Cashout (erken ödeme)
  Bu seçenekle, Bahislerin sonucu henüz belli olmamasına rağmen kazanç elde edilebilmektedir. Elde edilebilecek olası kazanç biletteki bahislerin oranına bağlıdır.
  Kullanıcı; Cashout (erken ödeme) seçeneğini bilet listesinde, oluşturulan biletin karşısında bulabilir.
  Cashout (erken ödeme)seçeneğine yanaşarak “ödeme” seçeneği ortaya çıkmaktadır. Bu seçeneğe tıklayarak kullanıcıya bahsin garantili paraya çevirebileceği imkanı verilmektedir.
  Kurallar
  • Cashout (erken ödeme) fonksiyonu kullanıcıya oluşturulmuş biletin, maç başlamadan ya da maç sırasında durdurma ve garantili bedeli alma imkanı vermektedir.
  • Cashout (erken ödeme) pre-maçlar ve canlı maçlar bahisleri için geçerlidir.
  • kullanıcı tarafından Cash Out fonksiyonu ile faydalanması için maçın gerçek zamanda başlanması gerekmektedir. Aksi taktirde maç başladıktan sonra, söz konusu fonksiyon geçerli olmayacak ve biletin yanında da Cash Out seçeneği kaybolacaktır.
  • Cash Out fonksiyonu kullanırken garantili para hesaplanması her bilet için ayrıca yapılacaktır.
  • Cash Out, sistem bahis için geçerli değildir.
  • Cash Out kullandıktan sonra; Maçin sonraki gelişim veya son sonucuna bakmaksızın bahis bozdurulmuş olarak kabul edilmektedir.
  6. Pozisyonu ilave Et/ ADD GAME
  Oyuncu; geçerli olan biletinde 1 veya daha fazla pozisyonu ekleyip oran arttırabilir ve daha büyük kazancı elde edebilir. Biletler Bölümünde geçerli bahislere „+ADDGAME“ tuşuna tıkladıktan sonra, kullanıcı otomatik olarak spor sayfasına geçerek seçilen geçerli bileti görecektir. kullanıcı istediği canlı spor veya pre-maç pozisyonu ekleyebilir.
  • Oyuncu İlave et fonksiyonu sadece aktif olan(geçerli) biletlerde kullanabilir.
  • Oyunun ilave edilmesi sadece Single ve Express biletlerinde yapılabilir.
  • İlave edilecek oyun canlı veya pre-maçlardan olabilir.
  • “İlave Et” fonksiyonu sistem tipi biletler için geçerli değildir.
  • Bilette pozisyonu ekleyerek aktif biletin bahis tutarını değiştiremezsiniz.
  • Canlı maçlara yapılan bahislere; aynı veya diğer canlı etkinliğinin diğer pozisyonları işaretleyerek pozisyon ilave edilebilir.
  • “İlave Et” fonksiyonu kullanılan biletlerde, bilet Cash Out’ un bütün şartlarına uygun ise, Cash Out fonksiyonu da kullanılabilir
  7. Her şikayet ve anlaşmazlıklar bilet yapıldıktan 30 takvim günü boyunca incelenecektir. Söz konusu süre geçtikten sonra şikayetler alınmayacaktır.
  8. Bahisler ile ilgili bütün bilgiler; şirketin veri tabanında saklanmakta ve anlaşmazlıkları incelirken elektronik arşivinde saklanan ve korunan bilgiler yetkili olacaktır.
  9. İşbu mevzuatlar çerçevesinde yer almayan konuları ile ilgili doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Gürcistan’da geçerli yasallar yetkili olacaktır
  10.Spor toto kendi görüşleri doğrultusunda; yazılı bir şekilde Gelirler Dairesine bildirilecek ve Kamu Tüzel Kişiliği Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşarak, işbu mevzuatlara değişiklik ve/veya ilaveleri yapma hakkına sahiptir.
  11. “Çempionebi LTD “ spor totonun web sitesi : www.EUROPE-BET.com ‘dur.
  12. İşbu yönerge yayınladıktan sonra geçerli olacak ve her oyuncu için yönerge kurallarına uyuması zorunlu olmaktadır.

  Ortak Hükümler
  1.İşbu yönerge yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve daha önce geçerli olan kurallar feshedilecektir
  2.İhtiyaç olduğunda; Şirketin işbu kurallarına kendi görüşleri doğrultusunda değişiklikleri yapma hakkı vardır. Değişiklikler ve ilaveler ile ilgili Kamu Tüzel Kişiliği Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı bir şekilde bilgi verilerek anlaşma yapılır.
  3. Oyuncu ile bahislerle ilgili bilgilerin gizliliği korumasından şirket sorumlu olacaktır.

  Oyun Çeşitleri

  Futbol Canlı
  VS
  canlı
  Tenis
  Basketbol
  Biatlon
  Formula 1
  Hokey
  Beysbol
  Ragbi
  Ragbi Ligi
  Voleybol
  Eltopu
  Su topu
  Su topu
  Futsal
  Plaj futbolu
  Amerikan Futbolu
  Avustralya Futbolu
  Badminton
  Top Hokeyi
  Plaj Eltopu
  Satranç
  Körling
  Bisiklet Yarışması
  Dart
  Çim Hokeyi
  Floorball
  Snooker
  Sumo
  Masa Tenisi
  Trap Shooting
  Kano ve Dragon tekne Kürek Çekimi
  Mermi Atışı
  Triatlon
  Binicilik (Ata binmek)
  Yüzme
  Halter (Ağırlık Kaldırma)
  Judo
  Suya Atlama
  Eskrim
  Tekvando
  Spor Jimnastiği
  Softbol
  Senkronize Yüzme
  Yelkencilik
  Ritmik Jimnastik
  Atletizm
  Okçuluk
  Boks
  Modern Pentlaton
  Serbest Güreş
  Grekoromen Güreş
  Trambolin Üzerine Atlama
  Akademik Kürekçilik
  Bowles
  UFC (Karma Dövüş Sanatları)
  Bobsley
  Kızak Yarışması
  Yüksek Sürat Pateni
  Artistik (Figür) Pateni
  Serbest Stil Kayak
  Dağ Kayak Sporu
  Kuzey kombine
  Kısa Mesafe sürat pateni
  Skeleton
  Snowbord
  Kayaklı Koşu
  Kayakla atlama  Futbol Canlı
  Genel Kurallar
  1. Program çerçevesinde başka bir şartlar belirlenmiş değilse, her pozisyon için sadece maçın normal süre içinde elde edilen sonuçlar göz önüne alınır.
  2. Hakem tarafından oyuncuya gösterilen sarı kart 1 (bir) kart olarak sayılır. Hakem tarafından oyuncuya gösterilen kırmızı kart 2 (iki) kart olarak sayılır. Aynı oyuncuya verilen ikinci sarı kart göz önüne alınmayacaktır. Bir oyuncu en fazla üç kart alabilir ( bir kırmızı ve bir sarı). Takımın teknik direktörlerine ve yedekte olan futbolcularına verilen, ayrıca maç bitiş düdüğünden sonra ve mola esnasında verilen kartlar göz önüne alınmaz.
  3. Futbol Maçında köşe vuruşu tespit edildi, maç süresi tamamlandı ve hakem köşe vuruşuna izin vermedi ise, söz konusu köşe vuruşu hesaba alınmayacaktır.
  4.Hakem tarafından önce penaltı verildi ama sonar iptal edildi ise, söz konusu ceza göz önüne alınmayacaktır.
  5. Terimler: Ev sahibi takım birinci takım, Deplasman takım ise ikinci takım olmaktadır. Futbol maçı tarafsız bir futbol sahasında yapılmakta ise birinci takıma ev sahibi takım statüsü ,diğer takıma ise deplasman takım statüsü verilmektedir.
  6. Bazı etkinliğin sayısı veya handikap bütün sayı ile belirlenmektedir ve pozisyon için sadece iki versiyonu vardır: altı ve üstü veya 1 ve 2. Söz konusu etkinliğin sayısı veya handikap değeri verilen bütün sayıya tam eşit olursa, bahis 1 ‘e eşit olarak sayılacaktır.
  Örnek 1: Kullanıcı 10 dan fazla köşe vuruşu için bahis yaptı. maçta tam 10 köşe vuruşu yapılırsa, bu durumda oran bire eşit olarak sayılacaktır.
  Örnek 2: Kullanıcı ceza handikapı-3 /+3-ის 1 (handikap
  1) için bahis yaptı ise ve ilk takım tam 3 ceza alırsa , bu durumda oran 1 ‘e eşit olarak sayılacaktır.
  7. Pozisyonların tespit edilmesi web sayfalarımızda bulunan web sitelerindeki bilgilere göre yapılmaktadır. Anlaşmazlıklar doğduğunda sonuçlar video kaydına göre düzeltilebilir.
  8. www.uefa.com – ile veya www.fifa.com - ile pozisyonların tespit edilmesi durumunda öncelik resmi basın bültenine (açıklamalarına) verilir.
  Temel
  9. Oyunu kim başlar : bahis, maç başlayacak takımın tahmini üzerine yapılır. Bu pozisyon için bahis yapılması, maç başlamadan 5 dakika önce tamamlanır.
  10. Temel Sonuç 1 X 2: 1 – birinci takımın kazanması anlamına gelir. X – maçın beraberlik sonucu, 2 - ikinci takımın kazanması anlamına gelmektedir.
  11.Çifte şans: 1X – 12 - X2: 1X – birinci takımın kazanması veya beraberlik olarak sonuçlanması anlamına gelmektedir. 12 – maçta birinci takım veya ikinci takım kazanacaktır. X2 – maç ikinci takımın kazanması ile veya beraberlik olarak sonuçlanacaktır.
  12. Beraberlikte iade (0)1 - (0)2: (0)1 –Maçı ilk takımın kazanması anlamına gelmektedir. Maçın beraberlik olarak sonuçlandırması durumunda bahis iptal olup kullanıcıya iade edilir(0)2 - Maçı ikinci takımın kazanması anlamına gelmektedir. Maçın beraberlik olarak sonuçlandırması durumunda bahis iptal edilir ve kullanıcıya geri döner.
  13. İlk Yarı Skoru 1 X 2: 1- maçın ilk yarısını ev sahibi takım kazanır. X –maçın ilk yarısı berabere biter.2 –maçın ilk yarısını deplasman takım kazanır .
  14.İlk yarının çifte şans : ilk yarının çift sonucu: ilk yarının çift sonucu tahmini yapılacaktır (1X, 12,X2)
  15.İlk Yarı beraberlikte iade : (0)1 – İlk yarıyı ev sahibi takım kazanır. İlk yarının berabere bitmesi durumunda bahisler iptal olup oyuncuya iade edilir(0)2 - İlk yarıyı deplasman takım kazanır. İlk yarının berabere bitmesi durumunda bahisler iptal olup oyuncuya iade edilir.
  16. İlk Yarı Handikap : bu pozisyona bahis yapan, belirlenen Handikap göz önüne alarak ilk yarının sunucu tahmin etmelidir.
  17. İlk yarı / maç sonucu ( kesin skor): İddaa'da bir maçta ilk yarı ve maç sonucunu doğru tahmin etmeye çalışmaktır. Her iki şartının gerçekleştirildiği durumda bahis kazanmış olarak sayılır.
  18.İlk Yarı –Çifte Şans ve karşılıklı gol: Bahis ilk yarı çift sonucuna ve ilk yarıda karşılıklı gol var/yok pozisyonuna yapılır. Her iki şart gerçekleştirildiğinde bahis kazanmış olarak sayılır.
  19. İlk Yarının skoru: Bahis ilk yarının kesin skor tahminine yapılır.
  20. İlk yarı sonucu ve ilk yarıda karşılıklı gol: Söz konusu iddia ilk yarı sonucu ve ilk yarıda karşılıklı gol var/yok pozisyonu içermektedir. Her iki şart gerçekleştirildiğinde bahis kazanmış olarak sayılır.
  21. İlk Yarı Sonucu ve ilk yarıda gol sayısı: Söz konusu iddia ilk yarı sonucu ve ilk yarıda goller sayısını içermektedir.. Her iki şart gerçekleştirildiğinde bahis kazanmış olarak sayılır.
  22. İkinci Yarı sonucu 1 X 2: 1- maçın ikinci yarısını ev sahibi takım kazanır. X – maçın ikinci yarısı berabere biter. 2 – maçın ikinci yarısını deplasman takım kazanır .
  23. İkinci Yarı beraberlikte iade : (0)1 –İkinci yarıyı ev sahibi takım kazanır. İkinci yarının berabere bitmesi durumunda bahisler iptal olup oyuncuya iade edilir (0)2 - İkinci yarıyı deplasman takım kazanır. İkinci yarının berabere bitmesi durumunda bahisler iptal olup oyuncuya iade edilir.
  24. İkinci Yarı Sonucu ve İkinci yarıda gol sayısı: Söz konusu iddaa; İkinci yarı sonucu ve İkinci yarıda goller sayısını ihtiva etmektedir. Her iki şart gerçekleştirildiğinde bahis kazanmış olarak sayılır.
  25.İkinci yarı sonucu ve ilk yarıda karşılıklı gol: Söz konusu iddaa; İkinci yarı sonucu ve ikinci yarıda karşılıklı gol var/yok pozisyonu içermektedir. Her iki şart yerine getirildiğinde bahis kazanmış olarak sayılır.
  26. İkinci Yarı –Çifte Şans ve karşılıklı gol: Bahis; ilk yarı çift sonucuna ve ilk yarıda karşılıklı gol var/yok pozisyonuna yapılır. Her iki şart gerçekleştirildiğinde bahis kazanmış olarak sayılır.
  27. İkinci Yarının kesin skoru: Bahis ilk yarının kesin skor tahminine yapılır.
  28. İkinci Yarı Handikap : bu pozisyona bahis yapan kullanıcı, belirlenen Handikap göz önüne alarak ikinci yarının sunucu tahmin etmelidir.
  29. İkinci Yarı Çifte Şans : İkinci yarının çift sonuç tahmin edilir. (1X, 12,X2)
  30. İlk Yarı/Maç Sonucu
  1/1 - bir karşılaşmanın ilk yarıyı ev sahibinin, Maçın yine ev sahibinin kazanmasına 1/1 denir.
  1/X - bir karşılaşmada ev sahibinin ilk yarı kazanmasına, ikinci yarı berabere kalmasına denir.
  1/2 - bir karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibinin kazanmasına, maç sonucunu deplasman takımının kazanmasına denir.
  X/1 - Maçın ilk yarısı beraberlik ile sonuçlanacak ancak maçı ev sahibi takım kazanacak demektir.
  X/X - Maçın ilk yarısı ve maç beraberlikle sonuçlanacak demektir.
  X/2 - Maçın ilk yarısı beraberlik ile sonuçlanacak ancak maçı deplasman takım kazanacak demektir.
  2/1 - Maçın ilk yarısını deplasman takım önde tamamlayacak ancak maçı ev sahibi takım kazanacak demektir
  2/X - açın ilk yarısını deplasman takım önde tamamlayacak ancak maç sonucu beraberlik ile bitecek demektir.
  2/2 - maçın ilk yarısını ve maçı deplasman takım kazanacak demektir.
  31.Handikap 0:N: 1 –ev sahibi takım maçı N+1 veya daha yüksek sonuçla kazanır.
  X –birinci takımdan N gol farkı ile kazanması anlamına gelir.
  2 –ikinci takım N gol farkı ile kaybetmemesi anlamına gelmektedir
  32. Handikap N:0: 1 –Birinci takım N veya daha fazla gol farkı ile kaybetmemesi anlamına
  X – ikinci takımdan N gol farkı ile kazanması anlamına gelir.
  2 - ikinci takım maçı N+1 veya daha yüksek sonuçla kazanır.
  33. Maç skoru tahmini: Bahis; maçın normal süre içerisinde maç skoru tahmin edilerek koyulur .
  Örnek olarak bahis 2-1 skoru için yapıldı ise, maçın bu sonuçla sonuçlandırılması gerekmektedir. aksi takdirde bahis yenilmiş olarak sayılır.
  34.Penaltı olacak/olamayacak tahmini: Bahis yapan kişi; maçın normal süre içerisinde penaltı atışlarının olup olmayacağına dair tahmini yapar. Penaltı atışı, maçın temel zamanı tamamlanmaya rağmen hakem tarafından penaltı atışının yapılması izin verildiği tek kategori olmaktadır. Bunun için benzer durumlarda icra edilen penaltı atışı da hesaba alınacaktır ( ekstra zamanlara kadar icra edilen penaltı atışları söz konusu olmakta, ekstra zamanlarda icra edilen penaltı atışları göz önüne alınmayacak)
  35. 1–X dakika sonucu: Bu pozisyon; maç başladıktan sonra seçilen zaman aralığında tespit edilen sonuç anlamına gelmektedir ( örnek olarak 30 dakika için maç skoru 1:0 olmaktadır, bu durumda 1-30 dakika zaman aralığında ev sahibi takımın kazanmasına yapılan bahis kazanacaktır. Bu yöntem diğer pozisyonlar için de geçerlidir )
  36. 1-X dakika çifte şans : beli bir zaman aralığında tespit edilen çift sonuç anlamına gelmektedir (1X, 12, X2)
  37. İlk Golü Alır Ama Maçı Kazanır: söz konusu iddaaya bahis koyan kullanıcı; ilk golü alan ama maçı kazanan takımı tahmin etmelidir. Bahis kazanmak için her iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. İki şarttan birinin tutmaması durumunda bahis kaybedilir.
  38. Gollü Beraberlik: Söz konusu pozisyon, 0-0 sonuç hariç, berabere sonuçlanan maçları içerir.
  39. Ev sahibi Takım Her İki Yarıyı Kazanır: Söz konusu pozisyon için ev sahibi takımın her iki yarıyı kazanıp kazanmadığını göz önüne alınır.
  40. Deplasman takım her iki yarıyı kazanır: Söz konusu pozisyon için deplasman takımın her iki yarıyı kazanıp kazanmadığını göz önüne alınır.
  41.EvSahibi Takım En Az Bir Yarıyı Kazanır: Bu durumda ev sahibi takımın en az bir yarıyı kazanması gerekmektedir.
  42. Deplasman Takım En Az Bir Yarıyı Kazanır: Bu durumda deplasman takımın en az bir yarıyı kazanması gerekmektedir.
  43. En Az Bir Yarı Berabere Tamamlanır Mı? Söz konusu iddaa oyununa bahis yapan oyuncu; en az bir yarının berabere kalma ihtimalini tahmin etmelidir.
  44.İlk Golü Atan Ve Maç Sonucu: Söz konusu iddaa oyununa bahis koyan oyuncu ilk golü atan takımı ve maç sonucu tahmin etmelidir. Her iki şart gerçekleştirdiğinde , bahis kazanmış olarak sayılır.
  45.Maç sonucu ve gol miktarı: Söz konusu iddaaya bahis koyan kullanıcı tarafından maç sonucu ve maçta atılan gol sayısı tahmin edilmelidir. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır.
  46. Maç Sonucu Ve Karşılıklı Gol: Söz konusu pozisyona bahis koyan kullanıcı; maç sonucunu ve karşılıklı gol olup olmayacağını tahmin etmelidir. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır.
  47. Ev Sahibi Takım Kazanır Ve Golü Almaz: Söz konusu iddaaya bahis koyan kullanıcı; ev sahibi takımın maçın kazanıp kazanmayacağını ve gol alıp almayacağını tahmin etmelidir. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır.
  48. Deplasman takım kazanır ve golü almaz: Söz konusu iddaaya bahis koyan kullanıcı; deplasman takımın maçın kazanıp kazanmayacağını ve gol alıp almayacağını tahmin etmelidir. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır.
  49. Sonraki Aşamaya Geçmek(Tur Atlamak): Bahis; takımın veya oyuncunun sonraki aşamaya geçmesi üzerine koyulur.
  50. Ev Sahibi Takımın Kazanma İadesi: Söz konusu iddaaya bahis koyarken kullanıcı iki sonuçtan (X, 2) biri tahmin etmelidir. Maçı ev sahibi kazanırsa, bahis oranı bire eşit olacaktır.
  51. Deplasman Takımın Kazanma İadesi: Söz konusu iddaaya bahis koyarken kullanıcı iki sonuçtan (X, 2) biri tahmin etmelidir. Maçı deplasman takımı kazanırsa, bahis oranı bire eşit olacaktır.
  52.Maçın Çifte Şans Sonucu Ve Gol Miktarı: Bahis maçın çift sonucu (1X, 12, X2) ve maçtaki gol miktarı üzerine yapılır. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır.
  53. Maçın Çifte Şans Ve Karşılıklı Gol: Bahis; maçın çifte sonucu (1X, 12, X2) ve karşılıklı gol olup olmayacağını tahmin edilerek yapılır. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır.
  54. Maçın Çifte Şans Ve İlk Yarıda Karşılıklı Gol: Bahis; maçın çifte sonucu (1X, 12, X2) ve ilk yarıda karşılıklı gol olup olmayacağını tahmin edilerek yapılır. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır.
  55.Maçın Çifte Şans Ve İkinci Yarıda Karşılıklı Gol: Bahis; maçın çifte sonucu (1X, 12, X2) ve ikinci yarıda karşılıklı gol olup olmayacağını tahmin edilerek yapılır. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır.
  56. İlk Golü Alır Ve Maç Berabere Sonuçlanır : Bahis; ilk golü alacak takım ile maçın berabere sonuçlanması üzerine yapılır. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır.
  57. İlk Golü Alır Ve Maçı Kaybetmez: Bahis ilk golü alacak ama maçını kaybetmeyecek takımı tahmin edilerek yapılır. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır.
  58. İlk Penaltı : Bahis, maçın normal süresinde ilk penaltı atışı yapacak takımı üzerine yapılır. Maçta penaltı atışı yapılmadı ise, bahis oranı bire eşit olarak sayılır. Hakem penaltı atış izni herhangi bir takıma verdi ama sonra iptal etti ise, bu durum göz önüne alınmaz.
  59. İlk Yarıda Penaltı: Söz konusu pozisyon seçilirken; ilk yarıda en az bir penaltı atışı gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  60. İkinci Yarıda Penaltı :Söz konusu pozisyon seçilirken ikinci yarıda en az bir penaltı atışı gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  61. Gol İle Sonuçlanan Penaltı: Maçın normal süresi içinde en az bir penaltı atışı golle sonuçlandırılmalıdır.
  62. Gol İle Sonuçlanmayan Penaltı: Maçın normal süresi içinde herhangi bir takım tarafından golle sonuçlanmayan penaltı atışı yapılmalıdır.
  63 Kazanma Şekli: Bahis yapan takımın hangi aşamada kazanabileceğini tahmin etmelidir. normal süre, ekstra süre, penaltı süresinde veya başka kazanma şekli tahmin edebilir.
  64. Ev Sahibi Penaltı Atışı İle Golü Atacak: Bahis koyan kullanıcı ev sahibi takımı penaltı atışı ile golü atıp atamayacağını tahmin etmelidir.
  65. Deplasman Takım Penaltı Atışı İle Golü Atacak: Bahis koyan kullanıcı; deplasman takım penaltı atışı ile golü atıp atamayacağını tahmin etmelidir.
  66. Penaltı Süresi Olacak Mı: Bahsi yapan maçın sonunda penaltı serisi yapılıp yapılmayacağı ile ilgili tahmin yapmalıdır.
  67.Sonraki Aşamaya (Tur Atlama) Geçme Şekli: Kazanan ve sonraki aşamaya geçen takım, maçın hangi aşamasında tespit edilebilir. Örnek olarak normal sürede, ekstra sürede penaltı süresinde veya belirlenen diğer şekli ile.
  68. Ekstra Süre Olacak Ve Gol Ekstra Sürede Atılacak Mı: Bahsi yapan oyuncu; ekstra süre olup olmayacağı ile ekstra sürede gol atılıp atılmayacağını tahmin etmelidir. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır.
  70. Top Kale Direğine Çarpar(normal süre):Bahsi yapan; maçın normal süresinde top kale direğine çarpıp çarpmayacağını tahmin etmelidir. Top kale direğine oyun oynarken çarpmalıdır. Örnek olarak; oyuncu ofsayt durumunda veya ceza alırken top atışı gerçekleştirilip top kale direğine vuruldu ise, bu durum göz önüne alınmayacaktır.
  71. Hangi takım kale direğine veya üst direğine topu ilk vuracak? – Bahsi koyan kullanıcı, maçın normal süresinde ilk olarak hangi takım tarafından kale direğine veya üst direğine top vurulacağını tahmin etmelidir. Direk veya üst direğe oyun esnasında çarpan top göz önüne alınır. Örnek olarak, futbolcu ofsayt durumunda veya ceza aldı ama yine de topa vurdu ve bu durumda top direk veya üst direğe çarptı. Bu durum hesaba alınmaz.
  72.İlk Golü Yapan Oyuncu Ve Maçın Skoru: Bahis; golü ilk atan oyuncu ve maçın kesin skoru tahmin edilerek yapılır. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanır. Kendi kalesine atılan goller bu bahis çeşidi için geçerli sayılmayacaktır.
  73. Gol İle Sonuçlanan (Başarılı) Pas Yapan Oyuncu: Bahis; başarılı pas yapan oyuncu tahmin edilerek yapılır. Karşılaşmada yer almayacak oyuncu üzerine yapılan bahisler bire eşit olarak sayılır.
  74. Seçilen Oyuncu Golü Atacak Ve Maç Sonucu: Bahis belli bir oyuncu tarafından golün atılması ve maçın sonucu üzerine yapılır. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır. Karşılaşmada yer almayacak oyuncu üzerine yapılan bahisler bire eşit olarak sayılır. Kendi kalesine atılan goller bu bahis çeşidi için geçerli sayılmayacaktır.
  75. Belirlenen oyuncu maçta golü atacak ve maç skoru: Bahis; söz konusu oyuncu tarafından maçta gol atılması ve maç skoru üzerine yapılır. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır. Karşılaşmada yer almayacak oyuncu üzerine yapılan bahisler bire eşit olarak sayılır. Kendi kalesine atılan goller bu bahis çeşidi için geçerli sayılmayacaktır.
  76.Belirlenen oyuncu maçın ilk golünü (son golü) atacak ve maç skoru: Bahis; söz konusu oyuncu tarafından maçın ilk golü (son golü) atılması ve maç skoru üzerine yapılır. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır. Karşılaşmada yer almayacak oyuncu üzerine yapılan bahisler bire eşit olarak sayılır. Kendi kalesine atılan goller bu bahis çeşidi için geçerli sayılmayacaktır.
  77.Oyuncu Penaltı Hakkı Kazanacak Ve Gol Atacak: Bahsi yapan kullanıcı; belli bir oyuncu penaltı hakkını kazanıp ve kendisi gol atıp atmayacağını tahmin eder. Her iki şart gerçekleştirildiğinde, bahis kazanmış olarak sayılır. Karşılaşmada yer almayacak oyuncu üzerine yapılan bahisler bire eşit olarak sayılır.
  78. X-X Dakikada Handikap: Bahis, maçın belli bir zaman aralığında handikap göz önüne alınarak maç sonucu üzerine yapılır.
  79. Maçın Her İki Yarısı Berabere Kalacak: Maçın her iki yarısı beraberlik olarak sonuçlanırsa, bahis kazanır.
  80. Maçın En İyi Oyuncusu: Bahis; maçın en iyi oyuncusu tahmini üzerine yapılır. Sadece turnuva resmi web sitesi tarafından maçın en iyi oyuncusu olarak seçilen ve yayımlanan oyuncu kabul edilir.
  81. Maçın En İyi Oyuncusu(belli bir oyuncu): Bahis, söz konusu oyuncu maçın en iyi oyuncusu olup olamayacağı tahmini üzerine yapılır. Sadece turnuva resmi web sitesi tarafından maçın en iyi oyuncusu olarak seçilen ve yayımlanan oyuncu kabul edilir. Karşılaşmada yer almayacak oyuncu üzerine yapılan bahisler bire eşit olarak sayılır.
  82. Oyuncu Gol İle Sonuçlanacak Pas Yapacak mı: Bahis belli bir oyuncu tarafından gol ile sonuçlanacak pasın yapılması üzerine yapılır. Karşılaşmada yer almayacak oyuncu üzerine yapılan bahisler bire eşit olarak sayılır.
  83.Oyuncu Gol Atacak Ve Golle Sonuçlanan Pas Yapacak: Oyuncu hem gol atarsa hem de golle sonuçlanan pas yapabilirse, bahis kazanır. Bahis kazanması için her iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Karşılaşmada yer almayacak oyuncu üzerine yapılan bahisler bire eşit olarak sayılır. Kendi kalesine atılan goller bu bahis çeşidi için geçerli sayılmayacaktır.
  84.Maçın İkinci Yarısında İlk olarak Hangi Kaleci Topla Temasa Geçer: İkinci yarıda kalecinin topla herhangi bir temas olurken bahis kazanır .
  85. Oyuncu Kartı Alır, Oyuncu Kırmızı Kartı Alır. Oyuncunun kaleye atışların sayısı, oyuncunun ofsayt durumunda olma sayısı, oyuncu tarafından alınan ceza sayısı, oyuncunun kaleye doğru top atışların sayısı, oyuncu tarafından alınan kart sayısı. Bu durumda üzerine bahis yapılan oyuncunun maçın temel oyuncuları arasında olması şarttır. Aksi takdirde, bahis bire eşit olarak sayılır.

  Goller
  86. Gol Sayısı (Maçta, ilk yarıda, ikinci yarıda): Bahis; maçın belirlenen sürede atılacak goller sayısı üzerine yapılır.
  87. Karşılıklı Gol (Maçta, ilk yarıda, ikinci yarıda): maçın önceden belirlenen bir süre içerisinde karşılıklı gol olup olmayacağı ile ilgili tahmin edip bahis yapılır.
  88. Ev sahibi Takımın Golleri (Maçta, ilk yarıda, ikinci yarıda): Maçın önceden belirlenen bir süre içerisinde ev sahibi takımın atacağı gollerin miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  89. Deplasman Takımın Golleri(Maçta, ilk yarıda, ikinci yarıda): Maçın önceden belirlenen bir süre içerisinde deplasman takımın atacağı gollerin miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  90.İlk Gol Yapacak Oyuncu: Söz konusu bahis , maçta ilk golü yapacak oyuncu üzerine yapılır. Bu durumda oyuncunun maça katılıp katılmayacağına bakılmaksızın bahis geçerli olacaktır. Kendi kalesine atılan goller bu bahis çeşidi için geçerli sayılmayacaktır.
  91. Maçın Son Golünü Atacak Oyuncu: Bahis son golü atacak oyuncu üzerine yapılır. Bu durumda oyuncunun maça katılıp katılmayacağına bakılmaksızın bahis geçerli olacaktır. Kendi kalesine atılan goller bu bahis çeşidi için geçerli sayılmayacaktır.
  92. Maçın İlk Golü: Bahsi yapan kişi; maçta ilk golü atacak takımı tahmin etmelidir. Maçta gol hiç atılmazsa, bahis kazanamaz (golün atılamaması için özel oran seçilmiş durumlar hariç).
  93. İlk Gölünü Atacak Olan Takım (çifte şans): Bahis koyan kullanıcı; maçta ilk golünü atacak olan takımı tahmin etmelidir: Ev sahibi takım ya da hiçbiri, ev sahibi takım veya deplasman takım, deplasman takım veya hiçbiri.
  94. İlk Gol Zamanı: belli bir zaman içerisinde ilk gol zamanı doğru tahmin edilmelidir (örnek olarak; ilk gol zaman aralığı 1-26 dakika arası - 27-90 dakika arası. bu durumda ilk gol maç başladıktan 26 içerisinde atılmalıdır ve /Veya 26:01 dakikadan 90+ arasında olmalı ,normal süre). maç skoru 0:0 ise, bahis kazanmaz(golün atılamaması için özel oran bulunduğu durumlar hariç).
  95. Ev Sahibi Takımın Atacağı İlk Golü Zamanı: Kazanan bahislerin ev sahibi takımın atacağı ilk golün zamanını doğru tahmin etmesi gerekmektedir.
  96.Deplasman Takımın Atacağı İlk Golü Zamanı: Kazanan bahislerin deplasman takımın atacağı ilk golün zamanını doğru tahmin etmesi gerekmektedir.
  97. Son gol zamanı: belli bir zaman içerisinde son gol zamanı doğru tahmin edilmelidir (örnek olarak, son gol zaman aralığı 1-77 dakika arası - 78-90 dakika arası. Bu durumda son gol; maç başladıktan 77 :00 içerisinde atılmalıdır ve /veya 77:01 dakikadan 90+ arasında olmalı, normal süre). maç skoru 0:0 ise, bahis kazanmaz(golün atılamaması için özel bir oran bulunduğu durumlar hariç).
  98. X-X Arasında Goller Sayısı: Belirlenen maç zaman aralığı içerisinde atılacak goller sayısı tahmin ederek bahis yapılır.
  99. Golü atacak olan oyuncu: Oyuncu bahsi koymak için maçta golü atacak oyuncuları tahmin etmelidir. Bu durumda oyuncunun maça katılıp katılmayacağına bakılmaksızın bahis geçerli olacaktır. Kendi kalesine atılan goller bu bahis çeşidi için geçerli sayılmayacaktır.
  100. Ev Sahibi Takım Her İki Yarıda Gol Atacak: Ev sahibi takımın hem ilk, hem de ikinci yarıda gol atacağını tahmin edilip bahis yapılır.
  101. Deplasman Takım Her İki Yarıda Gol Atacak: Deplasman takımın hem ilk, hem de ikinci yarıda gol atacağını tahmin edilip bahis yapılır.
  102. Kendi Kalesine Gol: Bu durumda; maça katılan futbolcu tarafından kendi kalesine gol atılması üzerine bahis yapılır.
  103.Duble: Söz konusu bahis maçta bir oyuncu tarafından karşı takım kalesine atılacak iki gol üzerine yapılır (üç veya daha fazla gol atıldığında bahis kazanmaz).Kendi kalesine atılan goller bu bahis çeşidi için geçerli sayılmayacaktır.
  104. Hat- Trick : Söz konusu bahis, maçta bir oyuncu tarafından karşı takım kalesine atılacak tam üç gol üzerine yapılır (dört veya daha fazla gol atıldığında bahis kazanmaz).Kendi kalesine atılan goller bu bahis çeşidi için geçerli sayılmayacaktır.
  105. Dört Gol (poker): Söz konusu bahis, maçta bir oyuncu tarafından karşı takım kalesine atılacak tam dört veya fazla gol üzerine yapılır. Kendi kalesine atılan goller bu bahis çeşidi için geçerli sayılmayacaktır.
  106. Her İki Yarıda 1,5 Üstü: Her yarıda iki takımın atacağı gol sayısı an az 2 olmalı.
  107. Her İki Yarıda 1,5 Alt: Her yarıda iki takımın atacağı gol sayısı an fazla 1 olmalı.
  108. Ev Sahibi Takım Gol Almaz (maçta/ ilk yarıda/ikinci yarıda) Söz konusu bahsi yapan kişi; maçın belirlenen süresinde ev sahibi takımın gol alıp almayacağını ile ilgili tahmin yapmalıdır.
  109. Deplasman Takım Gol Almaz (maçta/ ilk yarıda/ikinci yarıda) :Söz konusu bahsi yapan kişi; maçın belirlenen süre içerisinde deplasman takımın gol alıp almayacağını ile ilgili tahmin yapmalıdır.
  110. Ev Sahibi Takım X-X Süre İçerisinde Gol Atacak: Söz konusu bahsi yapan kullanıcı; önceden belirlenen zaman içerisinde ev sahibi takımın gol atıp atmayacağı ile ilgili tahminde bulunur.
  111. Deplasman Takım X-X Süre İçerisinde Gol Atacak: Söz konusu bahsi yapan kullanıcı önceden belirlenen zaman içerisinde deplasman takımın gol atıp atmayacağı ile ilgili tahminde bulunur.
  112. Futbolcu Değişikliği Yapıldıktan Sonra Maça Katılan Oyuncu Gol Atar Mı: bahsi yapan kişi futbolcu değişikliği yapıldıktan sonra maça katılan oyuncunun gol atıp atmayacağı ile ilgili tahmin yapar.
  113. Her iki yarıda karşılıklı gol: Bahsi yapan kişi iki yarıda karşılıklı gol olup olmayacağı ile ilgili tahminde bulunur. Her iki şart gerçekleştirildiğinde bahis kazanır.
  114. Karşılıklı Gol Ve Toplam Gol Sayısı: karşılıklı gol olup olmayacağını ve toplam gol sayısı tahmin edilir. Her iki şart gerçekleştirildiğinde bahis kazanır.
  115. Atılan Gol dakikaları Toplamı: Bahis gol zamanı toplamı üzerine yapılır. örnek olarak, gol maçın 32 inci ve 77 inci dakikalarda atıldı ise toplamı 109 olur (gol hakem tarafından ilave edilen zamanında atıldı ise 90 ıncı veya 45 inci dakika olarak sayılır).
  116. Hangi Takım Gol Atacak: Hangi takımın gol atacağını tahmin edilir: sadece ev sahibi takım, sadece deplasman takım atacak, karşılıklı gol olur veya gol hiç atılmaz.
  117.İlk Gol Birinci Yarıda: Bahsi yapan kişi ilk yarıda ilk gol atacak takımı tahmin etmelidir. ilk yarıda gol hiç atılmazsa, bahis kazanamaz (golün atılamaması için özel oran bulunduğu durumlar hariç).
  118.İlk gol ikinci yarıda: Bahsi yapan kişi, ikinci yarıda ilk golü atacak takımı tahmin etmelidir. ikinci yarıda gol hiç atılmazsa, bahis kazanamaz (golün atılamaması için özel bir oran bulunduğu durumlar hariç).
  119. Her iki yarıda Karşılıklı gol: Her iki yarıda en az bir gol atılmalı.
  120. Hangi yarıda daha fazla gol atılır. Bahis koyarken maçın en fazla gol atılacak yarısı tahmin edilmelidir. Golün eşit sayısı için özel bir oran yoksa, gollerin eşit olduğu durumda bahis kazanamaz.
  121.Ev sahibi Takım Hangi Yarıda Daha Fazla Gol Atacak: Bahis koyarken ev sahibi takımın hangi yarıda daha fazla gol atacağını tahmin edilir. Golün eşit sayısı için özel bir oran yoksa, gollerin eşit olduğu durumda bahis kazanamaz.
  122. Deplasman takım hangi yarıda daha fazla gol atacak: Bahis koyarken deplasman takımın hangi yarıda daha fazla gol atacağını tahmin edilir. Golün eşit sayısı için özel bir oran yoksa, gollerin eşit olduğu durumda bahis kazanamaz.
  123. Gollerin kesin sayısı: Bahis kazanmak için kullanıcı tarafında maçta atılacak gollerin kesin sayısı tahmin edilmelidir.
  124. İlk Gol Yöntemi: Bahsi koyan kullanıcı tarafından; ilk golün hangi yöntemle atılacağını tahmin edilmelidir. Örnek olarak ayakla, baş vuruşu ile, ceza vuruşuyla, penaltı ile, kendi kaleye gol atılacak ve saire.
  125.Son Gol Yöntemi: Bahsi koyan kullanıcı tarafından; son golün hangi yöntemle atılacağını tahmin edilmelidir. Örnek olarak ayakla, baş vuruşu ile, ceza vuruşuyla, penaltı ile, kendi kaleye gol atılacak ve saire.
  126. Seçilen Oyuncu Gol Atacak Mı: Belirlenen oyuncu tarafından gol atıp atılmayacağı ile ilgili bahis yapılır. Söz konusu oyuncu maçın temel oyuncuları arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır.
  127. X-X Arasında Ev Sahibi Takımın Gollerinin Sayısı: Belirlenen maç zaman aralığı içerisinde ev sahibi takım tarafından atılacak goller sayısı tahmin ederek bahis yapılır.
  128. X-X Arasında Deplasman Takımın Gollerinin Sayısı: Belirlenen maç zaman aralığı içerisinde deplasman takım tarafından atılacak goller sayısı tahmin ederek bahis yapılır.
  129. Hangi Takım Maçın N İnci Golü Atacak: Bahis maçın N’inci golü hangi takım tarafından atılacağı tahmin edilir. Söz konusu maçta N’inci gol atılmazsa bahis kazanmaz ( N’inci golün atılmaması durumu için özel bir bahis yoksa) .
  130. Sayılmamış (İptal Edilen) Gol: Bahis maçın normal süresinde hakem tarafından iptal edilecek goller tahmini üzerine yapılır.
  131. Belirlenen Oyuncu İlk Gol Atacak Mı: Belirlenen oyuncu tarafından ilk gol atıp atılmayacağı ile ilgili bahis yapılır. Söz konusu oyuncu temel oyuncular arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır. Kendi kalesine atılan goller bu bahis çeşidi için geçerli sayılmayacaktır.
  132. Gol sayısı N’ den fazla ve karşılıklı gol: Maçta N’den fazla gol atılırsa ve ayını zamanda karşılıklı gol da gerçekleştirilirse bahis kazanır. Bahis her iki şartın gerçekleştirilmesi durumunda kazanır.
  133. Hakem Tarafından İlave Edilen Zamanda Atılan Gol: (Maç/ilk yarı, ikinci yarı) Maçın belirli bir süresine hakem tarafından ilave edilen zamanda golün atılıp atılmayacağı üzerine bahis yapılır.
  134. X-X Arasında Hangi Takım Gol Atacak: Belirlenen maçın zaman aralığı içerisinde hangi takım tarafından gol atılacağı tahmin edilerek bahis yapılır. Eşit goller için özel bir bahis yoksa, gollerin eşit olduğu durumda bahis kazanamaz.
  135.X-X Dakikalar Arasında Hangi Takım Daha Fazla Gol Atacak- Çifte Şans: Belirlenen süre içinde hangi takım daha fazla gol atacağı tahmin edilerek bahis yapılır: Ev sahibi takım daha fazla gol atar ya da gollerin eşit sayısı olur, İlk takım ya da ikinci takım daha fazla gol atacak. İkinci takım daha fazla gol atacak veya goller eşit olacak.
  136. Ayak ile atılacak gol : Bahis; golün hangi yöntemle atılacağı üzerine - oyun esansında gol ayak ile atılıp atılmayacağı ile ilgili yapılır. Ceza vuruşu veya penaltı atışı ile atılan goller veya kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz. Maçta gol atılmaz ise bahis kazanmaz
  137. Kafa Golü: Bahis golün hangi yöntemle atılacağı üzerine - oyun esnasında kafa golü atılıp atılmayacağı ile ilgili yapılır. kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz. Maçta gol atılmaz ise bahis kazanmaz
  138. Ceza vuruşu ile gol: bahis golün hangi yöntemle atılacağı üzerine yapılır: Ceza vuruşu olup olmayacağı tahmin edilir. kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz. Maçta gol hiç atılmazsa bahis kaşanamaz.
  139. Seçilen futbolcu X-X Dakikalar Arasında Gol Atacak Mı: Söz konusu zaman aralığında seçilen futbolcu tarafından golün atılıp atılmayacağını tahmin edilip bahis yapılır. Seçilen futbolcu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır. kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz.
  140. Seçilen futbolcu her iki yarıda gol atacak mı: Seçilen futbolcu maçın her yarısında en az 1 gol atarsa, bahis kazanır. Seçilen futbolcu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır. kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz.
  141. Seçilen Futbolcu Gol Atar (ilk yarıda/ikinci yarıda): belirlenen zaman aralığında seçilen oyuncunun gol atması üzerine bahis yapılır. Seçilen futbolcu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır. kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz.
  142. Seçilen futbolcu Hat- Trick yapacak mi : Seçilen oyuncunun tam 3 golü atacağını üzerine bahis yapılır. Seçilen futbolcu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır. kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz.
  143. En erken N miktarındaki golü kim atacak: Bahis yapan; en erken toplam N miktarında golü atacak takımı tahmin eder. Hiçbir takım toplam N miktarında gol atamazsa, ve bu durum için özel bir bahis yapılmış değilse, bahis yenilmiş olarak sayılır.
  144.En erken N miktarındaki golü kim atacak –Çifte Şans :Bahis yapan; en erken toplam N miktarında golü atacak takımı tahmin eder. Ev sahibi takım atacak veya hiçbiri, Ev sahibi veya deplasman takımı, deplasman takımı veya hiçbiri.
  145. Seçilen Oyunculardan En Fazla Golü Kim Atacak: Maçın normal süre içinde seçilen futbolculardan en fazla golü atacak futbolcu tahmin edilir ve bahis yapılır. Eşit gol atıldığında bu durum için özel bir oran yoksa, bahis geçersiz olacak. Seçilen futbolculardan herhangi bir oyuncu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır. kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz.
  146. Herhangi Bir Takım N Miktarında Golü Üst Üste Atacak: herhangi takım üst üste N miktarına eşit golü atarsa, bahis kazanır.
  147 Takım N miktarında Golü ( Ev Sahibi Takım/Deplasman Takım) Üst Üste Atacak: seçilen takım üst üste N miktarına eşit golü maçın normal süresinde atarsa, bahis kazanır.
  148. Kafa vuruşu İle Gol Atacak (seçilen futbolcu): Seçilen oyuncu kafa vuruşu ile golü atarsa , bahis kazanır. Seçilen oyuncu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır. kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz.
  149. Seçilen İki Futbolcu Golü Atacak: Seçilen iki futbolcudan ikisi de golü atarsa, bahis kazanır. Söz konusu iki futbolcudan biri bile temel 11 oyuncu listesinde olmazsa, bahis bire eşit sayılır. kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz.
  150. Golü sadece ev sahibi/ deplasman takımı atacak: Seçilen takım golü atarsa, bahis kazanır.
  151. İki Futbolcu Tarafından Atılacak Gol Toplamı: seçilen futbolcular tarafından maçta atılacak gol toplamı tahmin edilir ve bahis yapılır. Söz konusu iki futbolcudan biri bile temel 11 oyuncu listesinde olmazsa, bahis bire eşit sayılır. Kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz.
  152. Futbolcu Golü Atamaz: Seçilen oyuncu golü atmazsa, Bahis kazanır. Söz konusu futbolcu temel 11 oyuncu listesinde olmazsa, bahis bire eşit sayılır. Kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz.
  153. İki Futbolcu Eşit Miktarda Gol Atacak: Seçilen iki futbolcu tarafından eşit sayıda gol atıp atmayacaklarını tahmin edip bahis yapılır. Söz konusu iki futbolcudan biri bile temel 11 oyuncu listesinde olmazsa bahis bire eşit sayılır. Kendi kalesine atılan gol, göz önüne alınmaz.
  154.Futbolcu N dakika Sonra Golü Atar (normal süre): Seçilen oyuncu tarafından belirlenmiş zaman aralığında gol atılırsa, bahis azalır. Söz konusu futbolcu temel 11 oyuncu listesinde olmazsa, bahis bire eşit sayılır. Kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz.
  155.Aynı Maçta Oyuncu 4 Veya Fazla Gol(poker) Atar: Bir maçta, seçilen oyuncunun dört ve daha fazla gol atacağını üzerine bahis yapılır. Söz konusu futbolcu temel 11 oyuncu listesinde olmazsa, bahis bire eşit sayılır. Kendi kalesine atılan gol göz önüne alınmaz.

  Korner (Köşe) Bahisleri
  156. Korner (köşe vuruşlarının sayısı) (maçta/ilk yarıda/ikinci yarıda) Karşılaşmanın normal süresi içerisinde iki takımın kullandığı toplam Köşe Vuruşu sayısına göre bahsin sonucu belirlenir
  157.İlk köşe vuruşu Yapan Takım(maçta/ilk yarıda/ikinci yarıda) : Seçilen zaman aralığında ilk köşe vuruşu hangi takım tarafından icra edileceğini tahmin edilir. Maçta köşe vuruşu yapılmazsa, “hiçbir korner” pozisyonu seçilmiş değilse, bahis bire eşit olarak sayılır.
  158. Son Köşe Vuruşu Yapan Takım(maçta/ilk yarıda/ikinci yarıda): Seçilen zaman aralığında son köşe vuruşu hangi takım tarafından icra edileceğini tahmin edilir. Maçta köşe vuruşu yapılmazsa, “hiçbir korner” pozisyonu seçilmiş değilse, bahis bire eşit olarak sayılır.
  159. İlk Köşe Vuruşu Zaman Aralığı: Maç başladıktan sonra belirlenen zaman aralığında ilk köşe vuruşu yapılma zamanı tahmin edilir (örnek olarak, ilk korner zaman aralığı 1-7 dakika – 8-90 + normal süresi pozisyonu durumunda, ilk köşe vuruşu maç başladıktan 0:7 dakika zaman aralığında yapıldı ize, 1-7 pozisyonuna yapılan bahis kazanır. İlk köşe vuruşu 07:01 -90+ zaman aralığında yapıldı ise, 8-90+ pozisyonuna yapılan bahis kazanır). Maçta köşe vuruşu yapılmazsa bahis geçersiz sayılır.
  160. Korner Handikap (Maçta/ İlk Yarıda/İkinci yarıda): Bahislerin sonucu, handikap olarak verilen köşe vuruşu sayısının, maçın normal süresi sonunda gerçekleşen köşe vuruşu sayısına eklenmesiyle belirlenir.
  161. Belirlenen Korner N Sayısına İlk Hangi Takım Ulaşır: Karşılaşmanın normal süresi içerisinde belirlenen korner N sayısına ilk hangi takım ulaşırsa o takıma oynanan bahisler kazanmış olur. Belirlenen korner N sayısına taraflardan herhangi biri ulaşamadan maç biterse “HİÇBİRİ” oranı seçilmiş değilse kazanan bahis geçersiz olur.
  162. Belirlenen Korner N Sayısına İlk Hangi Takım Ulaşır ve Çifte Şans : 1 X –ev sahibi takım belirlenen korner N sayısına ilk ulaşır ya da hiçbir takım ulaşmaz. X2 - deplasman takım belirlenen korner N sayısına ilk ulaşır ya da hiçbir takım ulaşmaz. 12 - korner N sayısına ilk ev sahibi ya da deplasman takım ulaşır.
  163.Hangi Yarıda Daha Fazla Köşe Vuruşu(korner) Yapılır: kullanıcı hangi yarıda daha fazla köşe vuruşu yapılacağını tahmin eder. İlk yarıda, her iki yarıda eşit olarak yoksa ikinci yarıda.
  164. Hangi Takım Fazla Korner Kullanır (Maçta / İlk yarıda/İkinci Yarıda ) Karşılaşmanın seçilen süresi içerisinde en fazla köşe vuruşu kullanan takıma yapılan bahisler kazanır. Her iki takım eşit sayıda köşe vuruşu yaparsa, bahis iptal edilir.
  165. Hangi Takım Fazla Korner Kullanır Çifte Şans(Maçta / İlk yarıda/İkinci Yarıda ) Karşılaşmanın seçilen süresi içerisinde en fazla köşe vuruşu kullanan takıma yapılan bahisler kazanır. Ev sahibi takım fazla korner kullanır veya eşit korner, ev sahibi takım veya deplasman takım fazla köşe vuruşu kullanır, deplasman takım fazla köşe vuruşu kullanır veya eşit korner olur.
  166.Ev sahibi Takımın köşe Vuruş Sayısı(Maçta / İlk yarıda/İkinci Yarıda ): Karşılaşmanın seçilen süresinde ev sahibi takımın kullanacağı köşe vuruşu sayısı tahmin edilerek bahis yapılır.
  167.Deplasman Takımın köşe Vuruş Sayısı(Maçta / İlk yarıda/İkinci Yarıda ): Karşılaşmanın seçilen süresinde deplasman takımın kullanacağı köşe vuruşu sayısı tahmin edilerek bahis yapılır.
  168. X-X Dakikalar arasında korner olacak mı: karşılamanın belirlenen dakikaları içerisinde Köşe vuruşu kullanılır ise bahis kazanır.
  169. X-X Dakikaları arasında ev sahibi takım köşe vuruşu kullanır mı: Belirlenen zaman süresinde ev sahibi takım tarafından köşe vuruşu kullanılırsa bahis kazanır.
  170. X-X Dakikaları arasında Deplasman takım köşe vuruşu kullanır mı: Belirlenen zaman süresinde deplasman takım tarafından köşe vuruşu kullanılırsa bahis kazanır.
  171.Köşe Vuruşları İlk Yarı/ Maç : Karşılaşmanın ilk yarısında ve maçta, en fazla köşe vuruşu kullanan takıma yapılan bahisler kazanır. Her iki şart gerçekleştirildiğinde bahis kazanır.
  172.Köşe Vuruşu Sayı Çarpımı İlk Yarı/İkinci Yarı: İlk ve ikinci yarıda vurulacak köşe atışlarının sayı çarpımı üzerine bahis yapılır.
  173. Takımın Köşe Vuruşlarının Sayı Çarpım (İlk Yarı): İlk yarıda seçilen takımın vurulacak köşe atışlarının sayı çarpımı üzerine bahis yapılır.
  174.Takımın Köşe Vuruşlarının Çarpım (İkinci Yarı): İkinci yarıda seçilen takımın vurulacak köşe atışlarının sayı çarpımı üzerine bahis yapılır.
  175. X-X Dakikalar Arasında Köşe Vuruşların Sayısı: Seçilen süre içerisinde yapılacak köşe vuruşları sayısı tahmin edilerek bahis yapılır.
  176. Futbol Sahasının Her Dört Köşesinden Köşe Vuruşu : Bahsi koyan kullanıcı; Maçın normal süresinde sahanın her dört köşesinden köşe vuruşu olup olmayacağını tahmin eder.
  177.Her İki Takım Sahanın Her Dört Köşesinden Köşe Vuruşu Yapacak Mı: Bahsi Koyan kullanıcı; Maçın normal süresinde sahanın dört köşesinden her iki takım tarafından ayrı ayrı köşe vuruşu olup olmayacağını tahmin eder. Her iki şart gerçekleştirilirse, bahis kazanır.
  178. Ev sahibi Takım Sahanın Her Dört köşesinden köşe vuruşu yapacak mı: Bahsi Koyan kullanıcı; Maçın normal süresinde ev sahibi takımın sahanın her dört köşesinden köşe vuruşu olup olmayacağını tahmin eder.
  179.Deplasman Takım Sahanın Her Dört Köşesinden Köşe Vuruşu Yapacak Mı: Bahsi Koyan kullanıcı; maçın normal süresinde deplasman takımın sahanın her dört köşesinden köşe vuruşu olup olmayacağını tahmin eder.
  180. Her İki Takım X–X Dakikaları Arasında Köşe Vuruşu Yapacak Mı: Maçın seçilen süre içerisinde, her iki takım ayrı olarak köşe vuruşu yapıp yapmayacağını tahmin edilir.
  181. Her İki Takım Her İki Yarıda Üç Veya Fazla Köşe Vuruşu Yapacak: Her iki takım her iki yarıda ayrı olarak en az 3 köşe vuruşu yaparsa, bahis kazanır.
  Kartlar
  182. Kart Sayısı ( Maçta/ ilk yarıda/ ikinci yarıda): Karşılaşmanın belirlenen süresi içerisinde iki takımın göreceği toplam kart sayısı kullanıcı tarafından doğru tahmin edilirse bahis kazanır.
  183. Ev sahibi Takımın Kart Sayısı(Maçta/ ilk yarıda/ ikinci yarıda): Karşılaşmanın belirlenen süresi içerisinde ev sahibi takımın göreceği toplam kart sayısı üzerine bahis yapılır
  184. Deplasman Takımın Kart Sayısı (Maçta/ ilk yarıda/ ikinci yarıda) Karşılaşmanın belirlenen süresi içerisinde deplasman takımın göreceği toplam kart sayısı üzerine bahis yapılır
  185. İlk Kartı Gören Takım: Bahis, maçın normal süre içinde ilk kartı görecek takım üzerine yapılır. Maçta kart gösterilmezse bahis bire eşit olarak sayılır.
  186. Son Kartı Gören Takım: Bahis, maçın normal süre içinde son kartı görecek takım üzerine yapılır. Maçta kart gösterilmezse bahis bire eşit olarak sayılır.

  187. İlk Yarıda, İlk Kartı Gören Takım: Bahis, ilk yarı içinde ilk kartı görecek takım üzerine yapılır. Maçın ilk yarısında kart gösterilmezse, “kart olmaz” oranı işaretlenmedi ise bahis bire eşit olarak sayılır.
  188.İkinci yarıda, İlk Kartı Gören Takım: Bahis, ikinci yarı içinde ilk kartı görecek takım üzerine yapılır. Maçın ilk yarısında kart gösterilmezse,” kart olmaz “ oranı işaretlenmedi ise bahis bire eşit olarak sayılır.
  189. En Çok Kartı Gören Takım (Maçta, İlk Yarıda/İkinci Yarıda): Bahis yapan kişi, karışlanmanın seçilen süre içerisinde en fazla kartı gören takımı tahmin eder. Eşit kat gösterildiği durumda, bu pozisyon için özel bir oran yoksa, bahis geçersiz olarak sayılır.
  190. En Çok Kartı Gören Takım – Çifte Şans (Maçta, İlk Yarıda/İkinci Yarıda): Bahis yapan, karışlanmanın seçilen süre içerisinde en fazla kart gören takımı tahmin eder: ev sahibi takım veya kartlar eşit olur, ev sahibi takım veya deplasman takım, deplasman takım veya kartlar eşit olur.
  192. Son Kart Zaman Aralığı: Seçilen zaman aralığında son kart gösterme zamanı tahmin edip bahis yapılır.
  193. Hangi yarıda Fazla Kart Gösterilir: Hangi yarıda daha fazla kart gösterilir üzere tahmin edilir : İlk yarıda, her iki yarıda eşit kart veya ikinci yarıda fazla kart.
  194.Her İki Yarıda Kart: Her iki yarıda en az birer kart gösterilirse; bahis kazanır.
  195.Kırmızı Kart Olur Mu (Maçta/ İlk Yarıda/ İkinci Yarıda): Bahsi yaparken kullanıcı karşılaşmanın seçilen süresinde maça katılan futbolcu kırmızı kartı görüp görmeyeceği ile ilgili tahmin eder.
  196. Kırmızı Kart Ve Penaltı : Söz konusu iddaa, maçın icrasında kırmızı kartı ve penaltı atışı gerçekleştirmesini içerir. Kırmız kartın ve penaltı atışının hem birlikte , hem de ayrı olması geçerli sayılır(örnek olarak, oyun esnasında, maçın 22 ‘ dakikasında penaltı atışı, 57 dakikasında ise kırmızı veya/ve ikisi beraber verildi. her iki durumda bahis kazanır).
  197.X -X Dakikalar arasında takımların kart sayısı: Seçilen süre içerisinde takımların alacağı kart sayısı üzerine bahis yapılır.
  198. X -X Dakikalar Arasında Ev Sahibi Takımın Kart Sayısı: Seçilen süre içerisinde ev sahibi takımın alacağı kart sayısı üzerine bahis yapılır.
  199.X -X Dakikalar arasında deplasman takımın kart sayısı: seçilen süre içerisinde ev sahibi takımın alacağı kart sayısı üzerine bahis yapılır.
  200. Kartların kesin Sayısı ( bütün maçın, İlk yarı/ikinci yarı boyunca) Seçilen süre içerisinde gösterilecek kartların kesin sayısı tahmini üzerine bahis koyulur.
  201. X -X dakikalarda kart: Karşılaşanın belirlenen dakikaları içerisinde kart olup olmayacağı tahmin edilir.
  202.X -X dakikalarda ev sahibi takım kartı görür :Karşılaşanın belirlenen dakikaları içerisinde ev sahibi takımın kartı görüp görmeyeceği ile ilgili bahis yapılır.
  203. X -X dakikalarda deplasman takım kartı görür :Karşılaşanın belirlenen dakikaları içerisinde deplasman takımın kartı görüp görmeyeceği ile ilgili bahis yapılır.
  204. Kartlar İlk Yarı/Maçta: İlk yarıda ve maçta en fazla kartı gören takım üzerine yapılır. Her iki şart yerine geldiğinde, bahis kazanır.
  205.Kart sayısının çarpımı ilk yarı/ikinci yarı: İlk ve ikinci yarıda gösterilen kart sayısının çarpımı üzerine bahis koyulur.
  206. Takımların bireysel kart sayısının çarpımı ilk yarıda : İlk yarıda takımların bireysel kart sayısının çarpımı tahmini üzerine bahis yapılır.
  207. Takımların bireysel kart sayısının çarpımı ikinci yarıda : İlk yarıda takımların bireysel kart sayısının çarpımı tahmini üzerine bahis yapılır.
  208. Kart Puanları ( Maçta/ilk yarıda / kinci yarıda) : Bahis seçilen süre içerisinde kart puanları üzerine yapılır: Puanlar aşağıdaki yöntemle hesap edilir: 1 sarı kart 10 puan, 1 kırmızı kart -25 puan. Bir futbolcu 1 sarı kart ve 1 direk kırmızı kart görmüş ise bu futbolcuya gösterilen kartların toplamı 35 puan değerindedir. Ayrıca; bir futbolcu çift sarı kart görmüş ise gösterilen kartların toplamı 35’tır. yanı 1 sarı kartın puanı 10 ve ikinci sarı kart otomatik olarak kırmızı kart olduğu için 25 puan. Bir oyuncu en fazla 35 puan alabilir. Futbolcuya direk gösterilen kırmızı kart, daha önce sarı kartı görmedi ise, 25 puan olarak sayılır. Oyun sahası dışında bulunan teknik direktör ve yedek kulübesindeki oyunculara gösterilen kartlar, maçın bitiminden sonra veya mola esnasında gösterilen kartlar değerlendirmeye alınmaz.
  209. Ev sahibi takımın kart puanları( maçta/ ilk yarıda/ İkinci yarıda): seçilen süre içerisinde ev sahibi takımın kart puanları üzerine bahis yapılır.
  210. Deplasman takımın kart puanları ( maçta/ ilk yarıda/ İkinci yarıda): seçilen süre içerisinde deplasman takımın kart puanları üzerine bahis yapılır.
  211.Kart Handikabı ( maçta/ ilk yarıda/ İkinci yarıda): Belirlenen handikap değerini göz önüne alınarak, karşılaşmanın seçilen süre içerisinde gösterilen kart sonucu tahmin edilir.
  212. Kaleci Sarı Kartı Görür. Normal süre içerisinde kalecinin sarı kartı görüp görmemesi tahmin edilerek bahis yapılır.
  213. Kaleci Kırmızı Kartı Görür. Normal süre içerisinde kalecinin kırmızı kartı görüp görmemesi tahmin edilerek bahis yapılır.
  214. Ev Sahibi Takım (Deplasman Takım) Kırmızı Kartı Görür. Bahsi yapan; seçilen takımın kırmızı kartı görüp görmeyeceğini tahmin eder.
  215. Futbolcu Golü Atar Ve Sarı Kartı Görür: Seçilen oyuncu gol atarsa ve sarı kartı görürse, bahis kazanır. bahis her iki şartı gerçekleştirildiğinde kazanmış olarak sayılır. Seçilen oyuncu maçın temel 11 futbolcu arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır. Kendi kalesine atılan gol değerlendirmeye alınmaz.
  216. Futbolcu Gol Atar Ve Kırmızı Kartı Görür: Seçilen oyuncu gol atarsa ve kırmızı kartı görürse, bahis kazanır. bahis her iki şartı gerçekleştirildiğinde kazanmış olarak sayılır. Seçilen oyuncu maçın temel 11 futbolcu arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır. Kendi kalesine atılan gol değerlendirmeye alınmaz.
  217. Bir Takım N Miktarında Kartı Üst Üste Görür : Herhangi bir takım üst üste n miktarında kartı görürse bahis kazanır. Söz konusu pozisyon için kırmızı kart tek kart olarak sayılır. Ayrıca tek oyuncu tarafından görülen ikinci sarı kart göz önüne alınmaz.
  218. Takım N Miktarında Kartı Üst Üste Görür (ev sahibi takım/ deplasman takım) : Seçilen takım üst üste n miktarında kartı görürse bahis kazanır. Söz konusu pozisyon için kırmızı kart tek kart olarak sayılır. Ayrıca; tek oyuncu tarafından görülen ikinci sarı kart göz önüne alınmaz.
  219.Her İki Takım Kartı Görür (Maçta/İlk Yarıda/İkinci Yarıda) : Seçilen süre içerisinde her iki takım kart görürse, bahis kazanır. Oyun sahası dışında bulunan teknik direktör ve yedek kulübesindeki oyunculara gösterilen kartlar, maçın bitiminden sonra veya mola esnasında gösterilen kartlar değerlendirmeye alınmaz.
  Ceza (Faul)
  220. Ceza Miktarı (Maçta/ İlk Yarıda/İkinci Yarıda) Karşılaşmanın seçilen süresinde hakem tarafından verilen ceza miktarı tahmin edilir.
  221. Ev Sahibi Takım Ceza Miktarı (Maçta/ İlk Yarıda/İkinci Yarıda) : Karşılaşmanın seçilen süresinde ev sahibi takım tarafından alınan ceza miktarı tahmin edilir.
  222. Deplasman Takımın Ceza Miktarı ((Maçta/ İlk Yarıda/İkinci yarıda) Karşılaşmanın seçilen süresinde hakem tarafından verilen ceza miktarı tahmin edilir.
  223. Ceza Handikabı (Maçta/ İlk Yarıda/İkinci yarıda) Belirlenen handikabı göz önüne alınarak karşılaşmanın seçilen süre içinde hakem tarafından verilen ceza sonucu tahmin edilir.
  224. Takım Bireysel Ceza Miktarı Çarpımı: Her iki takımın bireysel ceza miktarının çarpımı tahmin edip bahis yapılır.
  225. Futbolcuya Karşı Ceza Alır: Bahsi koyan kullanıcı; rakip takımın oyuncularının seçilen oyuncuya karşı kaç kere ceza alacaklarını tahmin etmelidir. Seçilen oyuncu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olacak.
  226. X -X Dakikalar Arasında Ceza Miktarı: Seçilen süre içerisinde alınacak ceza miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  227.En Fazla Ceza Alan Takım: Bahsi koyan kişi, en fazla ceza alan takımı tahmin etmelidir. Eşit ceza durumu oranı seçilmiş değilse, eşit cezalar alındığında bahis kazanmaz.
  228. En Fazla Ceza Alan Takım - Çifte Şans :en fazla ceza alan takım üzerine bahis koyulur. Ev sahibi takım fazla ceza alır ya da ceza miktarı eşit olur, ev sahibi takım fazla ceza alır ya da deplasman takım en fazla ceza alır. deplasman takım en fazla ceza alır ya da ceza miktarı eşit olur.
  229.İlk Ceza Alan Takım: İlk ceza alacak takım tahmin edip bahis yapılır.
  230. Futbolcuların Bireysel Ceza Miktarı: Futbolculara bireysel ceza miktarı üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre için de geçerlidir. Seçilen oyuncu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olacak.
  231.İki futbolcu Arasında En Fazla Ceza Alan Futbolcu: İki futbolcu arasında en fazla ceza alacak futbolcu tahmin edilir ve bahis yapılır. Eşit ceza durumu oranı işaretli değilse, eşit cezalar alındığında bahis kazanmaz. İki futbolcudan biri bile temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olacak. Bahis ekstra süre için de geçerlidir.
  232. İki Futbolcudan En Fazla Hangi Futbolcuya Karşı Ceza Alınır: İki futbolcudan en fazla ceza hangi futbolcuya karşı olmasını tahmin edilir ve bahis yapılır. Eşit ceza oranı seçilmiş değilse, eşit cezalar alındığında bahis kazanmaz. İki futbolcudan biri bile temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olacak. bahis ekstra süre için de geçerlidir.
  Kaleyi Bulan Şut
  233. Kaleyi Bulan Şut Toplamı (Maçta/İlk yarıda/İkinci yarıda): Karşılaşmanın seçilen süre içerisinde toplam şut miktarına bahis yapılır.
  234. Ev sahibi Takımın Kaleyi Bulan Şut Toplamı (Maçta/İlk yarıda/İkinci yarıda) Karşılaşmanın seçilen süre içerisinde ev sahibi takımın toplam kaleyi bulan şut miktarına bahis yapılır.
  235.Deplasman Takımın Kaleyi Bulan Şut Toplamı(Maçta/İlk yarıda/İkinci yarıda) Karşılaşmanın seçilen süre içerisinde deplasman takımın toplam kaleyi bulan şut miktarına bahis yapılır .
  236. Kaleyi Bulan Şut Handikabı (Maçta/İlk yarıda/İkinci yarıda): Maçın seçilen süre içerisinde belirlenen handikap göz önüne alınarak Kaleyi Bulan Şut miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  237. Takımların Bireysel Kaleyi Bulan Şutların çarpımı : Takımların bireysel kaleyi bulan şutların miktarları çarpımı tahmin edilir
  238. İlk ve ikinci yarılarda Kaleyi Bulan Şutların Çarpımı: İlk ve ikinci yarılarda kaleyi bulan şutları miktarının çarpımı tahmin edilmelidir.
  239. En fazla Kaleyi Bulan Şutu Yapan Takım: Rakip takımın kalesine en fazla kaleyi bulan şutu yapan takım üzerine bahis yapılır. Eşit şut miktarı için özel bir oran yoksa, eşit şutların durumunda bahis kaybeder.
  240. En fazla Kaleyi Bulan Şutu Yapan Takım – Çifte Şans :Rakip takımın kalesine en fazla kaleyi bulan şutu yapan takım üzerine bahis yapılır. Ev sahibi takım veya eşit şut, Ev sahibi takım veya deplasman takım, deplasman takım veya eşit şut.
  241. Oyuncuların Kaleyi Bulan Şut Sayısı: Oyuncuların bireysel kaleyi bulan şut miktarlarının tahmini üzerine bahis yapılır. Ekstra sürede yapılan şutlar geçerli olacaktır. Oyuncu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olacaktır.
  242. İlk Kaleyi Bulan Şutu Yapan Takım : İlk kaleyi bulan şutu icra edecek takım tahmin edip bahis yapılır.
  243. İki Oyuncudan en fazla Kaleyi Bulan Şutu Yapan oyuncu: Seçilen iki oyuncudan en fazla kaleyi bulan şutu yapan oyuncu tahmin edip bahis yapılır. Eşit şutlar için beli bir oran yoksa, eşit şutlar durumunda bahis kazanmaz. Oyuncu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olacaktır. Ekstra sürede yapılan şutlar geçerli olacaktır.
  Ofsayt
  244. Ofsayt sayısı (Maçta/İlk Yarıda/ İkinci Yarıda): Belirlenen maç süresi içerisinde hakem tarafından tespit edilen ofsayt miktarı üzerine bahis yapılır.
  245. Ev sahibi Takımın Ofsayt Sayısı(Maçta/ İlk Yarıda/ İkinci Yarıda) : Söz konusu pozisyon belirlenmiş maç süresinde hakem tarafından tespit edilen ev sahibi takımın ofsayt miktarını içerir.
  246. Deplasman Takımın Ofsayt Sayısı(Maçta/ İlk Yarıda/ İkinci Yarıda) : Söz konusu pozisyon belirlenmiş maç süresinde hakem tarafından tespit edilen deplasman takımın ofsayt miktarını içerir.
  247. Takımın Ofsayt Sayısının Çarpımı: Maçın normal süresinde tespit edilen takımın bireysel ofsayt miktarını tahmin edilir.
  248. X-X dakikaları arasında tespit edilen ofsayt miktarı: Seçilen maç süresi içerisinde tespit edilen ofsayt miktarı tahmin edilip bahis yapılır.
  249. Üst ofsayt(Maçta/ilk yarıda, İkinci yarıda): Karşılaşmanın belirli süresi içerisinde hangi takım daha fazla ofsayt durumunda kalacağını tahmin edilir. Eşit ofsayt için özel oran seçilmemiş ise eşit ofsayt durumunda bahis kazanmaz.
  250.Üst Ofsayt–Çifte Şans (Maçta/ilk yarıda, İkinci yarıda): Karşılaşmanın belirli süresi içerisinde hangi takım daha fazla ofsayt durumunda kalacağını tahmin edilir. Ev sahibi takım veya ofsayt sayısı eşit olur, ev sahibi takım veya deplasman takım, deplasman takım veya ofsayt sayısı eşit olur
  251. Ofsayt Handikabı(maçta/ ilk yarıda, ikinci yarıda): Belirlenen handikap miktarını göz önüne alarak, seçilen maç süresi içerisinde ofsayt sayısı üzerine bahis yapılır.
  252. Ofsayt Pozisyonunda İlk Bulunan Takım : Ofsayt pozisyonunda ilk bulunacak takımı tahmin edilip bahis yapılır. Maçta ofsayt tespit edilemezse, bu durum için özel bir oranı seçilmemiş ise bahis bire eşit sayılır.
  253. İki futbolcudan En Fazla Ofsayt Pozisyonunda Bulunan Futbolcu: Seçilen iki futbolcudan en fazla ofsayt pozisyonunda yer alacak futbolcu tahmin edilir. Ofsayttın eşit sayısı için özel bir oran belirlenmiş değilse, Bahis iptal olur. Oyuncu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olacaktır. Bahis ekstra süre içinde de geçerlidir.
  254. Futbolcuların Bireysel Ofsayt Sayısı : Seçilen oyuncuların bireysel ofsayt miktarı üzerine bahis yapılır. Oyuncu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olacaktır. Bahis ekstra süre içinde de geçerlidir.
  Topa Sahip Olmak
  255. Ev sahibi Takımın Top Kapma Oranı: Bahis ev sahibi takımın top kapma oranı tahmini üzerine yapılır.
  256. Deplasman Takımın Top Kapma Oranı: Bahis deplasman takımın top kapma oranı tahmini üzerine yapılır.
  257. Top Kapma Handikabı : Belirlenen handikap göz önüne alarak top kapma oranı tahmini üzerine bahis yapılır.
  Taç
  258. Taç Sayısı (Maçta/ İlk Yarıda/ İkinci Yarıda): Söz konusu bahis maçın seçilen süresi içerisinde resmi bir şekilde tespit edilen taçların miktarını içermektedir. Bahis www.whoscored.com web sitesine göre ödenir.
  259. İlk Taç Atışı Yapan Takım: Bu çeşit bahsi yapan kullanıcı, maçın süre içinde ilk taç atışı yapan takımı tahmin etmelidir. Maçın yayımı esnasında ilk taç atışı gözükmezse ve internet web siteleri tarafından da tespit edilemezse bahis iptal edilir ve kullanıcıya iade edilir. Bahis www.whoscored.com web sitesine göre ödenir .
  260. Ev sahibi Takımın Taç Atışı Sayısı (Maçta, İlk yarıda, İkinci yarıda): Seçilen süre içerisinde ev sahibi takımın taç atışları tahmin edip bahis yapılır. Bahis www.whoscored.com web sitesine göre ödenir .
  261. Deplasman Takımın Taç Atışı Sayısı (Maçta, İlk yarıda, İkinci yarıda): Seçilen süre içerisinde deplasman takımın taç atışları tahmin edip bahis yapılır. Bahis www.whoscored.com web sitesine göre ödenir .
  262. X-X Dakikaları Arasında Taç Atış Miktarı: Seçilen süre içerisinde taç atışı sayısı üzerine bahis yapılır. Bahis www.whoscored.com web sitesine göre ödenir .
  263. Taç Atışı Handikabı(Maçta, İlk yarıda, İkinci yarıda): Seçilen süre içerisinde belirlenen handikabı göz önüne alınarak taç atışları tahmin edip bahis yapılır. Bahis www.whoscored.com web sitesine göre ödenir.
  264.En Fazla Taç Atışı Yapan Takım:(Maçta, İlk yarıda, İkinci yarıda): Karşılaşmanın seçilen süre içerisinde en fazla taç atışı yapan takım üzerine bahis yapılır. Eşit taç atışı için özel bir oran seçilmiş değilse, bahis kazanmaz. Bahis www.whoscored.com web sitesine göre ödenir.
  265. Takımların Bireysel Taç Atışların Çarpımı: Takımlın bireysel taç atışların çarpımının miktarı tahmin edip bahis yapılır. Bahis www.whoscored.com web sitesine göre ödenir.
  266. Ev sahibi ve Deplasman Takım taç atışların çarpımı: . Ev sahibi ve Deplasman Takım taç atışların çarpımının miktarı tahmin edip bahis yapılır. Bahis www.whoscored.com web sitesine göre ödenir.
  Kale Vuruşu
  267. Kale Vuruşu Miktarı (Maçta/İlk yarıda/ikinci yarıda): Karşılaşmanın seçilen süre içerisinde kale vuruşları üzerine bahis yapılır. Bahis video kaydına dayanarak Ödenmektedir.
  268. Ev sahibi Takımın Kale Vuruşu Sayısı (Maçta/İlk yarıda/ikinci yarıda): Karşılaşmanın seçilen süre içerisinde ev sahibi takımın kale vuruşları üzerine bahis yapılır. Bahis video kaydına dayanarak Ödenmektedir.
  269. Ev sahibi Takımın Kale Vuruşu Sayısı (Maçta/İlk yarıda/ikinci yarıda): Karşılaşmanın seçilen süre içerisinde ev sahibi takımın kale vuruşları üzerine bahis yapılır. Bahis video kaydına dayanarak ödenmektedir.
  270. Takımların bireysel kale vuruşları sayısının çarpımı: Maçın normal süre içinde takım bireysel kale vuruşlarının çarpımı tahmin edilerek bahis yapılır. Bahis; video kaydına dayanarak Ödenmektedir.
  271.X-X Dakikaları arasında Kale Vuruşu Sayısı: Belirlenen zaman aralığında kale vuruşlarının miktarı tahmini üzerine bahis yapılır. Bahis; video kaydına dayanarak ödenmektedir.
  Kaleyi Bulmayan Şut
  272. Kaleyi Bulmayan Şut Sayısı (Maçta/ İlk Yarıda/İkinci Yarıda): Maçın seçilen süre içerisinde kaleyi bulmayan şut miktarının tahmini üzerine bahis yapılır.
  273. Ev Sahibi Takımın Kaleyi Bulmayan Şut (Maçta/ İlk Yarıda/İkinci Yarıda): Maçın seçilen süre içerisinde ev sahibi takımın kaleyi bulmayan şut miktarının tahmini üzerine bahis yapılır.
  274.Deplasman Takımın Kaleyi Bulmayan Şut (Maçta/ İlk Yarıda/İkinci Yarıda): Maçın seçilen süre içerisinde deplasman takımın kaleyi bulmayan şut miktarının tahmini üzerine bahis yapılır.
  275. Oyuncunun Bireysel Kaleyi Bulmayan Şutun Sayısı: Seçilen oyuncunun kaleyi bulmayan şut sayısı tahmini üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre içerisinde de geçerlidir. Oyuncu, temel 11 oyuncu arasında yoksa bahis bire eşit olarak sayılır.
  Kaleci Kurtarışları
  276. Kaleci Kaleci Kurtarışlarının Sayısı(Maçta/ İlk Yarıda/İkinci Yarıda): karşılaşmanın belirlenen süre içerisinde tespit edilecek kaleci kurtarışlarının miktarı üzerine bahis yapılır.
  277. Ev sahibi Takımın Kaleci Kurtarışlarının Miktarı (Maçta/ İlk Yarıda/İkinci Yarıda): Karşılaşmanın belirlenen süre içerisinde ev sahibi takımın kaleci kurtarışlarının miktarı üzerine bahis yapılır.
  278. Deplasman Takımın Kaleci Kurtarışlarının Miktarı (Maçta/ İlk Yarıda/İkinci Yarıda): Karşılaşmanın belirlenen süre içerisinde, deplasman takımın kaleci kurtarışlarının miktarı üzerine bahis yapılır.
  279. En Fazla Kaleci Kurtarışları Yapan Takım (Maçta/ İlk Yarıda/İkinci Yarıda) Maçın seçilen süre içerisinde en fazla kaleci kurtarışları yapacak olan takımın tahmini üzerine bahis yapılır. Eşit kurtarışları için özel bir oran seçilmiş değilse eşit kaleci kurtarışları tespit edildiğinde bahis kaybeder.
  280. En Fazla Kaleci Kurtarışları Yapan Takım – Çifte Şans (Maçta/ İlk Yarıda/İkinci Yarıda) Maçın seçilen süre içerisinde en fazla kaleci kurtarışları yapacak olan takımın tahmini üzerine bahis yapılır: Ev sahibi takım veya eşit, ev sahibi takım veya deplasman takım, deplasman takım veya eşit.
  281. Kaleci Kurtarışlarının Handikabı (Maçta/ İlk Yarıda/İkinci Yarıda) : Handikap miktarını göz önüne alınarak, maçın seçilen süre içerisinde kaleci kurtarışlarının miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  Mesafe
  282. Ev Sahibi Takım Tarafından kat edilen Mesafe (Km): Ev sahibi takımın maçın normal süresinde kat edilecek mesafe tahmini üzerine bahis yapılır.
  283. Deplasman Takım Tarafından Kat Edilen Mesafe (km): Deplasman takımın maçın normal süresinde kat edilecek mesafe tahmini üzerine bahis yapılır.
  284. Oyuncu tarafından Kat Edilen mesafe (km):Oyuncunun maçın normal süresinde kat edilecek mesafe tahmini üzerine bahis yapılır. Oyuncu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır.
  Futbolcu Değişikliği
  285. İlk değişikliği : Bahis ilk futbolcu değişikliği yapacak takımı tahmini üzerinde bahis yapılır. İlk değişikliği her iki takım tarafından mola esnasında birlikte yapıldı ise, bahis bire eşit olarak sayılır.
  286. Son Değişikliği: Son değişikliği yapacak takım tahmini üzerine bahis yapılır. Son değişikliği her iki takım tarafından mola esnasında birlikte yapıldı ise, bahis bire eşit olarak sayılır.
  287. Futbolcu Değişikliği Sayısı: Söz konusu bahis maçta her iki takım tarafından yapılacak futbolcu değişikliği sayısı içermektedir.
  288. Ev sahibi Takımın Değişikliği Sayısı: Ev sahibi takımın futbolcu değişikliği miktarı tahmini üzerine bahis yapılır.
  289. Deplasman Takımın Değişikliği Sayısı: Deplasman takımın futbolcu değişikliği miktarı tahmini üzerine bahis yapılır.
  290. İlk Yarıda Değişiklik Sayısı: Her iki takımın futbolcu değişikliği miktarı tahmini üzerine bahis yapılır.
  291. İlk Futbolcu değişikliği Zaman Aralığı: İlk değişikliği zaman aralığı tahmin edilerek bahis yapılır: İlk yarıda, mola esnasında veya ikinci yarıda.
  292. Futbolcu Değişikliği Mola Esnasında olur: Maç yarıları arasında futbolcu değişikliği yapılırsa, bahis kazanır.
  293. Futbolu değiştirmeden Oynar: Bahis yapan; seçilen futbolcunun değiştirmeden oynaması ile ilgili tahmin yapar. Sadece maçın normal süresi hesaba alınır. Futbolcu temel oyuncular arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır.
  294. Oyuncu Değişikliği Olacak: Bahis yapan; seçilen oyuncunun maç normal süresi içerisinde değiştirip değiştireceğini tahmin eder. Futbolcu temel oyuncular arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır.
  295. Oyuncu değişikliği yapılacak( ilk yarıda/ mola esnasında/ikinci yarıda) : Bahis koyan; seçilen süre içerisinde belirlenen oyuncunun değişikliği tahmini üzerine bahis yapar. Futbolcu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır.
  İlave Edilen Zamanı
  296. Hakem Tarafından Resmi Olarak İlave Edilecek Zamanı: Bahis; hakem tarafından normal süresine (90 dakika) resmi olarak ilave edilecek zamanı içerir.
  297. İlk Yarıya İlave Edilen Zaman: Bahis hakem tarafından ilk yarı süresine (45 dakika) resmi olarak ilave edilen zamanı içerir.
  Paslar
  298. Doğru pasların Oranı (ev sahibi takım/deplasman takım): Seçilen takımın doğru pas oranı tahmin edilerek bahis yapılır. Bahis ekstra süre içinde de geçerlidir.
  299. Oyuncunun Doğru Pas sayısı: Oyuncu tarafından yapılan doğru pas sayısı tahmini üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre içinde de geçerlidir. Futbolcu, temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır.
  300. Oyuncunun Pas Sayısı: Oyuncu tarafından yapılan pas sayısı tahmini üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre içinde de geçerlidir. Futbolcu temel 11 oyuncu arasında yoksa, bahis bire eşit olarak sayılır.
  Turnuva İstatistikleri
  301. Lig/ Turnuva kazananları: Seçilen lig/ turnuva veya herhangi bir faaliyeti kazananları tahmin edilip bahis yapılır.
  302. Gruptan Çıkmak: Oyuncu veya takımın gruptan çıkması üzerine bahis yapılır.
  303. Gruptan çıkmak (herhangi bir sıra ile) : Birkaç takımın gruptan çıkması üzerine bahis yapılır. Gruptaki yerlerine önem verilmemektedir.
  304. Gruptan Çıkma (1.-2. yer) Gruptaki yerlerinin sırası göz önüne alınarak takımların gruptan çıkmaları üzerine bahis yapılır.
  305.Grubun Kazananı: Bahis gruptan kazanan takımı üzerine yapılır.
  306. En İyi Golcü. Lig veya turnuvanın en iyi golcüsü üzerine bahis yapılır . Resmi site tarafından en iyi golcü olarak ilan eden sporcu üzerine yapılan bahis kazanır.(Maçın sonraki penaltı süresi göz önüne alınmaz).
  307. Grupta Atılan Gol Sayısı: Bahis; grup içinde atılan gol miktarı üzerine yapılır.
  308. Gün İstatistiği :Bir şampiyonluk veya yarışma (zaman aralığı veya maç sayısı belirlenecektir) oyunlarının istatistikleri üzerine bahis yapılır. Oyunlarını sayısının değiştirilmesi durumunda ve ertelenen oyun 24 saat içerisinde yapılmazsa oran 1,0 eşit olarak sayılır(icra edilen oyunlara yapılan bahisler hariç). Herhangi bir maç tarafsız bir sahada yapılırsa, adını ilk geçen takım ev sahibi takımı olarak sayılır.
  309. Finale Çıkmak : Bahis; turnuvanın finale çıkan takımları üzerine yapılır.
  310. Final Çifti: Bahis; finale çıkacak takımları üzerine yapılır.( her iki şart gerçekleştirilmeli)
  311. Turnuvada Atılan Gol Sayısı: Turnuvada atılan gol miktarı tahmin edilip bahis yapılır. Ekstra süre içinde atılan goller de geçerli olacaktır ( maç sonraki penaltı süresi göz önüne alınmaz).
  312. Turnuvada Penaltı Atışlarının Sayısı: Bahis turnuvada yapılan penaltı atışları üzerine yapılır. Ekstra süre içindeki penaltı atışları da geçerli olacaktır ( maç sonraki penaltı süresi göz önüne alınmaz).
  313. Turnuvada Kart Miktarı : Bahis turnuvada hakem tarafından gösterilen kart miktarı üzerine yapılır. Ekstra süre de göz önüne alınacak.
  314. Turnuvada Kırmızı Kart Sayısı: Bahis, turnuvada hakem tarafından gösterilen kırmızı kart miktarı üzerine yapılır. Ekstra süre de göz önüne alınacak.
  315. En fazla Gol Atan Grup: Grup turnuvasında turnuvadaki gruplardan en fazla gol atan grup üzerine bahis yapılır. eşit gol durumunda oran, kazananların miktarına bölünür.
  316. En Fazla Gol Atan Grup: Turnova esnasında en fazla gol atacak grup tahmin edilerek bahis yapılır. Eşit goller durumunda oran kazananları arasında bölünür. Bahis ekstra süre için de geçerlidir (Maçın sonraki penaltı süresi hesaba alınmaz).
  317. En İyi Golcünün Gol Sayısı : Turnuvanın en iyi golcü tarafından atılacak gol sayısı üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre için de geçerlidir (Maçın sonraki penaltı süresi hesaba alınmaz).
  318. Takımın Gol Sayısı: Turnuvada takım tarafından atılacak gol sayısı üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre için de geçerlidir (Maçın sonraki penaltı süresi hesaba alınmaz).
  319. Takımın En İyi Golcüsü: Turnuvada belli bir takımın en fazla golü atacak futbolcusu üzerine bahis yapılır. Eşit goller durumunda bahis, kazananları arasında bölünür. Bahis ekstra süre için de geçerlidir (Maçın sonraki penaltı süresi hesaba alınmaz).
  320. En Az Gol Atacak Takım : Turnuvada en az gol atacak takım üzerine bahis yapılır Eşit goller durumunda oran kazananları arasında bölünür. Bahis ekstra süre için de geçerlidir (Maçın sonraki penaltı süresi hesaba alınmaz).
  321.En Az Gol Alacak Takım : Turnuvada en az gol alacak takım üzerine bahis yapılır . Eşit goller durumunda oran kazananları arasında bölünür. Bahis ekstra süre içinde de geçerlidir (Maçın sonraki penaltı süresi hesaba alınmaz).
  322. En Fazla Gol Atacak Takım : Turnuvada en fazla gol atacak takım üzerine bahis yapılır Eşit goller durumunda oran kazananları arasında bölünür. Bahis ekstra süre için de geçerlidir (Maçın sonraki penaltı süresi hesaba alınmaz).
  323. En İyi Takım (Kıta): Belirlenen Kıta takımları arasında turnuvadaki yerine göre en iyi sonucu alan takım üzerine bahis yapılır.
  324. Grupta II yer: Grupta ikinci yeri alacak takım tahmin edilir ve bahis yapılır.
  325. Grupta III yer: Grupta üçüncü yeri alacak takım tahmin edilir ve bahis yapılır.
  326. Grupta Son Yeri Alacak Takım: Grupta en son yeri alacak takım tahmin edilir ve bahis yapılır.
  327. Ödüllü Yer (TOP 3): En üst üçlük arasında yeri alacak takım tahmin edilir ve bahis yapılır.
  328. En İyi Kaleci: Turnuvanın belli bir resmi sitesi tarafından tespit edilecek en iyi kaleci üzerine bahis yapılır.
  329. Final Maç Hakemi: Turnuvanın final maçında olacak baş hakem tahmin edilir ve bahis yapılır.
  330.İki takımdan en iyi olan takım (gruptaki yerine göre)Turnuvada en iyi sonuçları alacak takım tahmin edilip bahis yapılır (eşit sonuç durumunda bahis iptal edilir) .
  331. Oyuncunun Toplam Gol Sayısı: Turnuva esnasında oyuncu tarafından atılan toplam gol sayısı üzerine bahis yapılır .Bahis ekstra süre içinde de geçerlidir (Maçın sonraki penaltı süresi hesaba alınmaz).
  332. Puanlar (grupta) : takım tarafından grup dahilinde toplanan puan miktarı tahmin edilip bahis yapılır.
  333.Takımın Gollerin Toplam Sayısı ( gruplardaTakım tarafından grup çerçevesinde atılan gol sayısı üzerine bahis yapılır.
  334. Kazanan ve en iyi Golcü: Bahis turnuva kazananı ve en iyi golcü üzerine yapılır ( her iki şart yerine getirilmelidir) .
  335. Turnuvada köşe vuruşu: Turnuvadaki köşe vuruşu sayısı üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre için de geçerlidir.
  336. Turnuvada Ceza Sayısı: Turnuvada tespit edilen cezalar sayısı üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre için de geçerlidir.
  337. Turnuvada Ofsayt Sayısı: Turnuvada tespit edilen ofsayt sayısı üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre için de geçerlidir.
  338. Turnuvada Kaleyi Bulan Vuruşlar Sayısı: Turnuvada tespit edilen kaleyi bulan vuruş miktarı üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre için de geçerlidir.
  339. Double Gol ( Tam iki gol Miktarı): Seçilen turnuvada double gol (tam iki gol) sayısı tahmini üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre için de geçerlidir.
  340. Hat-Trick ( tam üç gol) miktarı: Seçilen turnuvada Hat-Trick (tam üç gol) sayısı tahmini üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre için de geçerlidir.
  341. Dört Gol (4 gol ve daha fazla)Miktarı: Seçilen turnuvada dört gol(dört gol ve daha fazla)miktarı tahmini üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre için de geçerlidir
  342. Kaç Takım Gol Atamaz: Belirlenen turnuva çerçevesinde gollerini atamayan takımlar tahmini üzerine bahis yapılır. Bahis ekstra süre için de geçerlidir.
  343. N den fazla gol atılan maç sayısı: Seçilen turnuvada veya belli bir oyun günü için en fazla gol atılacak maçlar tahmin edip bahis yapılır.
  344. Ev sahibi Takımlar Tarafından Kazanılan Maçlar Sayısı: Söz konusu Şampiyonanın seçilen oyun günü içinde ev sahibi takımların kazanacak maçlar sayısı tahmin edilip bahis yapılır.
  345.Deplasman Takımlar Tarafından Kazanılan Maçlar Sayısı : Söz konusu Şampiyonanın seçilen oyun günü içinde deplasman takımların kazanacak maçlar sayısı tahmin edilip bahis yapılır.
  346. Ev Sahibi Takımların Gol Sayısı : Söz konusu Şampiyonanın seçilen oyun günü içinde ev sahibi takımların atacakları gol sayısı tahmin edilip bahis yapılır.
  347. Deplasman Takımların Gol Sayısı : Söz konusu Şampiyonanın seçilen oyun günü içinde ev sahibi takımların atacakları gol sayısı tahmin edilip bahis yapılır.
  348.En Fazla Gol Atılan Maçın Toplamı: Seçilen şampiyonanın belli bir oyun gününde en fazla gol atılan maçın toplamı üzerine bahis yapılır.
  349. En Fazla Gol Atılan Grup Toplamı: Seçilen şampiyonanın belli bir oyun gününde en fazla gol atılan grup toplamı üzerine bahis yapılır.
  350. Ev sahibi Takımlar (goller) - Deplasman takımlar (goller) :Seçilen şampiyonanın belli bir oyun gününde ev sahibi ve deplasman takımların golleri arasındaki farkı üzerine bahis yapılır.
  351. Beraberlik Sayısı: Seçilen turnuvada veya Seçilen şampiyonanın belli bir oyun gününde tespit edilen beraberlik miktarı üzerine bahis yapılır.
  352. Penaltı Sayısı: Seçilen turnuvada veya Seçilen şampiyonanın belli bir oyun gününde tespit edilen penaltı atışlarının sayısı üzerine bahis yapılır.
  353. Kırmızı Kartlar Sayısı: Seçilen turnuvada veya Seçilen şampiyonanın belli bir oyun gününde gösterilen kırmızı kartları üzerine yapılır.
  354. Alınan Gol Sayısı: (takımda, tüm turnuva boyunca): Turnuvanın belli bir süresinde takım tarafından alınan gol sayısı üzerine bahis yapılır.
  355. En Az Bir Takım N Miktarına Kadar Puan Alacak: Belli bir turnuvanın gruplar aşamasında en az bir takım N miktarına kadar puan alacaksa bahis kazanır.
  356. En Az Bir Takım Hiç Gol Almaz: Seçilen turnuvanın belli bir süre içerisinde en az bir takım hiç gol almazsa bahis kazanır.
  357. En Az Bir Takım Hiç Gol Atamaz: Seçilen turnuvanın belli bir süre içerisinde en az bir takım hiç gol atamazsa bahis kazanır.
  358. Penaltı Süresi İçerisinde Takım Turnuvadan Ayrılır: Penaltı süresi içerisinde takımın turnuvadan ayrılırsa bahis kazanır.
  359. Turnuvada Futbolcunun Gol Sayısı: Turnovada seçilen futbolcu tarafından atılan gol sayısı üzerine bahis yapılır (Maç sonraki penaltı atışları hesaba alınmaz) :
  Transferler
  360. Oyuncunun Sonraki Kulübü: Belli bir oyuncunun sonraki futbol kulübü üzerine bahis yapılır. Diğer kulübe kiraya verilen oyuncu da değerlendirmeye alınır. Oyuncu bir futbol kulübü ile sözleşme yaparsa, ama diğer kulübe kira ile teslim edilirse, sonraki kulübü olarak sözleşme yapılan ilk kulüp değerlendirmeye alınır.


  VS
  VS ; seçilen iki futbolcu, kulüp, veya milli takımların istatistiklerin karşılaşmasına denir. VS’ nin üç çeşidi vardır. Bunlar:
  1.Oyuncu VS Oyuncu : Seçilen maçlardan alınan; belirlenen iki futbolcunun bireysel istatistiklerinin karşılaştırılmasıdır.
  2. Oyuncu VS Kulüp veya Milli Takım: Seçilen maçlardan alınan belirlenen futbolcunun bireysel istatistikleri ve Kulüp (veya milli takımın) grup istatistiklerinin karşılaştırılmasıdır.
  3. Kulüp veya milli takım VS Kulüp veya milli Takım: Seçilen maçlardan alınan belirlenen iki takımın ( veya milli takımın) grup istatistiklerinin karşılaştırılmasıdır. Programda başka bir durum belirtmedikçe, bahis maçın normal süresini içermektedir. Seçilen maçların erteleme, kesilme veya iptal etme durumlarında, maç başladıktan 24 saat süre içerisinde devam etmezse veya yeniden yapılmazsa VS pozisyonlarının oranları, oynanmış pozisyonlar hariç, bire eşit olarak sayılır. Seçilen futbolculardan herhangi bir oyuncu maça katılmazsa ya da temel 11 oyuncu arasında yoksa, bütün oranlar bire eşit olarak sayılır.
  Aşağıdaki Pozisyonlara Bahis Yapılır:
  1. Genel Sonuç: 1 X 2: Seçilen futbolculardan (Kulüp, Milli Takımdan)maçın normal süre içerisinde en fazla golü atacak futbolcu (kulüp, milli takım) tahmin edilip bahis yapılır. Eşit miktarı için özel bir oran seçilmemiş ise; eşit miktarı tespit edilmesi durumunda bahis kaybeder. Bahis futbolcunun golleri üzerine yapıldı ise kendi kalesine atılan gol değerlendirmeye alınmaz. Kulüp veya milli takımın durumunda kendi kalesine atılan gol hesaba alınır.
  2. Çifte Şans : 1 X - ev sahibi oyuncu (kulüp, milli takım) daha fazla gol atar ya da eşit gol atılır anlamına gelmektedir. X2 işareti ; deplasman oyuncu (kulüp, milli takım) daya fazla gol atar ya da eşit gol atılır anlamına gelmektedir. 1 2 – işareti; ev sahibi oyuncu (kulüp, milli takım) daha fazla gol atar veya deplasman oyuncu (kulüp, milli takım) daha fazla gol atar anlamına gelmektedir. Bahis futbolcunun golleri üzerine yapıldı ise kendi kalesine atılan gol değerlendirmeye alınmaz. Kulüp veya milli takımın durumunda kendi kalesine atılan gol hesaba alınır.
  3. Beraberliğe iade: (0) 1 –ev sahibi oyuncu (kulüp, milli takım) daha fazla gol atar, eşit gol tespit edildiğinde bahis bire eşit olarak sayılır. (0) 2 – deplasman oyuncu (kulüp, milli takım) daha fazla gol atar, eşit gol tespit edildiğinde bahis bire eşit olarak sayılır. Bahis futbolcunun golleri üzerine yapıldı ise kendi kalesine atılan gol değerlendirmeye alınmaz. Kulüp veya milli takımın durumunda kendi kalesine atılan gol hesaba alınır.
  4.Karşılıklı Gol: Bahis yaparken her iki futbolcu (Kulüp, Milli Takım) tarafından gol atıp atmayacağını tahmin edilir. Bahis futbolcunun golleri üzerine yapıldı ise kendi kalesine atılan gol değerlendirmeye alınmaz. Kulüp veya milli takımın durumunda kendi kalesine atılan gol hesaba alınır.
  5. Gol Sayısı: Bahis; seçilen futbolcu (Kulüp, Milli Takım) tarafından atılan gollerin toplam miktarı üzerine yapılır. Bahis futbolcunun golleri üzerine yapıldı ise kendi kalesine atılan gol değerlendirmeye alınmaz. Kulüp veya milli takımın durumunda kendi kalesine atılan gol hesaba alınır.
  6. Köşe Vuruşlarının Sayısı: Seçilen Kulüp (milli takım) tarafından yapılan köşe vuruşlarının toplam sayısı tahmin edilerek bahis yapılır.
  7. Köşe Vuruşu Üst: Seçilen kulüplerden (milli takımlardan) en fazla köşe vuruşu yapan kulüp üzerine yapılır. Eşit köşe vuruşu için özel bir oran seçilmiş değilse, eşit köşe vuruşu tespit edildiğinde, bahis kaybeder.
  8. Kart Miktarı: Seçilen futbolculara (kulüp, milli takım)gösterilecek kırmızı kartların toplam sayısı tahmin edilerek bahis yapılır. Bu pozisyon için futbol genel kurallarının 2. madde mevzuatları geçerli olacaktır.
  9. Kart Üst: En fazla kartı gören futbolcu(külüm millî takım) tahmin edilir. Eşit kartlar için özel bir oran seçilmiş değilse, eşit kart miktarı tespit edildiğinde, bahis kaybeder. Bu pozisyon için futbol genel kurallarının 2. madde mevzuatları geçerli olacaktır.
  10. Kaleyi Bulan Şut Sayısı: Seçilen futbolcu (külüm millî takım) tarafından kaleyi bulan şutlarının toplam sayısı tahmin edilerek bahis yapılır.
  11. Kaleyi Bulan Şut Üst: Rakibin kalesine en fazla kaleyi bulan şutu yapan oyuncu (milli takım, kulüp) tahmin edilecek bahis yapılır. Eşit şutlar için özel bir oran seçilmiş değilse, eşit şutlar tespit edildiğinde, bahis kaybeder.
  12. Ceza Sayısı: Seçilen futbolcular (kulüp, milli takım) tarafından görülecek ceza miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  13. Ceza Üst: Futbolculardan(Kulüp, Milli Takım) en fazla ceza göreni tahmin edilerek bahis yapılır. Eşit cezalar için özel bir oran seçilmiş değilse, eşit ceza miktarı tespit edildiğinde, bahis kaybeder.
  14.Ofsayt Sayısı: Seçilen futbolcular(kulüp, Milli Takım) kaç defa ofsayt durumunda kalacakları tahmin edilerek bahis yapılır.
  15. Ofsayt Üst: Seçilen futbolculardan (kulüp, Milli Takım) hangi futbolcu (kulüp, Milli Takım) en fazla ofsayt durumunda kalacağını tahmin edilerek bahis yapılır. Eşit ofsaytlar için özel bir oran seçilmiş değilse, eşit ofsaytlar tespit edildiğinde, bahis kaybeder.
  Örnek Olarak Messi VS Ronaldo. “Barcelona ile “Leganes”, Real Madrid ile Villiarreal arasında maçlar yapıldı. 4:1 skoru ile Barcelona kazandı. Messi 2 gol attı, 3 kaleyi bulan şut yaptı. Real 2:1 sonucu ile kazandı. Ronaldo1 gol attı 4 kaleyi bulan şut yaptı. Messi VS Ronaldo sonucu 2:1 olmaktadır. Ayrıca, Söz konusu genel sonucunda 1 pozisyon kazanır. Gol sayısı 2,5 üstü, Üst Kaleyi bulan şut – 2 pozisyon kazanır.
  Sonuçlar Aşağıdaki web sayfalarından tespit edilir:
  1. Dünya Şampiyonası - http://fifa.com
  2. Avrupa Şampiyonlar ligi, Avrupa Ligi - http://uefa.com
  3. İngiliz, Almanya, İspanya, İtalya, Fransız, ABD - http://www.espnfc.com
  Maçın hangi turnuvanın çerçevesinde yapıldığını göz önüne alınarak web sitesi belirlenecektir. örnek olarak “Barcelona” – “Roma” Şampiyon ligasının maçı olmaktadır. Bundan dolayı sonuçlar http://uefa.com web sitesinden tespit edilecektir. “Barcelona“ ve “Deportivo” İspanya şampiyonası veya Kupa maçı ise, sonuçlar http://www.espnfc.com göre tespit edilir.

  canlı

  Canlı – Bahis devam eden oyun esnasında yapılır. Canlı bahis yapıldığında Europe-bet.com web sitesinde yayımlanan sonuçlar geçerli olmaktadır.
  İstisnalar:
  Futbol: Oyunun şeklinin değiştiği durumunda (programa söz konusu değişiklik önceden belirlenmiş değilse), Bahis 1,0’e (bir bütün) eşit olarak sayar (tamamlanmış pozisyonlar hariç)
  Canlı bahis için pozisyonların ödenmesi, başka durum söz konusu değilse, maçın normal süresi göz önüne alınarak yapılır. (örnek olarak, over time dahil)
  Aşağıdaki fors- major durumlarında ; Canlı oyun esnasında Sportoto’nun bahis iptali veya 1,0 eşit olarak sayıma hakkı vardır.
  a) Teknik bir hatadan dolayı, belli bir pozisyonlara gerçek bir oranı tespit edilemiyorsa ve bundan dolayı söz konusu pozisyon için uygun olmayan oran varsa.
  c) Bahis sonuç ortaya çıktıktan sonra yapıldı ise ( örnek olarak ilk golü kim atar bahsi gol atıldıktan sonra yapıldı ise) .
  ç) Handikap veya toplamın hattı yanlış olarak çıktığı durumda.
  Canlı oyunda ekranda gözüken zaman ve istatistik göstergeleri bilgilendirme özeliğini taşımakta ve spor toto bu bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorumluluğu taşımamaktadır.

  Tenis
  Tenis oynanan alanına “kort” denir. Oyunlar çiftlerde ve teklerde yapılmaktadır. Oyuncunun asıl amacı; raketler kullanarak topun rakibin bölgesine atmaktadır. Topu atan oyuncunun iki atış yapma hakkı vardır. İlk atış rakibin bölgesine ulaşmadı veya fileye takıldı işe, ikinci atış gerçekleştirilir. Kazanılan bir oyun(game) için oyuncuya 15 puan verilir. Sonraki kazanılan için de 15 puan, üçüncü kazanılan oyun (game) için ise 10 puan (yanı 15, 30 ve 40). Dördüncü puan alınması ile set kazanır. Puanlar eşit ise (yanı 40 ve 40 ise), oyun kazanması için, Oyuncu üst üste iki oyunu kazanmalıdır. 6 oyunu kazanması durumunda oyuncu seti kazanır. Puanlar 6:6 ise, Tiebreak denilen ilave bir oyun oynanır. Oyuncu oyunu(game) kazanmak için 2 set kazanmalıdır. Ancak erkekler arasında Grand Slam Turnuvasında 3 set kazanması gerekmektedir.
  Genel Kurallar:
  a) Tenis setinin kesildiğinde(herhangi bir oyuncunun nedeni ile) , herhangi bir pozisyon için yapılan bahis bire eşit olarak sayılır.
  Örnek olarak : Williams -Sharapova maçı 6:7 6:4 3:3 esnasında bir oyuncunun sebebiyle kesilmiştir. Williams veya Sharapova ‘nın kazanması ve handikap üzerine yapılan bahisler, oynanmış pozisyonlar dışında, bire eşit olur. Örnek olarak, Bu durumda birinci seti kazananı, birinci setin oyun (game) sayısı ve saire.
  b) Teniste çiftler arasındaki karşılaşmaların son setinde oynanmış süper Tie-break (10 puana kadar) 1 oyun (game) olarak sayılır. Örnek olarak, maç 6:0, 0:6,10:5, maç skoru 2:1 olur, toplamı ise 13(7:6=13) olur. diğer ilave pozisyonlar bu kural çerçevesinde hesaplanmaktadır.
  c) Karşılaşma geçici olarak kesildi ise ve aynı günde devam etmedi veya belirsiz süre ile ertelendi ise, turnuva tamamlayıncaya kadar bahis geçerli olacaktır.
  ç) Oyun formu değiştirdiğinde, maç kazananın ve oynanmış pozisyonlar hariç maç ve her pozisyonu iptal olarak sayılır (programda başka bir durum belirlenmedi ise)
  1.Maç Sonucu: Maç kazananı tahmin edilerek bahis yapılır.
  2. Oyun (game) handikabı (Maçta, birinci sette, ikinci sette, üçüncü sette, dördüncü sette, beşinci sette): Maçın seçilen süre içerisinde handikabı göz önüne alınarak oyuncular tarafından kazanılan oyun miktarı üzerine yapılır.
  3. Oyun (game) Sayısı (Maçta, birinci sette, ikinci sette, üçüncü sette, dördüncü sette ve beşinci sette): Maçın belirlenen süre içerisinde oynanan oyun (game) sayısı üzerine bahis yapılır.
  4. Set Sayısı: Maçta yapılacak set sayısı tahmin edilerek bahis yapılır. Maç kesildiğinde davam eden set, hesaba alınır ve tenis genel kurallarının a maddesine göre bahisler hesaplanır.
  5. Set Handikabı: Belirlenen handikap göz önüne alınarak maçta yapılacak set miktarı üzerine bahis yapılır.
  6.Ev sahibi(deplasman)Oyuncunun kazanan Oyunları(game): Ev sahibi(konuk)oyuncunun kazanacak oyun(game) sayısı tahmin edilerek bahis yapılır.
  7. Ev sahibi (konuk) Oyuncu En Az Bir Seti Kazanır: Bahis yapan kullanıcı; seçilen oyuncu tarafından en az bir set kazanacağını tahmin edip bahis yapar.
  8. Birinci (ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci) seti kazanan oyuncu: Maçın birinci (ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci)setini kazanan oyuncu tahmin edilerek bahis yapılır.
  9.Tie -Break (Maçta, birinci sette, ikinci sette, üçüncü sette, dördüncü sette ve beşinci sette)Maçın belirlenen süre boyunca tie break(eşitlik durumunda gidilen set) olacağına oynatılan bahislerdir.
  10. İlk(ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci) Setin Kesin Skoru: Seçilen setin sonucunun kaç kaç biteceğini tahmin edebileceği bahislerdir.
  12. Setlere Göre Skor: Setlere göre maçın kesin skoru tahmin edebileceği bahislerdir.
  13. İlk seti kazanan oyuncu/Maçı kazanan oyuncu: İlk seti kazanan ve maçı kazanan oyuncu tahmin edilerek bahis yapılır. Bahis kazanması için her iki şartın yerine getirilmesi gerekmektedir.
  1/1 - Ev sahibi oyuncu ilk seti ve maçı kazanır.
  1/2 – Ev sahibi oyuncu ilk seti kazanır ama maçı deplasman oyuncu kazanır.
  2/1 –Deplasman oyuncu ilk seti kazanır, maçı ev sahibi oyuncu kazanır.
  2/2 – Deplasman oyuncu ilk seti ve maçı kazanır.
  14. Break Sayısı (maçta, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci setlerde): Seçilen maç süresi boyunca break sayısı tahmini üzerine bahis yapılır.
  15. Ev sahibi (Deplasman) Oyuncunun Break Sayısı(maçta, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci setlerde): Seçilen maç süresi boyunca ev sahibi (deplasman) oyuncunun tespit edilen Break sayısı üzerine bahis yapılır.
  16. İlk Break İlk Sette: İlk sette ilk break hangi oyuncu tarafından yapılacağını tahmin edebileceği bahislerdir.
  17. Ace sayısı(maçta, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci setlerde)Maçın seçilen süre içerisinde ace miktarı tahmin edebileceği bahislerdir.
  18. Ev Sahibi (Deplasman) Oyuncunun Ace Sayısı (maçta, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci setlerde):Maçın seçilen süre içerisinde tespit edilen ev sahibi (deplasman) oyuncunun ace miktarı tahmin edebileceği bahislerdir.
  19.Ace Handikabı: Belirlenen Handikap miktarını göz önüne alınarak tespit edilen ace sonuçları tahmin edebileceği bahisler olmaktadır.
  20. İlk Ace: İlk ace hangi oyuncu tarafından yapılacağını tahmin edebileceği bahis olmaktadır. Maç boyunca ace yapılmadı ise bahis bire eşit olacaktır.
  21. Çift Hata Sayısı(maçta, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci setlerde): Maçın seçilen süre içerisinde tespit edilen çift hata sayısı tahmin edebileceği bahislerdir.
  22. Ev sahibi (deplasman) Oyuncunun Çift Hata Sayısı(maçta, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci setlerde): Maçın seçilen süre içerisinde tespit edilen Ev sahibi (deplasman) Oyuncunun çift hata sayısı tahmin edebileceği bahislerdir.
  23. Çift Hata Handikabı: Belirlenen handikap göz önüne alınarak tespit edilen çift hata sayısı tahmin edebileceği bahislerdir.
  24. Birinci Sette Çift Hata Olacak mı: I sette çift hata olup olmayacağını tahmin edilerek bahis yapılır.
  25. llk çift hata: İlk çift hata hangi oyuncu tarafından yapılacağını tahmin edilerek bahis yapılır. Maç boyunca çift hata tespit edilmedi ise bahis bire eşit olarak sayılır.
  26. Ev Sahibi Oyuncunun İlk Vuruşu % Yüzdesi: Ev sahibi oyuncunun ilk isabetli vuruş göstergesinin yüzdesi üzerine bahis yapılır.
  27. Deplasman oyuncunun ilk vuruş % yüzdesi: Konuk oyuncunun ilk isabetli vuruşu göstergesinin yüzdesi tahmin üzerine bahis yapılır.
  28. Setlerden Biri 6-0 veya 0-6 Biter: Müsabakanın herhangi bir seti 6-0 veya 0-6 skoru ile tamamlanacağını tahmin edilir ve bahis yapılır.
  29. En Fazla Oyun (Game) Yapılan Setin Toplamı: En fazla oyun yapılan sette kaç oyunun (game) yapılacağını tahmin edilir.
  30. En Az Oyun (Game) Yapılan Setin Toplamı: En az oyun yapılan sette kaç oyunun (game) yapılacağını tahmin edilir.
  31. Oyuncu İlk Seti Kaybeder Ama Maçı Kazanır: İlk seti kaybeden ama maçı kazanan oyuncu tahmin edilir ve bahis yapılır.
  32. Maçın (ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci setler )Süresi: Maçın seçilen süresi kaç dakika devam edeceğini tahmin edilerek bahis yapılır.
  33. Ev sahibi Oyuncu vuruşunun maksimum hızı (km/saat): Ev sahibi oyuncu tarafından yapılan top vuruşunun maksimum hızı tahmini üzerine bahis yapılır.
  34. Deplasman Oyuncu vuruşunun maksimum hızı (km/saat): Deplasman oyuncu tarafından yapılan top vuruşunun maksimum hızı tahmini üzerine bahis yapılır.
  35. Turnuva Kazanan Oyuncu: Söz konusu turnuva kazanan oyuncu tahmin edilerek bahis yapılır.

  Basketbol
  Basketbol; her biri 5'şer kişiden oluşan iki takım arasında oynanır. Oyundaki her takım; özel kurallar çerçevesinde, rakip takımın pota çemberine topu atarak puan kazanmalıdır.
  Basketbol, 28x15 metre ölçülerindeki bir alanda oynanır. Kısa kenar çizgilerinin ortasında her iki tarafta pota denen şeffaf plastik levhaya tutturulmuş, üzerinden file sarkan metal çemberler bulunur. Bu çemberlerin yerden yükseklikleri 305 cm dir. Pota 180 metre x 105 cm veya 120X 80 cm boyutlarında levhadan oluşur. Potada bulunan çemberin çapı 45 cm dır. Potanın önünde 625 yarıçapı ile işaretlenmiş 3 puanlık serbest atış alanı vardır. Basketbol 74,5-78 cm çapı ve 567- 650 gram ağırlığında olan top ile oynanır. Oyunda potaya atılan her top için takım 2 ya da 3 puan alır. Her başarılı serbest (ceza) atışı için ise 1 puan verilir. En fazla puan alan takım maçı kazanır. Oyun, 10'ar veya 12 şer dakikalık (normal süre) dört periyottan oluşur. Periyotlar arasında 2'şer dakikalık mola vardır. İstisna olarak ikinci ve üçüncü periyot arasında 15 dakikalık devre arası verilir. Beraberlik durumunda 5 dakikalık uzatma periyodu (veya periyotlar) oynanır ve kazanan takımı belli oluncaya kadar devam edilir. Oyuncu değiştirme sayısında herhangi bir sınırlama yoktur, yani her iki takım da dilediği kadar oyuncu değiştirebilmektedir. Bazı şampiyonalarda maç dört periyot yerinde iki periyottan oluşmaktadır.
  Basketbolu elle oynanır. Oyuncu topla birlikte, top sürme (dripling), pas atma (passing), şut atma (shooting) aktivitelerini yapma şansına sahiptir. Bir oyuncu top sürerken, topu eline alarak durdurursa, tekrar top sürme , rakip takımının ceza alanında üç dakikadan fazla bulunma hakkı yoktur. Hücum eden takım, kendi sahasını 8 saniye içinde terk etmek, 24 saniye içinde de hücumunu tamamlamak zorundadır, aksi halde top kullanma hakkı rakip takıma geçer. Oyuncu söz konusu kuralları ihlal ederse ceza alır. Ayrıca; karşı takımın oyuncusunu engellemek veya kaba bir hareketleri için hem normal ceza hem de kişisel faul alabilir. Beş veya altı kişisel faulü geçen oyuncular oyundan atılır. Oyuncuların yaptıkları toplam fauller takımlarının takım faul sayısını doğrudan etkiler. Bir takım 4 faul yaparsa bundan sonraki bütün faulleri rakip takımın serbest atış yapmasına sebep olur. Serbest atış sonrasında çembere atılan top için takıma 1 puan verilir. Oyun esnasında 2 puanlık alanından çembere atılan top için takıma 2 puan, 3 puanlık alanından atılan top için 3 puan verilir
  Genel Kurallar
  a) Basketbol sonuçları ve her pozisyonu overtime göz önüne alınarak hesaplanır (program ile başka bir durum belirtilmiş değilse).

  b) Seçilen oyuncu maça katılmadı ise, söz konusu basketbolcunun sonuçlarına yapılan bahis bire eşit olarak sayılır.
  c) Oyunculardan biri ya da hiçbir oyuncu maça katılmadı ise, oyuncuların toplam sonuçlarına yapılan bahis bire eşit olarak sayılır.
  ç) Oyun formunun değiştirilmesi durumunda, tamamlanmış pozisyonlar hariç, maç ve maçla ilgili bütün pozisyonları iptal edilir.
  d) Bazı etkinliğin sayısı veya handikap tam sayı olarak verilmekte ve söz konusu pozisyonunun sadece iki versiyonu vardır: üst ve ast veya bir ve iki. Söz konusu etkinliği veya handikap belirlenmiş tam sayının tam eşiti olursa bahis bire eşit olarak sayılır.
  Örnek 1: Kullanıcı maçın sonucu üzerine bahis yaptı ve bahis sonucu olarak 150 puan işaretledi. Maçın sonucu tam 150 puan olursa, bahis bire eşit olarak sayılır.
  Örnek 2:Kullanıcı Handikap -3 /+3-in 1 (handikap 1). İlk takım tam 3 ile fazla puan alırsa, bahis bire eşit olur.
  e) Overtime açıklaması: Overtime; 5 dakikalık Normal sürenin berabere bitmesinden sonra oynanan 5 dakikalık uzatma devresi olmaktadır. Overtimenin de beraber tamamlanması durumunda, maçı kazanan takımı beli olmayıncaya kadar diğer overtime başlanır. Diğer sebeplerle oynanan overtime değerlendirmeye alınmaz.
  f)İlk periyot birinci ve ikinci çeyreklerden, ikinci periyot ise üçüncü ve dördüncü periyotlardan oluşur. Overtime hiçbir periyoda ait değildir. Bundan dolayı ikinci periyot pozisyonları için overtime geçerli değildir.
  g) Basketbol maçı kesildiğinde, tamamlanmış pozisyonlar hariç, her pozisyonun oranı bire eşit olur.
  1. Maç Sonucu (1 2): Maçı kazanan takımı tahmin edilerek bahis yapılır. Overtime de göz önüne alınır.
  2. Maç Sonucu(1 X 2): Maçın normal süresinde maçı kazanan takımı tahmin edilerek bahis yapılır. Overtime göz önüne alınmaz.
  3. Handikap +N/-N ve Handikap -N/+N (Maçta, birinci periyot, ikinci periyot, ilk çeyrekte, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek, overtime’de) : Belirlenen handikabı göz önüne alınarak maçın seçilen süresinin sonucu tahmin edilerek bahis yapılır.
  4. Puan miktarı(Maçta, birinci periyot, ikinci periyot, ilk çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek, overtime’de): Maçın seçilen süresi içerisinde alınan puanların tahmini üzerine bahis yapılır.
  5. Ev sahibi Takımın Puanlar Sayısı(Maçta, birinci periyot, ikinci periyot, ilk çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek, overtime’de): Maçın seçilen süresi içerisinde ev sahibi takım tarafından alınan puanları tahmin edilerek bahis yapılır.
  6.Deplasman Takımın Puanlar Sayısı (Maçta, birinci periyot, ikinci periyot, ilk çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek, overtime’de): Maçın seçilen süresi içerisinde deplasman takım tarafından alınan puanlar tahmin edilerek bahis yapılır.
  7. Maç skoru ve Maçtaki Puanlar Sayısı: Maç skoru ve maç boyunca alınan puanlar tahmin edilerek bahis yapılır. Bahis kazanması için her iki şartın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  8. Maçın, birinci periyot, ikinci periyot, ilk çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek, overtime’in Skoru: Seçilen maç süresinin skoru tahmin edilerek bahis yapılır. Beraberlik skoru için özel bir oran seçilmiş değilse, maçın berabere sonuçlanması durumunda bahis kazanamaz.
  9. En Fazla Puan Kazanılan Çeyrek : En fazla puan kazanılan çeyrek tahmin edilerek bahis yapılır. Maçın iki veya daha fazla çeyrekte çok puan alınırsa, söz konusu çeyrekler için yapılan bahisler, eşit bir durum için özel bir oran işaretlenmedi ise, bire eşit olarak sayılır.
  10.Kazanma Marjı :İki takımın arasında oluşacak skor farkının ne kadar aralıklarla olacağına dair bahis oynanır ve sonuçlandırılır.
  11. Overtime olur: Bahis yapan, overtime olup olmayacağı tahmini yapar.
  12. İlk Puanı Hangi Takım Alacak: İlk puanı alacak olan takım tahmin edilerek bahis yapılır.
  13.N Miktarında Puanı İlk Hangi Takım Alır: İlk N miktarında puanları alacak olan takım tahmin edilerek bahis yapılır.
  14. Kupa Alan Takım (Turnuvayı Kazanan Takım) Belirlenen Kupa veya turnuva kazanan takım tahmin edilir ve bahis yapılır.
  15.Tur Atlar: Bir üst tura çıkacak takımı, tahmin etmek için yapılan bahis olmaktadır.
  16. En Fazla puan alınan çeyreğin puan sayısı: En fazla puan kazanılan çeyrekte alınan puanların toplam miktarı tahmini üzerine bahis yapılır.
  17. En Az Puan Alınan Çeyreğin Puan Sayısı: En az puan kazanılan çeyrekte alınan puanların toplam miktarı tahmini üzerine bahis yapılır.
  18. En Fazla Puan Kazanılan Periyot: En fazla puan alınacak periyot tahmin edilerek bahis yapılır. Puanlar eşit olunca, eşit puanlar için belirlenen özel bir oran seçilmedi ise, bahis bire eşit olarak sayılır.
  19. Ev sahibi takım (Deplasman Takım) her çeyrekte kazanır: Bahis yapan, seçtiği takımın her çeyrekte kazanıp kazanmayacağını ile ilgili tahmini yapar.
  20. Ev sahibi takım (Deplasman Takım) Her iki Periyotta Kazanır: Bahis yapan, seçtiği takımın maçın iki yarısını kazanıp kazanmayacağını ile ilgili tahmini yapar.
  21. İlk Periyot / Maç Sonucu (normal süre): Bahsin kazanılması için ilk periyot ve maç sonucunun doğru tahmin edilmesi gereklidir. Overtime değerlendirmeye alınmaz. Bahsin kazanması için her iki şartın gerçekleştirilmesi gerekir.
  22. İlk Periyot / Maç Sonucu : Bahsin kazanması için; ilk periyot ve maç sonucunun doğru tahmin edilmesi gereklidir. Overtime değerlendirmeye alınır. Bahsin kazanması için her iki şartın gerçekleştirilmesi gerekir.
  23. Oyuncu, Toplam Sayı : Bahsin kazanan olarak değerlendirilebilmesi için, oyuncunun atılan sayının doğru tahmin edilmesi gerekmektedir.
  24. İki Oyuncunun Puan Sayısının Handikabı: Belirlenen handikap göz önüne alınarak iki oyuncunun puan sayısı arasındaki farkı tahmin edilir.
  25.Oyuncu, Toplam Ribaunt: Bahsin kazanan olarak değerlendirilebilmesi için, maç boyunca oyuncunun alacağı ribaunt miktarının tahmin edilmesi gerekmektedir.
  26.Oyuncu, Toplam Asist: Bahsin kazanan olarak değerlendirilebilmesi için, maç boyunca oyuncunun seçime ait değer kadar asist yapması gerekmektedir.
  27.Oyuncu, Toplam Blocked Shot: Bahsin kazanan olarak değerlendirilebilmesi için, maç boyunca oyuncunun seçime ait değer kadar Blocked Shot yapması gerekmektedir,
  28. Oyuncu, Toplam ceza: Bahsin kazanan olarak değerlendirilebilmesi için, maç boyunca oyuncunun seçime ait değer kadar ceza almasını gerekmektedir,
  29. Oyuncu, Top Çalma: Bahsin kazanan olarak değerlendirilebilmesi için, oyuncunun seçime ait değer kadar top çalması gerekmektedir,
  30. Basketbolcu Kaç dakika Oynar: Maç boyunca basketbolcunun kaç dakika oynayacağını tahmin edilir.
  31. Başarılı Serbest (Faul)Atışlarının Sayısı: Maç boyunca basket ile tamamlanan serbest atışlarının miktarı tahmin edilir. Basket olmayan atışlar hesaba alınmaz.
  33. İki sayılık Başarılı Atış: Maç boyunca yapılan başarılı iki sayılık atışlar miktarı tahmini üzerine bahis yapılır. Basket olmayan iki sayılık atışlar değerlendirmeye alınmaz.
  34. Ev Sahibi (Deplasman) Takımın Başarılı İki Sayılı Atışlar: Maç boyunca ev sahibi (deplasman) takım tarafından yapılan başarılı iki sayılı atışlar miktarı tahmini üzerine bahis yapılır. Basket olmayan iki sayılı atışlar değerlendirmeye alınmaz.
  35. Başarılı 3 Sayılık Atış: Maç sonucunda başarılı 3 sayılık basketleri toplamına göre bahisler sonuçlandırılır. Başarısız 3 sayılı atışlar değerlendirmeye alınmaz.
  37. Ribaunt Sayısı: Maç boyunca iki takımın ribaunt miktarı tahmin edilir ve bahis yapılır.
  38. Ev sahibi (Deplasman)Takımın Ribaunt Sayısı: Maçta ev sahibi (deplasman) takımın Ribaunt Sayısı tahmin edilir ve bahis yapılır.
  39.Asist Sayısı: Maçta iki takım tarafından yapılan asistan sayısı tahmin edilerek bahis yapılır.
  40. Ev sahibi (Deplasman)Takımın Asist Sayısı: Maçta ev sahibi (deplasman) takımın Asist Sayısı tahmin edilir ve bahis yapılır.
  41. Ceza(Faul) Miktarı: Maçta iki takım tarafından alınan ceza miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  42. Ev sahibi (Deplasman)Takımın Ceza Sayısı: : Maçta ev sahibi (deplasman) takımın ceza miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  43. Blocked Shot: Maçta iki takım tarafından yapılan Blocked Shot sayısı tahmin edilir ve bahis yapılır.
  44. Ev sahibi (deplasman) takımın Blocked Shot sayısı: Bahis, ev sahibi (deplasman) takım tarafından yapılan Blocked Shot miktarı tahmin edilerek yapılır.
  45.Cut Sayısı : Maçta iki takım tarafından yapılan cut sayısı tahmin edilir ve bahis yapılır.
  46. Ev sahibi (Deplasman) takımın Cut Sayısı: Maçta Ev sahibi (Deplasman) takımın Cut Sayısı tahmini üzerine bahis yapılır.
  47. Cut Sayısı: Maçta iki takımın yapacağı cut sayısı tahmini üzerine bahis yapılır.
  48. Ev sahibi (deplasman) Takımın Cut Sayısı: Maçta ev sahibi(deplasman) takımın yapacağı cut hareketi sayısı üzerine bahis yapılır.
  49. Oyuncunun Başarılı 2 Sayılık Atış: Oyuncunun maç sonucunda başarılı 2 sayılık basketleri toplamına göre bahisler sonuçlandırılır.
  50. Oyuncunun Başarılı 3 Sayılık Atış: Oyuncunun maç sonucunda başarılı 3 sayılık basketleri toplamına göre bahisler sonuçlandırılır.
  51. Double-Double Sayısı: Maçta tespit edilen ikili double sayısı tahmini üzerine bahis yapılır. İkili double, oyuncunun, 10 veya daha fazla olumlu alandan (sayı, Ribaunt, Cut veya blok) 2 tanesinde çift haneli sayılara ulaşmasına double-double denir.
  52.Triple-double Sayısı: Maçta tespit edilen üçlü double sayısı tahmini üzerine bahis yapılır. Bir basketbol oyuncusunun 10 veya daha fazla olumlu alandan (sayı, ribaunt, asist, cut ve blok) herhangi 3 tanesinde çift haneli sayılara ulaşmasına triple-double denir. Triple-double ikili double içermemektedir.
  ğ) İki Oyuncunun İstatistiği Karşılaşması– Seçilen maçlardan iki seçilen oyuncusunun istatistiklerinin karşılaşmasıdır. Program ile başka bir durum belirlenmiş değilse, overtime de değerlendirmeye alınacaktır. Söz konusu maçlardan herhangi bir maç ertelendi, kesildi veya iptal edildi ise ve maç başladıktan 24 saat süre içerisinde devam edilemedi veya yeniden başlanmadı ise iki Oyuncu istatistiği karşılaşması pozisyonuna yapılan bahis, tamamlanmış pozisyonlar hariç, 1’e eşit olarak sayılır. Seçilen oyunculardan biri maça katılmaz ise, bütün pozisyonlar 1’e eşit olarak sayılır.
  Aşağıdaki Pozisyonlara Bahisler Yapılır:
  1) Temel Sonuç (1 2, veya 1 X 2):Belirlenen basket oyuncularından seçilen maçlarda en fazla sayıyı(puanı) alan oyuncu tahmin edilmelidir. Eşit sayı miktarı için özel bir oran seçilmedi ise, bahis kaybeder.
  2) Handikap: Seçilen maçlarda belli bir handikap eklenerek seçilen oyunculardan en fazla sayıyı alan oyuncu üzerine bahis yapılır.
  3) Sayı (puan) Miktarı: Belirlenen maçlarda seçilen oyuncular tarafından toplam alınan sayı (puan) miktarını tahmin edilir.
  4) Toplam Ribaunt: Bahsin kazanan olarak değerlendirilebilmesi için, maç boyunca iki oyuncudan en fazla ribaunt yapacak oyuncunun tahmin edilmesi gerekmektedir. Eşit ribaunt tespit edildiğinde, eşit ribaunt için özel bir oran seçilmiş değilse, bahis kaybeder.
  5)Ribaunt Handikap: Belirlenen handikap miktarı göz önüne alınarak, belli maçlarda seçilen oyunculardan en fazla ribaunt alan oyuncu tahmin edilmelidir.
  6) Ribaunt Miktarı: Seçilen maçlarda, seçilen oyuncular tarafından yapılan ribaunt toplam miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  7) Üst Pas (Asist): Seçilen maçlarda; seçilen oyunculardan en fazla pas (asist) yapan oyuncu tahmin edilir. Maçta eşit asist tespit edildiğinde, eşit asist için özel bir oran seçilmiş değilse, bahis kaybeder.
  8) Paslar (Asist) Handikapı: Belirlenen handikap miktarı göz önüne alınarak, seçilen maçlarda seçilen oyunculardan en fazla pas (asist) yapan oyuncu tahmin edilir.
  9) Pas (Asist) Miktarı: Seçilen maçlarda; seçilen oyuncular tarafından yapan pas (asist) toplam miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  10) Üst Cut (Kesme): Seçilen maçlarda seçilen basket oyuncularından en fazla cut (kesme) hareketi yapan oyuncu tahmin edilerek bahis yapılır. Maçta eşit cut (kesme) hareketi tespit edildiğinde, eşit cut için özel bir oran seçilmiş değilse, bahis kaybeder.
  11) Cut (Kesme) Handikap: Belirlenen Handikap miktarını göz önüne alınarak, Seçilen maçlarda seçilen basket oyuncularından en fazla cut (kesme) hareketi yapan oyuncu tahmin edilerek bahis yapılır.
  12) Cut (Kesme) Miktarı: Seçilen maçlarda seçilen basket oyuncuları tarafından yapılan toplam cut hareketinin miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  13) Üst blocked Shot: Seçilen maçlarda seçilen basket oyuncularından en fazla bloked Shot hareketi yapan oyuncu tahmin edilerek bahis yapılır. Maçta eşit bloked shot hareketi tespit edildiğinde, eşit bloked shot için özel bir oran seçilmiş değilse, bahis kaybeder.
  14) Blocked Shot Handikabı: Belirlenen Handikap miktarını göz önüne alınarak, Seçilen maçlarda seçilen basket oyuncularından en fazla bloked Shot hareketi yapan oyuncu tahmin edilerek bahis yapılır.
  15)Blocked Shot Miktarı: Seçilen maçlarda seçilen basket oyuncuları tarafından yapılan toplam bloked Shot hareketinin miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.

  Hokey
  Hokey; takımlar arasında buzla kaplı bir sahada oynanan spor oyunlarının bir çeşidi olmaktadır. Hokey patenlerini giyinen oyuncuların amacı, tahta veya başka maddeden üretilen hokey sopalarıyla kalın conta diski(pakı) rakip takımın kalesine sokmaktır. Oyun; biri kaleci olmak üzere altı oyuncuda oluşan iki takım arasında oynanmaktadır. Takımın her hücum pozisyon(orta, sol ve sağ atak pozisyonları) için dört oyuncu, üç çift savunma oyuncusu ve iki kalecisi varır. Oyun esnasında her takımın beş patenli oyuncusu diğer takımın kalesine diski sokmaya çalışmaktadır. Her takımın kalecisi vardır. Kalecinin amacı kalesine diski sokmasından korumasıdır.
  Hokey oyununda sadece normal süresi içerisinde elde edilen sonuçlar değerlendirmeye alınır. Overtime sonuçları (program çerçevesinde başka bir durum yoka) hesaba alınmaz.
  Aşağıdaki bahis çeşitleri yapılır:
  Maç Skoru, Çifte Şans, Handikap, handikap ile kazanma, total (toplam), tek/çift, berabere iade, periyotların tek/çifti, periyot sonucu, periyot toplamı, periyot çifte şans. periyot tek/çifti, periyot berabere iade. periyot – karşılıklı gol. Periyot handikabı, periyot ilk golü, periyot son golü, Farkı ile kazanmak, takımların bireysel toplamı, karşılıklı gol olacak mı. Hangi takım ilk golünü atar. Takımların bireysel gol miktarı, en fazla gol atılan periyot, Hangi takımın golleri N miktarına ilk ulaşır. Berabere iade, takım kazanır/ gol miktarı. Hokey oyuncusunun bireysel sonuçlarına yapılan bahisler, oyuncu oyuna katılmazsa, bire eşit olur.
  Genel Kurallar.
  a)Program çerçevesinde özel bir durum yoksa, Buz hokeyi maçlarında normal süre sonunda elde edilen sonuç kabul edilir
  b) Hokey maçının kesilmesi durumunda her pozisyon oranı(tamamlanmış pozisyonlar hariç) bire eşit olarak sayılır.
  1. Maç Sonucu (1X2): Bahis normal süre içindeki maç sonucunu tahmin edilerek yapılır.
  2. Maç Sonucu(12): Bahis maç sonucu tahmin edilerek yapılır. overtime sonucu da kabul edilir.
  3. Çifte Şans(Maçta, 1 nci yarıda, 2 nci yarıda, 3 ncü yarıda): Maçın seçilen süre içerisinde çifte şans sonucu tahmin edilerek bahis yapılır.
  4. Berabere İade(Maçta, 1 nci yarıda, 2 nci yarıda, 3 ncü yarıda): Bahsi yapan; seçilen maç süresi içerisindeki iki sonuctan (1.2) biri tahmin etmelidir. Seçilen maç süresi berabere tamamlanırsa, bahis bire eşit olarak sayılır.
  5. Handikap(Maçta, 1’nci yarıda, 2’nci yarıda, 3’ncü yarıda): Handikabın miktarı göz önüne alınarak maçın seçilen süresinin sonucu tahmin edilerek bahis yapılır.
  6. Gol Miktarı(Maçta, 1’nci yarıda, 2’nci yarıda, 3’ncü yarıda): maçın seçilen süresinde atılan diski miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  7. İlk (Son) Gol(Maçta, 1’nci yarıda, 2’nci yarıda, 3’ncü yarıda): Bahis yaparken kullanıcı maçın belirlenen süresi içinde ilk (son) golü atan takımı tahmin etmelidir. Maçın seçilen süre içerisinde gol olmazsa, ”gol atmaz” seçeneği işaretli değilse, söz konusu pozisyona yapılan bahis kaybeder.
  8.Ev Sahibi Takımın Gol Sayısı(Maçta, 1’nci yarıda, 2’nci yarıda, 3’ncü yarıda):Maçın seçilen süre içerisinde ev sahibi takım tarafından atılan gol miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  9. Deplasman Takımın Gol Sayısı(1’nci yarıda, 2’nci yarıda, 3’ncü yarıda): Maçın seçilen süre içerisinde ev sahibi takım tarafından atılan gol miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  10. Karşılıklı Gol (Maçta, 1’nci yarıda, 2’nci yarıda, 3’ncü yarıda): Maçın seçilen süre içerisinde her iki takımın gol atıp atılmayacağını tahmin edilerek bahis yapılır.
  11. Maç Sonucu/Gol Miktarı Bahis Maç sonucu ve gol miktarı için yapılır . Her iki şart yerine geldiğinde, Bahis kazanır.
  12. Kazanacak Fark: Bahis yapan; hangi takımın nasıl bir farkı ile kazanacağını tahmin etmelidir.
  13. En Fazla Gol Atılan Periyot: En fazla diski atılacak periyot tahmin edilir ve bahis yapılır. Maçta iki veya daha fazla benzer bir periyot olursa, eşit sonuçlu periyotlar için özel bir oranı işaretli değilse, söz konusu periyotlar üzerine yapılan bahis, bire eşit olarak sayılır.
  14. En Az Gol Atılan Periyot: En az diski atılacak periyot tahmin edilir ve bahis yapılır. Maçta iki veya daha fazla benzer bir periyot olursa, eşit sonuçlu periyotlar için özel bir oranı işaretli değilse, söz konusu periyotlar üzerine yapılan bahis, bire eşit olarak sayılır.
  15.Birinci (İkinci/Üçüncü)Periyot Sonucu: Seçilen maç süresinin sonucu tahmin edilerek bahis yapılır. Beraberlik için özel bir oran işaretli değilse, maçın seçilen süresinin berabere tamamlanması durumunda bahis kaybeder.
  16.Gollerin N miktarına en erken ulaşan takım: N gol miktarına en erken ulaşan takım tahmin edilerek bahis yapılır. Hiçbir takım N miktarına kadar gol atamasa ve bu durum için özel bir oran işaretli değilse, Bahis kaybeder.
  17. Ev sahibi Takım Kazanır/ Gol Sayısı: Bahis yapan; ev sahibi takımın kazanması durumunda kaleye kaç diskinin atılmasını tahmin eder. Her iki şartın yerine getirilmesi gerekmektedir.
  18. Deplasman Takım Kazanır/ Gol Sayısı: Bahis yapan; deplasman takımın kazanması durumunda kaleye kaç diskinin atılmasını tahmin eder. Her iki şartın yerine getirilmesi gerekmektedir.
  19. Oyuncunun Gol Miktarı: Oyuncu tarafından kaleye kaç diski atılacağını tahmin edilir. Seçilen Oyuncu maça katılmazsa bahis bire eşit olur.
  20.Double Gol : Maça katılan bir oyuncu tarafından rakip kalesine tam iki gol atılması tahmin edilerek bahis yapılır. İkiden fazla gol atılması durumunda, bahis kaybeder.
  21. Hat-Trick: Maça katılan bir oyuncu tarafından rakip takımın kalesine tam üç diski atılacağını tahmin edilerek bahis yapılır(4 ve daha fazla gol atıldığında bahis kaybeder).
  22. En Fazla Gol Atılan Periyotta Gol Sayısı: En fazla gol atılan periyottaki gol miktarını tahmin edilerek bahis yapılır.
  23. En Az Gol Atılan Periyotta Gol Miktarı: En az gol atılan periyottaki gol miktarını tahmin edilerek bahis yapılır.


  Biatlon
  Kış sporunun bir çeşididir. Biathlon, kayaklı koşu ile tüfekli atışın bir araya getirildiği kış sporunun adıdır. Hedef 50 metre mesafede bulunmaktadır. Yatarak atışlarda hedefin çapı 45 mm, ayakta atış yaparken ise 115 mm olmaktadır.
  En yüksek yeri alan Oyuncu: Bahsi yapan, yarışmanın son kararına göre en yüksek pozisyonu alacak sporcu veya takımı tahmin eder. Oyuncu veya takım yarışmadan erkenden ayrıldı veya oyuna hiç katılmadı ise, bahis iptal edilir ve bahsi yapana iade edilir.
  Koşu Kazananı: yarışmanın son kararına göre ilk yerini alan sporcu karşılaşmanın kazanan sporcu olarak sayılır. Karşılaşmanın birden fazla kazananı varsa, söz konusu pozisyon üzere yapılan bahis iptal edilir ve bahsi yapana iade edilir.
  Aşağıdaki Bahis Çeşitleri bulunmaktadır: “Karşılaşmanın Kazananı”, “En Yüksek pozisyonu alan”


  Formula 1
  Şampiyonada dairesel oto yarışı yapılır. Dünya Şampiyonası her yılda yapılır ve birkaç dönemden oluşur. Şampiyon yıl sonunda belirlenir. Yarışmaya hem ayrı pilot hem da takımlar halinde katılırlar. Pilotlar Şampiyon unvanı, takımlar ise konstrüktör kupası için yarışırlar
  Aşağıdaki Bahis Çeşitleri Yapılır: Yarışma Kazananı (yarışmacı), Yarışma Kazananı (takım); I-III yeri(yarışmacı); I- VI yeri (yarışmacı); Kalifikasyon yarışma kazananı (yarışmacı); İki sporcudan en iyi yarışmacı.
  ,,Yarışma Kazananı” Son karara göre ilk yerini alan yarışmacı kazanan olarak sayılır. Bir Yarışmacı yarışmadan ayrıldı ise, söz konusu yarışmacının kazanması için yapılan bahis kaybeder.
  ,,İki Oyuncu arasından en iyisi”: İki oyuncudan en yüksek yeri alan oyuncu kazanır. Söz konusu iki oyuncu yarışmadan ayrılırsa en fazla daireyi geçen oyuncu kazanmış olarak sayılır. Her iki oyuncu aynı dairede iken oyundan ayrılırsa bahis iptal edilir ve bahsi yapana iade edilir.


  Beysbol
  Takımlarca top ve beysbol sopası ile oynanan spor oyunudur. Yarışmaya iki takım katılır. Her takımda dokuz v(veya 10 kişi vardır). Oyuncuların değiştirme miktarı sınırsızdır. Oyundan çıkan oyuncu oyuna geri dönemez. Oyun başlarken deplasman takım hücum başlar.
  Beysbol Sahası eşkenar dörtgen şeklinde olup Infield (iç alan) ve Outfield (dış alan) kısımlarına ayrılır.
  Top atıcı(pitcher) yüksek yerin, tepenin ortasında duran oyuncu.
  Topa vurucu(batter) Diz çökmüş vaziyetinde duran oyuncu, görevi topu tutmaktır .
  Base (Kale) koruyucular. Beysbol maçının temel hareketler geliştiği yerinin eşkenar dörtgen şekli vardır. Karenin her köşesinde base (kale) bulunur. Karenin güney tarafında Home (ev) bulunur. Eşkenar dörtgenin güneyinde bulunan “Home” -“evde” catcher dizi çökmüş vaziyette bulunur. Doğu base/ kaleye #1 Base , kuzey base/ kaleye #2 ve Batı Base/kaleye #3 baze denir. Her base’de bir base savunmacısı bulunur. Base ler eşkenar dörtgenin köşelerinde yerde yapılan kare şeklinde olan küçük bir torbalara benzemektedir. Savunmacılara B1, B2 ve B3 isimleri verilir (onların base lerde bulunma yerlerine göre). Onlara Shortstop (SS) adı verilen oyuncu yardım eder. Sortstop baseler arasında hareket eder. Ayrıca, Temel vuruş ve hücum birinci ve ikinci baze lerden beklendiği için, en çok birinci ve ikinci base aralarında bulunur.
  Base ‘leri bulunan eşkenar dörtgene iç saha /INFIELD adını verilir. Dörtgenin dış kısmına tribünler dahil dış saha, yani OUTFIELD denir. Dış sahasında dış saha savunmacıları yanı Outfielderler bulunmaktadırlar. Toplam 3 dış saha savunmacı vardır: Sağ, sol ve orta.
  Pitcher, Cutcher, Shortstop, 3 Infielder ve 3 Outfielder toplam 9 savunmacı vardır. Hücum takım olarak sadece beter, yanı vurucu takım olmaktadır. Beysbol 9 devre(inning) olarak oynanır. 9 inning sonucunda maç beraberlik olarak tamamlanırsa, kazanan takım belli oluncaya kadar ekstra inningler oynanır. İstisna olarak NBL ligde 3 ekstra inning beraberliğe sonuçlandı ise maç da beraberliğe sonuçlanır. Beysbolda inningler yarı ininngler olarak ayrılmaktadır. Buna dayanarak 9 inning boyunca 18 yarı inning vardır. Beysbolda maç konuk takım tarafından başlanır. Sekiz yarı inning sonucunda beraberlik varsa, on sekizinci yarı inning ev sahibi takım tarafından başlanır. Sekiz yarı inning sonucunda deplasman takım kazanırsa, on sekizinci inning yapılmasının anlamı kalmaz ve maç tamamlanır.
  Program çerçevesinde başka bir şart belirlenmiş değilse, bahisler ekstra inning dahil yapılır.
  Beysbolda aşağıdaki bahis çeşitleri vardır:
  Maç kazanması, Maç kaybetmesi, handikapla kazanmak, toplam, çift/ tek
  Maçın ertelenmesi veya iptali durumunda, tamamlanmış pozisyonlar hariç, yapılan bütün bahisler iptal edilir ve oyuncuya iade edilir.

  Ragbi
  İki takım arasında oval topu ile oynanan oyunudur. Rugby oyununun amacı elle veya ayakla kendi takım oyuncularına top atmak ve topla beraber rakibin sayı bölgesine ulaşıp topu elle yere koyması, rakip takımının kale ötesine veya H şekli olan kaleye atarak geçiş sayısı yapmaktır. Ayrıca; oyunun amacı 15 kişilik takım tarafından oyun kurallarına oyum sağlanarak en fazla sayıyı (puanı) toplamasıdır. Rakip takımından fazla puan alan takım maçı kazanır. Puanlar topu atılarak ve vuruş yapılarak kazanılır. Bir oyuncu, elinde topla rakip kale sahasına ulaşır ve topu zemine dokundurmayı başarırsa buna try adı verilir ve 5 sayı değerindedir.
  Şut (Drop kick) - Bir oyuncunun ayakla şut atmak. 3 Puan değerindedir.
  Ceza – 3 puanla değerlendirilir.
  Ek sayı vuruşu (Conversion): Geçiş sayısı elde eden takıma ek bir vuruş hakkı tanınır. Vuruş yapan takım 2 puan daha kazanır.
  Bir devresi 40dk olmak üzere iki devre olarak oynanmaktadır
  Aşağıdaki pozisyonlara Bahisler Yapılır: Kazanmak, beraberlik, galibiyet, Handikap, toplam sonuçlar, en fazla puan alınan devre, İlk Yarı/Maç Sonucu, bireysel toplam sonuçları, try sayısı, çift/tek(try olmazsa çift sayılır), I devre sonucu, sonuçlar toplamı, Handikap; Tur atlama, İlk Try, ilk puan, belli bir puana ilk ulaşan takım , puan farkı ile kazanmak, ilk devrede try miktarı. Ev sahibi takımın try sayısı 1. devrede. deplasman takımın try sayısı 1. devrede. En fazla try yapan takım, 1. devrede en fazla try yapan takım. 1 devre- try miktarı (çift/tek), try – çifte şans.


  Ragbi Ligi
  13 ‘lü ragbi ragbi oyunun bir çeşidi olup iki 13 kişilik takım arasında oynanmaktadır. Bir devresi 40dk olmak üzere iki devre olarak oynanmaktadır.
  Try - 4 puan, Ek sayı vuruşu (Conversion) – 2puan, ceza (penaltı) 2 puan, Şut (Drop kick) 1 puan değerindedir.
  Bahisler hem ev sahibi takımın kazanması, hem beraberlik ve konuk takımın kazanması için yapılır, handikap ve atılan toplam top miktarı , ilk devre sonucu, en fazla gol atılan devre, time bol çift –tek pozisyonlarına bahis yapılır ( özel şartlar durumunda söz konusu maçın başlığında veya çiftlerin karşısında işaret edilir).
  Aşağıdaki pozisyonlara Bahisler Yapılır: Kazanmak, beraberlik, galibiyet, Handikap, toplam sonuçlar, en fazla puan alınan devre, İlk Yarı/Maç Sonucu, bireysel toplam sonuçları, try sayısı, çift/tek(try olmazsa çift sayılır), I devre sonucu, sonuçlar toplamı, Handikap; tur atlama, İlk Try, ilk puan, belli bir puana ilk ulaşan takım , puan farkı ile kazanmak.

  Voleybol
  Voleybol, altışar kişiden(Bir voleybol takımında forması diğer oyunculardan farklı olan oyuncuya “libero” denir.) kurulan iki takım arasında oynanan, topu en fazla üç pas yaparak filenin üzerinden karşı tarafa geçirmeyi ve rakip takımın sahasına düşürmeyi amaçlayan bir takım oyunudur. Her sette takımın altı kere değişiklik yapma hakkı vardır. Voleybol oyuncularının yeri kendi sahalarında hemen hemen sabittir. Yerini değiştirdiğinde oyuncu faul(ceza) alır. Top atışı hakkı kazanma durumunda oyuncular saat yelkovanı istikametine hareket ederler. Sağ köşesinde bulunan oyuncu topu ilk atar. Top rakip takımın yarısında yere veya rakip takımın oyuncusuna çarparak saha çizgilerinden çıktı ise (top saha dışındaki yere veya başka bir maddeye çarptı ise oyundan çıkmış olarak sayılır) top atan takıma puan verilir. Bir takım topa arka arkaya en fazla üç kez vurabilir, Bununla beraber üçüncü vuruşu ile topun mutlaka rakip takımın sahasına atılması gerekmektedir. Bir takım 3 set üst üste kazanırsa, maç sona erer (program ile başka bir şart belirlenmiş değilse). İlk dört set 25 puandan, beşinci set 15 puandan oynanır (bazı turnuvada set 2 puandan oynanır. Bu şart turnuva özeliklerinde belirlenir). Ayrıca; en az iki fark ile kazanılmalıdır ( örnek olarak, 25-24 puanlar olursa, oyun tamamlanmaz ve herhangi bir takımın iki fark ile kazanmasına kadar oyun devam eder).

  Genel Kurallar:
  ა) Voleybol karşılaşmasının kesilmesi durumunda bahis yapılan pozisyonların oranı, kesilmeden önce tamamlanmış pozisyonlar hariç, Bire eşit olur.
  1. Maç Sonucu: Maçın sonucu tahmin edilerek bahis yapılır.
  2. Handikap (Maçta, 1 nci sette, 2 nci sette , 3 ncü sette, 4 ncü sette ve 5 nci sette) : Belirlenen handikap göz önüne alınarak maçın seçilen süresi içerisinde takımın bireysel puan miktarları tahmin edilerek bahis yapılır
  3. Puan miktarı(Maçta, 1 nci sette, 2 nci sette , 3 ncü sette, 4 ncü sette ve 5 nci sette): Maçın belirli bir süre içerisinde tespit edilen puanların toplam sayısı tespit edilerek bahis yapılır.
  4. Ev sahibi takımın puan miktarı: Maçta ev sahibi takım tarafından alınan toplam puan sayısı tahmini üzerine bahis yapılır.
  5. Deplasman takımın puan miktarı: Maçta deplasman takım tarafından alınan toplam puan sayısı tahmini üzerine bahis yapılır.
  6. Set miktarı: Maç boyunca oynanacak set miktarı tahmin edilerek bahis yapılır. set devam ederken maç kesilirse, söz konusu set değerlendirmeye alınır ve pozisyonun değerlendirmesi voleybol genel kurallarının a maddesi çerçevesinde uygulanır.
  7. Maç skoru: Setlere göre maç skoru tahmin edilerek bahis yapar.
  8. Birinci (ikinci, üçüncü, üçüncü, dördüncü ve beşinci) set kazananı: Seçilen set kazananı tahmin edilerek bahis yapılır.
  9. Dördüncü Set Olacak mı: Bahis yapan maçta dördüncü set olup olmayacağını tahmin eder. Maçın dördüncü sette kesildiğinde, “olacak” seçeneği işaretlendiğinde bahis kazanır.
  10.Başinci Set Olacak mı: Bahis yapan maçta beşinci set olup olmayacağını tahmin eder. Maçın beşinci sette kesildiğinde, “olacak” seçeneği işaretlendiğinde bahis kazanır.
  11. Set Handikap: Belirlenen handikap göz önüne alınarak setlere göre maçın sonucu tahmin edilerek bahis yapılır.  Eltopu
  Hentbol yedişer kişilik iki takım ile oynanmaktadır. Oyuncular sadece elle oynayarak rakip takımın kalesine mümkün oldukça fazla top atmaya çalışıyorlar. Hentbol tahta zeminli salonda oynanmaktadır. Saha ölçüleri 20×40 metre olmaktadır. Alanın karşılıklı iki çizgisinin ortasına yerleştirilmiş olan Ağ (file) geçirilmiş kaleler 3 m genişliğinde, 2 m yüksekliğindedir. Her iki kale önünde 6 metrelik (kaleci alanı) ve 9 metrelik (serbest atış alanı) yarı daireler bulunmaktadır. Hentbol, çevresi 58-60 cm, ağırlığı 425-475 gr olan deriden yuvarlak bir topla oynanır. Kadınlar arası hentbol karşılaşmalarındaysa, top daha küçüktür: Çevresi 54-56 cm; ağırlığı 325- 375 gr.
  Oyun 30 dakikalık(normal süre) iki devre şeklinde oynar. Arada on dakikalık bir dinlenme süresi vardır. Takımda 12 oyuncu olmaktadır (7 alanda 5 oyuncu yedekte). Oyuncu değiştirme sınırlı değildir ve oyuncu oyun alanına birkaç kere girebilir. Eltopu sadece elle oynanır ( Yalnızca kaleci, top kaleye doğru geldiğinde ayakla vurabilir). Temel Yasaklar: top elde iken üç adımdan fazla atmak, top elde iken atlama ve sıçrama. 3 saniyeden fazla süre içinde top elde tutmak ve kaba davranışlar asılma, çekme yasaktır. Kurallar ihlali veya kaba oyunu için takımdan top alınır, 6 metrelik serbest atış hakkı rakip takıma verilir ve oyuncuya ikaz verilir. Çin’de veya bazı ülke şampiyonalarında istisnalar vardır. Örnek olarak, turnuvanın önceden belirlenmiş kurallara tespit edilen farkı ile bir takım kazanmakta ise, oyun söz konusu süre içerisindeki skorla tamamlanır.
  Genel Kurallar:
  a)Program çerçevesinde başka bir şart yoksa, bahis her pozisyon için sadece maçın normal süre içerisindeki sonuçlara yapılır.
  b) Maç kesildiğinde tamamlanan sonuçlar hariç, her pozisyona yapılan bahis bire eşit olarak sayılır.
  1. Maç Sonucu: Bahis maç sonucu tahmin edilerek bahis yapılır.
  2. Handikap: Belirlenen handikap göz önüne alınarak maç sonucu tahmin edilir.
  3. Çifte Şans (1X, X2, 12):Bahis maçın çifte şans sonucu tahmin etmek üzerine yapılır.
  4. Gol Sayısı (Maçta, İlk Yarıda, İkinci yarıda) Maçın seçilen süre içerisinde atılan top miktarı tahmin edilerek bahis yapılır.
  5. Berabere İade(Maçta, İlk Yarıda, İkinci yarıda) Maçın seçilen süre içerisinde iki sonucundan (1,2) biri tahmin edilerek bahis yapılır. maçın seçilen süresi beraberliğe bitirirse, bahis bire eşit olur.
  6. Ev sahibi Takımın (Konuk takımın) Gol miktarı: Seçilen takım tarafından atılan gol sayısı tahmin edilerek bahis yapılır.
  7. En Fazla Gol Hangi Yarıya Atılır: en fazla gol atılacak yarı tahmin edilir. Eşit gol miktarı için özel bir oran seçilmedi ise, eşit gol miktarı tespit edildiğinde, bahis kaybeder.
  8. İlk Yarı/Maç Sonucu: Bahis yapan ilk yarı sonucu ve maç sonucunu tahmin edip bahis yapar. Her iki şartın yerine getirilmesi gerekmektedir.
  9. Puanlar Arasındaki Farkı İle Kazanmak: Bahis yapan, bir takımın nasıl bir farkı ile kazanacağını tahmin eder.
  10. Birinci (İkinci) Yarı Sonucu: Maçın seçilen süresinin sonucu tahmin edilerek bahis yapılır.
  11. Birinci (İkinci) Yarının Çifte Şans: Maçın seçilen süresinin çifte sonucu tahmin edilerek bahis yapılır.


  Su topu
  Su topu 7 şer kişiden oluşan(bir kaleci) iki takım arasında oynanan bir spor türüdür. Oyun amacı kendi kalesinin savunması ve rakip takımının kalesine gol atmasıdır. Su sporunun havuzu 55 metredir. oyun alanın ölçüleri 20X30 m ve su derinliği en az 2 metre olmaktadır . Oyun alanı birkaç hayali hat ile bölünür. 15 metrelik orta, 7 metre, 4 metre ve 2 metrelik hatlarla bölünür. Kaleler ölçüleri 3X0.9 olmaktadır. 9 Suya dayanıklı özel bir maddeden üretilen çapı 6-71 cm ve ağırlığı 400-450 gr olan top ile oynanır. Sekiz dakikalık dört periyot ile oynanır. Aralarında 2 dakikalık mola süresi vardır (ikinci mola 5 dakika). Alanın ortasında bulunan topa ilk ulaşan oyuncu takımı oyuna başlar. Hücum(veya topu kaleye atması için ) takıma 30 saniyelik süre verilir. 30 saniye geçtikten sonra top rakip olan takıma teslim edilir. Oyuncunun topu iki elle tutması yasaklıdır (kaleci hariç). Ayrıca havuzun dibinde durmak, rakip oyuncunu elle ve ayakla itmesi, rakip oyuncunun suya batırılması yasaklı olmaktadır. Söz konusu kurallar ihlal edilmesi 5metrelik alanda yapıldı ise karşı takıma penaltı atışı hakki verilir. Oyuncu hatalı hareketler yaptığında, geçici olarak, 20 saniye oyundan ihraç edilebilir( gol atıncaya kadar veya top kaybedinceye kadar) Üç kere oyundan ihraç edilen oyuncu havuzdan ayrılır. Takımda değiştirebilen 7 oyuncu vardır (1 kaleci). Oyuncunun değiştirilmesi sınırlı değildir. Takımların değişik renklerden şapkaları, Beyaz ve mavi şapkaları vardır. Kaleci şapkasının rengi kırmızıdır.
  Aşağıdaki pozisyonlara bahis yapılır: Kazanma, beraberlik, Kaybetme, gol toplamı, çifte şans, periyotların sonuçları, toplam sonuçlar ve handikap, takımın toplam sonuçları.
  Bahis her pozisyon için sadece maçın normal süre içerisindeki sonuçlara yapar ve kazanılan ikramiye maçın normal süresinin sonuçlarına göre ödenir ( Başka şartlar söz konusu olduğunda, şartlar belirlenen maç başlığının yanında veya çiftlerin yanında yazılır).


  Plaj Voleybolu
  Plaj Voleybolu; ortasında dik olarak yer alan filenin bulunduğu ve kumla kaplı alanda oynanır. Her takımın amacı rakip takımın tarafına top atmak ve kendi tarafına top atılmasının engellenmesidir. Her takım 2 (ikişer) oyuncudan oluşur. Oyun esnasında değişiklikler yapılmaz. Takımın herhangi bir oyuncu oyunu devam edemezse takım yenilmiş olarak sayılır. Oyun setlere ayrılır, oyunun kazanması için her iki setin kazanması gerekir. Kazanmak için bir takım 21 puan almak zorundadır. Aynı zamanda en az iki puanla fark kazanması gerekir (örnek olarak takımların aldıkları puanlar 21-20 ise, oyun tamamlanmış olarak sayılmaz ve iki puan ile farkı kazanmaya kadar devam edilir). İlk iki set sonucu 1-1 ise. Bir takım tarafından 15 puan alıncaya kadar üçüncü set oynanır. (bazı turnuvalarda şartlar değişir ve şartlar turnuva başlığında yazılır) . 1 başarılı atış için 1 puan verilir. Yani her atılan top için bir takım puanları alır. Puan alan takım top atma hakkını da kazanır. Oyuncu topa üç defadan fazla dokunursa ya da kendi oyun alanı tarafına düşerse, takım puanı kaybeder. Ayrıca; top oyun alanı dışında çıkmamalı ve fileye takılmamalı.
  Aşağıdaki pozisyonlara Bahis yapılır: ev sahibi veya deplasman takımın (çiftin) kazanması, Handikap (maçta/sette) ve toplam sonuçları (maçta/sette). Söz konusu spor oyunu çeşidi için toplam ve handikap pozisyonları setlere göre puanlar olarak belirlenir, X puan miktarına ilk hangi takım ulaşır.

  Futsal
  Futsal aynı zamanda salon futbolu ismi ile de adlandırılır. Futsal kuralları; futbol kurallarına benzemektedir, ama kendine göre bazı özelikleri vardır. Oyunun birkaç versiyonu vardır. Oyun versiyonları arasındaki farkı oyun alanı ölçüler ve oyuncu sayısından ibarettir ( Bir takımda 5 ‘te 11 ‘e kadar oyuncu olabilir). Oyun sahasının uzunluğu 38—42 m, genişliği ise 18-22 metre olmaktadır. Ceza alanı 6 metre çapındaki çeyrek çemberle işaretlenir. Ceza vuruşunun bir noktası kalenin orta noktasından 6 metre, İkinci noktası ise kalenin orta noktasından itibaren 10 metrelik bir uzaklıkta işaretlenir. Kalenin yüksekliği 2 metre , genişliği 3 metre olmaktadır. Topun Çevresi 64 - 62 cm, ağırlığı ise 400-440 kg olmalıdır. Oyun iki takım arasında yapılır. Takımlarda çoğu zaman bir kaleci olmak kaydı ile 5’er oyuncu vardır. Oyuncu Değiştirilmesinde en fazla 7 oyuncu oyuna girebilir. Oyuncunun değiştirme miktarı sınırlı değildir. Maç 20 dakikalık iki yarı olarak oynanır. Aralarında 15 dakikalık dinleme süresi vardır. Ayrıca, takım her yarıda 1 dakikalık mola süresini isteyebilir. Ofsayt durumu yoktur.
  Bahis; Maç sonucu tahmini üzerine yapılmaktadır(kazanma, beraberlik, Kaybetme); Çifte şans, handikap ile kazanma ve atılan gol toplam miktarı üzerine yapılır.
  Sadece Maçın normal süresinde elde edilecek sonuçlar için bahis yapılır ve ödemeler de maçın normal süresindeki sonuçlara göre yapılır. (Söz konusu şartların değiştiği durumlarında, söz konusu şart maçın başlığında veya çift takımların yanında belirlenir)


  Plaj futbolu
  Takımlar arasında oynanan spor oyunu çeşidi olmaktadır. Futbol kurallarına benzer kuralları vardır. Oyun kumla kapalı alan üzerinde yapılır. Alanın uzunluğu 37 metre, genişliği - 28 metre, Kale uzunluğu 2,2 ve genişliği 5,5 metre olmaktadır. Plastik veya deriden üretilen top çapı 68-71 cm, ağırlığı ise - 396-440 gr olmaktadır. İki takım arsında oynanır. Bir takımda 5 oyuncu ( 1 kaleci ve beş saha oyuncusu) vardır. Oyuncu değiştirildiğinde 5 oyuncu girebilir. Oyuncu değiştirilmesi sınırlı değildir. Oyuncular şort, tişört ve hafif spor ayakkabıları giyinmektedirler. Futbolculara ayakkabısız oynama izni de verilir.
  Maç 3 yarı olarak oynanır. Her yarının süresi 12 dakikadır. Aralarında 3 dakikalık dinleme süresi vardır.
  Bahis Maç sonucu tahmini üzerine yapılmaktadır(kazanma, beraberlik, Kaybetme); Ayrıca; çifte şans, handikap ile kazanma ve atılan gol toplam miktarı üzerine bahis yapılır.
  Sadece Maçın normal süresinde elde edilecek sonuçlar için bahis yapılır ve ödemeler de maçın normal süresindeki sonuçlara göre yapılır. (Söz konusu şartların değiştiği durumlarında, söz konusu şart maçın başlığında veya çift takımların yanında belirlenir). Maçın ertelenmesi durumunda, programda belirlenmiş maç tarihinin ertesi gününde maç devam etmezse, her pozisyon için yapılan bahis bire eşit olarak sayılır

  Amerikan Futbolu
  Sonuçlar overtime dahilinde değerlendirmeye alınır ( programla başka bir durum belirlenmemiş ise). İstisna olarak; bazı turnuvada maç sonucu normal süre içerisinde hesaplanır (dört 15 dakikalık çeyrek) . Bu durumda temel pozisyona ( 1, 2) beraberlik pozisyon eklenir (X) ve (pozisyon 1- x-2)bu durumda her pozisyon sonucu maçın normal süresine göre hesaplanır. Oyuna iki takım katılır (her takımda 11 oyuncu vardır). Amerikan futbolu oval topu ile dikdörtgen oyun sahasında oynanır ( uzunluk 120 yard/109.728 metre, genişlik 53.3 yard/48.738 metre , ragbi kalesine benzer 3 metre uzunluğunda iki kalesi vardır . Kale dirsekleri arasındaki mesafe 5,7 metre olmaktadır). Oyunun amacı rakip takımdan daha fazla puan (puanlar) alarak oyunun kazanmasıdır. Oyuncu top elde eder ve onu blok edip oyundan atıncaya kadar öne koşarak hücum yapar. hücum yapma sınırlıdır Her takıma 4 kez hücum yapma hakkı verilir. Hücum yaparken oyuncunun (bir takımın) amacı 10 yard mesafe geçmesidir. Bu harekete down adı verilir. Eğer hücum takımı 4 hakkı içinde 10 yardı geçebilirse 4 hakkı daha kazanır. Takım bu durumu kullanamazsa top karşı tarafa teslim edilir. Takım her 10 yardlık mesafe geçerse ve touchdown yaparsa, takım 6 puan alır ve 1 puan değerinde olan atış yapma (conversion)hakkı kazanır, oyun esnasında conversion (touchdown hariç)– 3 puan. yeniden oynamak ve tekrar touchdown 2 puan olmaktadır.
  Bahisler Maç sonucu (yarı ve çeyrek) tahmini üzerine yapılmaktadır; Ayrıca; aşağıdaki pozisyonlar için bahis yapılır: Handikap ile kazanma, maç sonucu toplamı ve takımların bireysel sonuç toplamları, overtime sonuç toplamı, en fazla gol atılan çeyrek.


  Australian Football
  Oyuna iki takım katılmaktadır ( her takımda 18 oyuncu vardır). Her takımın amacı ilerleyerek karşı tarafın kalesine gol atarak mümkün oldukça fazla puan kazanmasıdır. Her takımın iki birbirinin içinde bulunan kale vardır. Büyük kaleye atılan gol için takıma bir puan verilir. Diğer daha dar (iç) kaleye ayak vuruşu ile atılan gol için ise 6 puan verilir. Kale yüksekliği sınırlı değildir. Oyuncu elindeki topu ile 10 adım koşabilir. 10 adımdan sonra oyuncu ya pas yapar ya da yere koyarak hareketi devam etmektedir. Top el veya ayakla herhangi bir istikamette teslim edilebilir. Normal süre 20 dakikalık dört devreden ibarettir.
  Hem maç, hem de devre sonuçları, handikap ile kazanmak, overtime de değerlendirmeye alınarak sonuç toplamları için bahis yapılır (program çerçevesinde başka bir şartlar yoksa).


  Badminton
  Spor oyunu çeşidi olmaktadır. Yukarıda bulunan gelirmiş file üzerinden raketle plastik veya mantar tabanlı topu (volan) atılır. En çok özel salonlarda oynanır. Badminton oynaması için fizik güçlülük ve hızlılık gerekmektedir.
  Bahis; oyuncunun(çiftin) kazanması, kaybetmesi, handikap ve puan sayısı (program çerçevesinde başka bir şartlar yoksa) için yapılır. Oyun geçici olarak kesilip aynı günde tamlamadı veya belirsiz bir süre ile ertelendi ise, bahis karşılaşma veya turnuva tamamlayıncaya kadar geçerli olacaktır.
  Bir oyuncu (takım) herhangi bir sebeple oyundan ayrılırsa ve oyuna katılmayı reddediyorsa, oynamamış bahisler iptal edilir: temel sonuç (1 2) , herhangi bir handikap ve setlerde tam sonucu pozisyonlarına yapılan bahisler 1,0 eşit olur. Oyun kesilmeden önce tamamlanmış setlere ve toplam sonuçlara yapılan bahisler tespit edilen sonuçlara göre ödenir. Üst toplam sonucu için yapılan bahis, oyun kesildiğinde tespit edilen sonuç üst ise bahis ödenir. Ayrıca; alt pozisyon için yapılan bahis kazanamaz.


  Top Hokeyi
  Buzla kaplı büyük oyun sahasında (uzunluk -90-110 m, genişlik -45-65 metre) iki takımın karşılaşmasıdır. Buz pateni giyinen oyuncular ellerinde hokey sopası vardır (kaleciler hariç). Her takımda 11 oyuncu vardır. Kalecilerin kendi ceza alanında elle oynama hakkı vardır. Kalenin genişliği 3,5 metre, yüksekliği – 2,1 metredir. Diski/pak’ın ağırlığı 58-60 g , çapı ise 6 cm ‘dir. Maçın 45 dakikalık iki yarısı vardır. Bendy hem buz hokeyine hem de futbol oyununa benzemektedir. (Söz konusu spor oyunu en iyi gelişmiş olan kuzey ülkelerde, kış döneminde Bendy oynamak için futbol sahasını su ile doldurup donduruyorlar).
  Maçın normal süre ve yarı sonuçları, handikap ile kazanmak ve toplam sonuçları, çifte şans, birinci yarı sonucu, ilk devre handikabı, Takımların bireysel toplamları (program çerçevesinde başka şartlar yoksa) üzerine bahisler yapılır.
  Maçın ertelendi is ve programdaki tarihin ertesi günde yeniden yapılmadı ise, oranlar nire eşit olur ve her pozisyon için bahis ödemesi bu duruma göre yapılır.


  Plaj Eltopu
  Kumla kapalı alanda iki takımın arasında yapılan spor karşılaşmasıdır. Oyuncular sadece elle oynanır ve karşı tarafın kalesine top atmaya çalışırlar. Maç 10 dakikalık iki devre ile oynanır. Aralarında 5 dakikalık dinleme süresi vardır.
  Söz konusu spor oyunu için maç sonucu, handikap ile kazanmak, puanlar sayısı, çifte şans, devre sonucu, en fazla gol atılan devre, ilk devre toplam sonucu, ilk devre handikabı, Takımların bireysel toplamları, gol toplam miktarı ( tek/çift) pozisyonlarına bahisler yapılır. Normal süresinin sonuçları değerlendirmeye alınır (program çerçevesinde başka bir şartlar yoksa).


  Satranç
  Satranç iki rakip arasında beyaz ile siyah taşları ile oynanan entelektüel oyun olmaktadır. Satranç tahtası çizgili 64 eşit kareden oluşur ve kareleri sırayla açık (beyaz) ve koyu (siyah) renktedir. Her tarafın 8 taşı (Şah, vezir, 2kale, 2 at, 2 fil) ve 8 piyon vardır. Her taş belli bir kurallara göre hareket eder. Bir taş rakip taşını yiyebilir (şah hariç).Rakibin taşı şaha tehdit ediyorsa ve başka hareketle savunması mümkün olmadığı durumlar hariç, rakip taşın yenmesi zorunlu değildir. Oyun beyaz taşlar tarafından başlanır. oyuncular sırayla bir taşla oynarlar. Satrancın amacı rakip şahı mat etmektir. Yani rakip şahın bulunduğu karenin tehdit altında bulunması ve tehdit altında olmayan bir kareye kaçış ya da tehdidi engelleyecek başka bir hamlesinin olmamasıdır. Resmi turnuvalarda taşla hareket etme zamanı sınırlı olmaktadır ve satranç saati ile kontrol edilir. Bir oyuncu hamle yapmak için tespit edilen zaman süresine aşarsa, yenilmiş olarak sayılır.
  Aşağıdaki durumlarda maç berabere bite:
  a) Sırada olan oyuncu kurallara uygun bir hamle yapamıyor ise , Bu durumda oyun ‘pat’ olarak bitmiş olur.
  b) Karşı tarafının oyun devam etmesi için gerekli miktarda taşları kalmadı ise.
  c) Son 50 hamle her iki oyuncu tarafından da piyon sürmeden ve taş yenmeden geçirilmişse
  ç) İki taraf oyun sırasında aralarında anlaşırlarsa
  d)Hakemin kararı ile ( Bir oyuncunun isteği doğrultusunda) oyun berabere biter.

  Hızlı satranç: Satranç oyununun bir çeşidi olmaktadır. Hızlı satrançta oyuncuya 15 dakikadan 1 saate kadar zaman verilir.
  Oyuncu (takımın) kazanması, beraberliğe, yenilmesi, turnuva kazananı üzerine bahisler yapılır. Maç sonuçları maçın devrelerinin sonuçları değerlendirilerek hesaplanır (program çerçevesinde başka şartlar söz konusu değilse) Maç geçici olarak kesildi veya ertelendi ise, turnuva veya karşılaşma tamamlanıncaya kadar bahisler geçerli olacaktır.

  Körling
  Körling kış sporunun bir çeşidi olmaktadır. Kegel oyununa benzemektedir. takımlar arasında oynanan bir oyun olmaktadır. bir takımda 4 kişi vardır. Karşılaşmanın Hedefi, yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki körling taşını belli bir mesafeden kaydırarak, alanın sonunda işaretlenen merkezine göndermektir. Oyuncular diskini attıktan veya kaydırdıktan sonra diskinin merkezde veya bu merkeze en yakın yerde durmasını gerekmektedir. Aynı zamanda merkezden 1.83 metreden fazla mesafeye gitmemesi gerekmektedir. Merkezde işaretlenen çembere, karşı tarafın diskten yakın atılan her diski için takıma puan verilir. Mücadele “end” denilen 10 devreden oluşur. Her “end”de iki takımın oyuncuları sıra ile sekiz defa taşı buzda kaydırıyor. Diskleri atış hattından yanı “hak”’tan kaydırılır. Takımın oyuncuları ise ellerinde ‘broom’ adı verilen süpürgelerle kayan taşı hedefe ya da istenen yere doğru yönlendiriyor(hızlandırma, yavaşlama, yön değiştirme).10 “End” boyunca en fazla puan kazanan takım kazanır. Maç berabere tamamlanırsa “ekstra end” uygulanır. Bahis; temel sonuçlar, beraberlik ve puan miktarları üzerine yapılır. programla başka şart belirlenmiş değilse ekstra end’ler değerlendirmeye alınır.


  Bisiklet Yarışması
  Bisiklet yarışının birkaç çeşidi vardır: Yol bisikleti, Bisikletli koşu yarışları (Cyclo-cross), pist yarışları, Dağ bisiklet yarışı ve BMX yarışı. Olimpik çeşitleri arasında grup halinde ve bireysel yarışlar yer almaktadır. Olimpik olmayan çeşitleri arasında ise grup yarışları, birçok günlük yarışı. dağ turu, kriterium ve çiftler koşu. Yarışmalar hem erkekler, hem de kadınlar arasında yapılmaktadır. Bahisler aşağıdaki pozisyonlar üzerine yapılır: “yarışmanın en iyi oyuncu” , turnuva kazananı, tur kazananı (oyuncu veya takım). Yarışmada en iyi oyuncu bahsinin geçerliliği için her iki taraf oyuncunun karşılaşmada yer almaları gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan bahis iptal edilir (program çerçevesinde başka şartlar belirtilmedi ise) ve bahis yapan kullanıcıya iade edilir. Yarışma esnasında herhangi bir sebeple oyuncu yarışmadan ayrıldı ise, karşı taraf yarışma kazananı olarak sayılır. Her iki oyuncu da yarışmadan ayrılırsa, en iyi oyuncu için yapılan bahis iptal edilir ve kullanıcıya iade edilir.

  Dart
  Dart (ok , mızrak) Oyu esnasında oyuncular duvara asılan hedef levhasına ok atarlar. Oyuncular oklarını 2,37 metre mesafeden yerden 173 cm yüksekliğinde dikey durumunda bulunan yuvarlak hedeflere atarlar. Nişan tahtası, 1’den 20’ye kadar değerlerin yazılı olduğu 20 puan dilimine bölünmüştür... Ayrıca; Hedefte iç içe halkalar da bulunmaktadır. İlk halkaya (dış halkaya) vurduğunda bölüm değerine eşit puan verilir. Orta ( üç kat) çemberine vurulduğunda oyuncu aşağıdaki formülüne göre puan alacaktır. Bölüm numarası X 3. İç çembere (iki kat) vurulduğu zaman ise bölüm numarası ikiye çarpılır.
  Dart’ın en popüler oyunu 501 olmaktadır ( Ayrıca 301, 701, 1001 oyunları da bulunmaktadır) Oyun başlandığında oyunculara eşit miktarda puanlar verilir. Oyun amacı; Ok atılarak verilen puanların düşürülmesi ve sıfırlanmasıdır. Söz konusu durumuna ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır. Bir hamlede oyuncuya üç ok atma hakkı verilir. Oyunun zorluğu, oyuncu ok atarak sıfır puana ulaşması olmaktadır.
  Bahisler Oyuncunun kazanması, yenilmesi, handikap ile kazanması, toplam sonuçları, en iyi oyuncu üzerine yapılır. handikap ve toplam sonuçlar setlere göre hesaplanır (program çerçevesinde başka bir durum söz konusu değilse).


  Çim Hokeyi
  Çim hokeyi 91,5X54,9 ölçüleri olan çimle kaplı dikdörtgen bir alanda oynanır. Alan beyaz yan ve ön hatları ile sınırlanmış olmaktadır. Alan orta hattı ile iki eşit kısmına bölünür. Alanın her bölümü de 22,87 metrelik hattı ile –kale hattı ile bölünür. Ön hatların ortasında ölçüleri 3,66X2,14 cm olan fileli kale bulunmaktadır. Her kalenin önünde yarım daire biçiminde 14.63 cm boyutunda bir “şut alanı” bulunur. Kaleden 6,4 metre mesafede penaltı atışı için işaretlenen hat vardır.
  Çim Hokeyi 11 kişilik iki takım (biri kaleci) arasında oynanır. oyunu 35 dakikalık iki yarısı vardır. Aralarında ise 10 dakikalık ara verilir. Oyun esnasında 3 kere oyuncu değiştirilebilir. Oyuncuların el veya ayakla top ile temasa geçme hakları yoktur ( sadece kaleci şut yarım daire alanındaki topa ayak ile vurabilir).Ayrıca; aşağıdaki hareketler yasaklıdır: Hokey sopasının omuzlardan yukarıya kaldırılması, sopa ile oyuncunun düşürülmesi, rakip oyuncunun elle itmesi, topun el ile durdurulması, sopasız oynamak, topun şut yarım daire alanına gönderme amacıyla topun mahsus havaya atılması. Kurallar ihlali durumunda ceza olarak serbest atış, köşe atışı veya penaltı uygulanır. Ceza köşe vuruşu ön hatlarının herhangi bir noktadan ( kalenin en yakın direğinden en az 9.1 metre mesafeden) yapılır.
  Bahis hem maçımın, hem de yarısının sonuçları, handikap ile kazanmak ve maç toplam sonuçları üzerine yapılır. Maçın normal süre içerisinde tespit edilen sonuçları değerlendirmeye alınır(program çerçevesinde başka bir durum söz konusu değilse).


  Floorball
  Floorball(İng. .floor-zemin,ball -top) takımlar arasında topla oynanan bir oyundur. 50 metre yüksekliğinde kenar paneli ile çevrili olan sahada (40X20 m) oynanır. Sahada aynı anda takımın 6 oyuncusu vardır. Onlardan biri kaleci olmaktadır. Kalecinin sopası yoktur. Kaleci topu attığında top orta hattı geçmeden önce zemine, kenar paneline veya herhangi bir oyuncuya değmelidir. Oyun esnasında sopanın dizlerden yukarıya kaldırılması, sopa ile rakip oyuncuya dokunması (vurmak, engellemek veya yukarıya kaldırmak),Oynarken zıplamak, dizlerin yukarısındaki vücut kısımları ile top oynaması veya durdurulması yasaklıdır. Kuralların ihlali durumunda serbest atış uygulanır. Oyuncu sopasız oynuyorsa, rakip oyuncuya karşı kaba oynayıp onu düşürdü ise, kaleciye karşı kaba oynuyorsa, engellemesini çalışıyorsa, kafa veya elle topa vuruyorsa, yatarak veya diz çökerek pas kesmesini çalışıyorsa, oyuncuların gerekli sayı dengesini bozuyorsa, sopayı atması veya karşı takım oyuncusunun engellemesi amacıyla mahsus düşürülmesi durumlarında oyuncuyu 5 dakika süre ile oyun sahasından gönderilir.
  Bahis temel sonuçları, çifte şans, handikap ile kazanmak ve maçın sonucu toplamlarına yapılır. Maçın normal süre içerisinde tespit edilen sonuçları değerlendirmeye alınır(program çerçevesinde başka bir durum söz konusu değilse).


  Snooker
  Snooker bilardo oyununun bir çeşidi olmaktadır. Oyunun amacı beyaz topu kullanarak bütün topları kurallara uygun olarak ceplere (deliklere) sokmak ve daha yüksek puan almaktadır. Maç framelerden oluşur. Açılışta masada piramit şeklinde 15 kırmızı top ve 6 farklı renkte top yerlerindedir. Beyaz top renkli toplara vurmak için kullanılır. Oyuncu önce bir kırmızı topu hemen ardından bir renkli topu ceplerden herhangi birine gönderir. Oyuncular eşit biriktirdiğinde puanları (her topun ceplere soktuktan sonra) frame bir siyah renkli top ile tamamlanır. kırmızı topun her biri, 1'er puandır. Renklilerde ise; sarı-2, yeşil-3, kahverengi-4, mavi-5, pembe-6, siyah-7 puan değerindedir.
  Bahis ; kazanma, kaybetme, handikap ile kazanma ve puan miktarı, frame kazananı, turnuva kazananı, “en iyi oynayan “ pozisyonları üzerine yapılır. Söz konusu spor oyununda handikap ve sonuç toplamları maça (el) göre değerlendirmeye alınır. (program çerçevesinde başka bir durum söz konusu değilse).


  Sumo
  Japon güreşin çok eski bir çeşidi olmaktadır. Güreş kuralları çok kolaydır. Rakibinin çember dışına çıkmasını veya çember içinde vücudunun herhangi bir kısmı ile (taban hariç) zemine dokunmasını zorlayan oyuncu kazanır. El veya ayakla vurması, boğucu hamle kullanması veya saç çekmesi yasaklı olmaktadır. Güreşçinin Mawashi açılırsa oyundan atılır ve diskalifiye alır. Ayrıca; rakip oyuncuya mawashinin mahsus açması yasaklı olmaktadır. Söz konusu durumda oyuncuya baş hakem tarafından sert ceza verilir.
  Bahis; kazanma, kaybetme, turnuva kazananı, en iyi oyuncu pozisyonlarına yapılır(Program çerçevesinde başka bir şartlar yer almıyorsa)  Masa Tenisi
  Masa tenisi oynaması için masa file, raket ve top gerekmektedir. Masa herhangi bir malzemeden yapılır. Uzunluğu _ 274 cm, genişliği_ 152,5 cm, Yüksekliği _ 76 cm olmaktadır. Oyun yüzeyi tekdüze koyu bir renk (genel olarak yeşil veya mavi olunur)olmakta ve iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz kenar çizgileri çevrilmiş olmaktadır. Ağ (file), dış kenarları her iki yanda masa kenar çizgilerinden 15.25 cm dışarıda olan 15.25 cm yüksekliğindeki destek çubuklarına tutturulmuş bir askı kordonuna asılı olmaktadır ve değişik renkten kenarları vardır. Top; küre şeklinde ve 40 mm çapında olmalıdır. Topun ağırlığı 2,5- 2,8 gram olmalıdır .Top, selüloit veya benzeri plastik maddeden yapılmış, beyaz veya turuncu renkte olacaktır. Raketin tahta kalınlığına göre en az % 85’i doğal ahşap olmalıdır. Tablanın içindeki yapıştırıcı tabakası, karbon fiber, cam elyafı veya sıkıştırılmış kâğıt gibi elyaflı malzemeler ile takviye edilebilir. Masa dışı oyun alanı ölçüleri uzunluk_ 14 m, genişlik _ 7 m, yüksekliği _4metre. Yarışma 6 çeşidi içermektedir , tek erkek, tek bayan, çift erkek ve çift bayan ve karma çiftler yarışmaları ve takım yarışmalarını içermektedir.
  Oyun her safhada top atılması (servis) ile başlar. Top atma sırası kura ile belirlenir. Oyuncu avuç içinden topu en az 16 metre yüksekliğine atar ve top indiğinde raketle vurur. Top önce oyuncunun yarısına, daha sonra ise rakip oyuncunun sahasına değmelidir. Eğer Oyuncu topu yukarıya attı ama raketle vuramadı is oyuncu topu kaybeder. Top fileye veya direğe çarpıp rakip oyuncunun yarısına düşerse oyuncu servis atışı yeniden yapmalıdır. Her iki puanlık atış yaptıktan sonra servis yapma hakkı rakip oyuncuya devredilir. Top karşılayan tarafına değdikten ve atladıktan sonra karşılıklı vuruş yapılabilir. Karşılıklı vuruş raketle ve raket tutulan elle yapılabilir. Top file veya direğe çarpıp rakip oyuncunun yarısına düşerse puan kazanması devam etmektedir. Top rakip oyuncunun yarısına fileye yakın düşerek geri dönüp tekrar filenin diğer tarafına düştü ise, topun raketle karşı vurulmasını yapamayan oyuncu puanı kaybeder.
  Oyun 3 (veya 5 ) setten oluşmaktadır. Bir set, 11 sayıya ulaşıncaya kadar devam edilir (program ile başka bir şartlar belirlenmiş değilse).
  Söz konusu oyunda oyuncu (veya takım)tarafından maç(veya set) kazanılması, handikap ile kazanması, sonuçlar toplamı, set miktarı pozisyonlarına bahis yapılır. Handikap ve toplamlar puanlara göre hesaplanır. Karşılaşmanın kesilmesi veya ertelenmesi durumunda bahisler müsabaka veya turnuva tamamlanıncaya kadar geçerli olacaktır.

  Trap Shooting
  Trap Shooting atıcılık spor çeşidi olmaktadır. Oyun için özel olarak düzenlenen sahadaki makineden fırlatılan hedeflere av fişekleri atmak için yivsiz atış tüfekleri kullanılır. Çukura yerleştirilirmiş 5 atış alanı ve plaka fırlatan makina vardır. Atış alanları arasında 3,2 metre , atış hattından makinaya kadar ise 15 metre olmaktadır. Makineler beş grup halinde, her atış noktası için üçer şekline yerleştirilmiştir. Hedef plakanın yüksekliği 25-27 mm, çapı 110 mm, ağırlık 100-110 g. Karşılaşmadaki Hedef plakası her oyuncu için aynı renkten seçilmelidir( turuncu, beyaz, sarı, Siyah). Her grupta 3 plaka fırlatan makina vardır. Bu makineler özel bir şemaya göre sağa, sola ve ortaya plaklar çıkartır. Bu şema sayesinde Atıcı atış öncesi plağın hangi yöne çıkacağını bilemez. Çukurda bulunan makinaya plakaları dolduran Teknik personel özel bir ekranla korunmaktadır. Çıkacak plakların sırası bilgisayar programıyla difizör tarafından belirlenir. Herhangi bir 12 çaplı tüfek, otomatik silahlar dahil kullanılabilir. Diğer oyuncuların engel olmaması amacıyla kompasatör yasaklı olmaktadır. Fişeğin maksimum uzunluğu 70 mm, fişek saçmasının çapı 2,5 mm , imla hakkı 24 gram. Sihay barut, ateşlemeli ve parlayıcı merminin kullanımı yasaklı olmaktadır.
  6 kişiden oluşan grup ateş eder. 5 oyuncu atış alanında bulunmaktadır. Altıncı sporcu ise N1 atış alanı almaya hazır olmaktadır. Her atış noktası için bir hedef fırlatılır. Atış yapıldıktan sonra, her sporcu sağ tarafında bulunan atış noktasına geçerler. N5 atıcı arkaya durur ve N1 atış noktasına geçmek için hazırlanır. Atış seri (devre) tamamlanmasına kadar devam eder. Her seride bir oyuncu 25 atış yapar. Atıcı tüfeğini iki fişekle doldurduktan sonra hazır olmasını bildirmek için işaret verir. Makinadan hemen plak fırlatılır. İlk atışı başarısız olursa, oyuncu tüfeğin diğer namludan atış yapabilir.
  Uluslararası müsabakalarda her takım 3 atıcıdan oluşur. Bireysel karşılaşmalarda 125 hedefe atış yapılır. En iyi takım ise ilk 3X 125 atıştan sonra tespit edilir. Toplam 25 atışın sonunda en iyi puanı elde etmiş olan ilk 6 sporcu final atışlarını yapmaya hak kazanır. Alınan puanlar daha önceki turlarda elde edilen puanlara eklenir. En fazla puanı alan oyuncu karşılaşmayı kazanır.
  Skeet (yuvarlak) sahasında 8 farklı atış noktası, yüksek kule ( solda) ve alçak kule (sağda) vardır. Yüksek kuleden hedef 3,05 metre mesafede, alçak kuleden ise 1 metre mesafede fırlatılır. Plaka alan merkezini, 625 metre mesafe uçarak geçmelidir. İşaret edildikten 0-3 saniye içerisinde , mekanizma tarafından atıcıya plaka fırlatılır. Fişeğin maksimum uzunluğu 70 mm, (çapı 2 mm imla hakkı 22 gram) Sihay barut, ateşlemeli ve parlayıcı merminin kullanımı yasaklı olmaktadır.
  Oyuncular atış noktalarından sıra ile atış yaparlar. Bir hedef yüksek kuleden, diğer hedefi alçak evden fırlatılır. ikili hedefler tam aynı zamanda gözükmelidir. N8 atış noktasından oyuncu, hedef merkezi hattını geçmeyinceye kadar hedefe ateş eder. Puanlar trap Shooting oyununda olduğu gibi hesaplanır.
  Bahis kazanan oyuncu, en iyi üç oyuncu ve iki oyuncudan en iyi oyuncu pozisyonlarına bahis yapılır.

  Kano ve Dragon tekne Kürek Çekimi
  Kürek çekimi sporunun bir çeşidi olmaktadır. tek palalı ve çift palalı küreklerle yapılan yarışma olmaktadır. Kano Uluslararası federasyonu altında altı teknik disiplini olmaktadır. Söz konusu spor dalları arasından iki dalı; sprint ve slalom olimpik oyunları olmaktadır. Kano ve dragon tekne Yarışmaları durgun su doğal veya suni göl ve göletlerde yapılır. Yarış parkurunun uzunluğu 1000 metre ve genişliği 150 metre olmaktadır. Kulvar genişliği 9 metredir. Birbirinden Kulvarlar yüzeyli toplarla ayrılır. Tek kişilik dragon teknesinin (1) uzunluğu 5,2 metre, genişliği 51 cm, ağırlığı 12 kg olmaktadır. İki kişilik dragon teknesinin (2) uzunluğu – 6,5 metre, genişliği 55 cm, ağırlık ise 18 kg olmaktadır. Dört kişilik teknenin uzunluğu (4) 11 metre, genişliği 60 cm, ağırlığı 30 kg olmaktadır. Bir kişilik (K-1)Kano uzunluğu 5,2 metre, Genişliği 75 cm, Ağırlığı -16 kg. İki kişilik Kano (K-2) uzunluğu 6,5 metre, Genişliği 70 cm, Ağırlığı - 20 kg. Dört kişilik kano (K-4) uzunluğu - 11 m, genişliği -70 cm, Ağırlığı 20 kg. Dört kişilik kano uzunluğu(K-4) 11 metre, genişliği 70 cm , ağırlığı 20 kg. Dragon teknesinin küreğinin 2 kanadı vardır. Kano küreğinin tek kanadı vardır. Oyuncular üzerinde değişik işaret ve numaraları olan şort ve tişörtler giyinmektedirler. Temel ve resmi yarışmalar erkekler için 9 ve kadınlar için 3 disiplinde yapılmaktadır.
  Erkekler: Tek kişilik tekne -500 ve 1000 metre, İki kişilik tekne -500 ve 1000 metre, Dört kişilik tekne 1000 metre, Tek kişilik kano -500 ve 1000 metre, İki kişilik kano -500 ve 1000 metre. Bayanlar: Tek kişilik tekne -500 metre, İki kişilik tekne -500 metre, Dört kişilik tekne 500 metre. Yarışma katılımcıları teknelere kura çekimi sonuçlarına göre yer alırlar. Hakemin işareti ile harekete başlarlar. İki hatalı start durumunda ekip yarışmadan ayrılır. Teknenin başı iki kırmızı bitiş bayrağına ulaşınca, teknenin yarışma parkuru tamamlanır. en kısa zamanda yarışma mesafesini geçen oyuncu yarışmayı kazanır.
  Yarışma kazananı, en iyi üçlü ve iki oyuncudan en iyisi pozisyonlarında bahis yapılır.  Mermi Atışı
  Poligon spor dalı olmaktadır. Hareketli ve hareketsiz hedeflere havalı ve otomatik yivli ve yivsiz tüfeklerle atış yapılır. Oyuncular atış hattından atış yaparlar. Atış hattının önünde 10 ve 30 metre mesafede rüzgar istikametini gösteren küçük bir alem blunmaktadır. HedeflerTespit edilen puanlara uygun olarak 10 konsantik bölgeye bölünür. Küçük çaplı Düşük çaplı herhangi bir tüfeğin azami ağırlığı erkekler için 8 kg, Bayanlar için 6 kg olmalıdır. Azami çapı 5,6 mm dir. Büyük çaplı tüfeğin ve standart tüfeğin azami çapı 8 mm olmaktadır, ağırlığı ise düşük çaplı tüfeğin ağırlığının aynısıdır. Havalı tüfeğin azami çapı 4,5 mm olmaktadır. Yarışmada basınçlı hava veya karbondioksit vasıtası ile atış yapan herhangi bir silahın kullanması mümkündür.
  Üç atış pozisyonundan atış yapılır: 1. yatarak pozisyonu esnasında atıcı tüfeğini iki elle, tek omuz ve kemerle tutar.2. Ayakta atış pozisyonu durumunda, atıcının iki ayağı yerde, Sol (veya sağ) eli ve dirseği ile göğse ve kalçasına dayanabilir. Kemer kullanımı yasaklı olmaktadır. Atıcı tüfeğini iki elle, tek omzu, göğsü ve yanakla da tutabilişe 3. Çökerek atış durumunda atıcının sağ ayak ucu, sağ dizi ve sol ayağı yerde olmaktadır. Atıcı tüfeğini ayakta atış pozisyonundaki benzer bir şekilde tutar. Sadece bu durumda sol dirseği ile sol dizine dayanır. Tüfeğin sabitlenmesi amacıyla kemer kullanılabilir. Yastığı dizi altına koyabilir. Yarışta kullanılacak tabancanın namlu çapı 5,6 mm olup, kalibresi 0,22 m olmaktadır. Atıcı silahını tek elle tutmalıdır. dayanak ve optik aletlerinin kullanılması yasaklıdır.
  Mermi Atış Olimpik branşları:
  Erkekler 1. Düşük çaplı tüfeği ile atışı. mermi atışı, 50 metre mesafede 60 atış yatarak 2.Düşük çaplı tüfeği ile 50 mesafede 120 atış (3X40). Üç pozisyon: 40 ayakta, 40 çökerek, 40 yatarak. 3. Havalı tüfeği ile a 10 metre mesafe atışı, 60 ayakta atışı. 4. Düşük çaplı tabancadan atışı, 50metre mesafe, 60 atışı. 5. Düşük çaplı tabancadan hızlı atışı. 25 metre mesafe,60 atış (2X30). 6. Havalı tabancadan atışı. 10 metre mesafe ve 60 atışı.
  Bayanlar : 1. Düşük çaplı tüfekten atış. 25 metre mesafe, 60 atış (3X20). Üç pozisyon: 20 ayakta, 20 çökerek, 20 yatarak. 2. Havalı tüfekten atışı : 10 metre mesafe 40 atış. 3. Düşük çaplı tabancadan atışı. 25 metre mesafe, 60 atış(2X30). 4. Havalı tabancadan atış. 10 metre mesafe 40 atış.
  Yarışmanın normal süresinde en iyi atışları yapan 8 atıcı seçilerek son devrede 10 atışı yapılır. Yarışma kazananı normal süre ve son devrede alınan toplam puanlara göre belirlenir.
  Olimpik oyunlarına göre Avrupa ve Dünya şampiyonası programlarında daha fazla atış çeşidi vardır. Söz konusu yarışmaların geleneksel disiplinlerinden biri hareketli hedeflere atış atmaktır. Atış poligonu açık sahası olmaktadır ama atış alanı kapalıdır. Atış hattından hedefe kadar mesafe – 50-52,5 metre olmaktadır. Açık alanı 10 metredir. Hareketli hedeflere atışı yaban domuzu avlama imitasyonu olmaktadır. Hedef sırtında halkaları bulunan yaban domuzu resmi vardır. Özel makina üzerine bulunan av açık alanın her iki tarafa hareket etmektedir. yavaş hareket ederken hedef açık alanı 5 saniyede, hızlı hareket ederken ise 2,5 saniyede geçer. Hedefe mermi vuruşu 1 den 10 puana kadar değerindedir. Tüfek ve optik teçhizatın ağırlığı 5,5 kg dan fazla olmamalıdır. Atıcı ayakta, hiçbir yere dayanmadan atış yapar. Kemer kullanımı yasaklıdır. En fazla puan alan atıcı yarışmayı kazanır.
  Bahisler; yarışma kazananı, en iyi 3 oyuncu ve iki oyuncudan en iyi oyuncu pozisyonlarına yapılır.  Triatlon
  Birkaç spor dalın bir arada yapıldığı en zor spor branşlarından biridir. Bu branşlar yüzme , bisiklet ve koşmaktır. Yarışma üç değişik mesafede yapılmaktadır: Kısa mesafe – Yüzme 1,5 km, bisiklet – 40 km ve koşu -10 km . Uzun mesafe: Yukarıdaki sıraya göre : 2,5 km , 80 km ve 20 km. “Demir Adam” (iron man)mesafesi: 3,8 km, 180 km ve 42,195 km ( maraton).
  Yarışma yüzme ile başlar. Yüzme sırasında sporcular triatlonun üç dalında da kullanacağı, kalınlığı en fazla 3 mm olan mayo giymek zorundadırlar. Bunun dışında sporcuya avantaj sağlayacak herhangi bir yardımcı malzeme kullanamazlar. Yarışmacılar derin olmayan yerden yarışmaya başlarlar. Yüzme istikameti, birbirinden 50 metre aralıkları ile yerleştirilen yüzeyli balonlarla işaretlenir. Ancak su ısısının belirlenen sıcaklığın altına düşmesi durumunda, yarışma yapılmaz. Liderden 25 metre önünde yüzen tekne yarışmacılara yüzme istikametini gösterir. Sporcu elini yukarıya kaldırdığında ona hemen yardım ederler. Yüzme yarışmasını bitirdikten hemen sonra bisiklet yarışması başlar. Koşu, yarışmanın son devre olmaktadır. Koşu parkurunun bitimi aynı zamanda triatlonun da bitişidir.
  Bahisler yarışma kazananı, en iyi 3 oyuncu ve iki oyuncudan en iyi oyuncu pozisyonlarına yapılır.


  Binicilik (Ata binmek)
  Binicilik; değişik disiplinlerde atlılar/atların spor yarışması olmaktadır:(at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma, at yarışı uzun mesafe yarışı ve saire)
  At terbiyesinde yarışma kum ile kaplı düz yüzeyi 60X20 ölçüleri olan manejde yapılır. manej ile seyrediciler arasında mesafe en az 20 metre olmalıdır. Manej duvarlarının uzunluğu 30 cm olmalıdır. Yarışma esnasında at yetenekleri ve gelişimi kontrol edilir. Yarışmacılar zorunlu hareketleri yaparlar – atın değişik hamleleri, durmak, dönmek değişik şekilleri alırlar.
  Yarışmada belirlenen zaman içerisinde yapılan teknik hamleler puanlarla değerlendirilir. Binici hata yaparsa zil çalınır. yarışma binicinin hata yapıldığı noktadan devam eder. Her yapılan hata için ceza puanları vardır. ilk ceza için iki, ikinci ceza için 4 , üçüncü ceza için 8 puan. Dördüncü puan için sporcu yarışmadan ayrılır ve hiçbir yeri kazanamaz.
  Manejin beş ayrı noktada bulunan hakemler 10 puanlık sistemi ile biniciye puan verirler. Engel atlama en yaygın branş olmaktadır. Yarışma etrafı bariyerlerle çevreli 15 ‘e kadar engel bulunan bir alanda yapılır. Parkur mesafesi engel miktarı ile yarışma şartlarına uygun olarak belirlenir. Yarışmada belirlenen zamanında parkuru geçmeyen biniciye ceza puanları verilir. Parkur mesafesinde yapılan diğer hatalar için de biniciye ceza puanları verilir. Normal olarak, engel atlama yarışmasında engel uzunluğu 1,7 metreden yüksek ve 4,5 metreden geniş olmamalıdır. Parkurun azami uzunluğu başlama hattından bitiş hattına kadar engeller miktarının 60’a çarpımın eşit metre uzunluğunda olmalıdır. Resmi bir yarışmada 1,3-1,6 metre arasında uzunluğu ve 15- 2,0 metre genişliği olan 12-15 engel kullanılmaktadır. Su engeli uzunluğu en az 4 metre olmalıdır. En az ceza puanı alan ve parkuru en hızlı şekilde geçen sporcu yarışmayı kazanır.
  3 günlük yarışma üç ayrı yarışmadan oluşur. At terbiyesi, arazideki doğal engeller ve engel atlama şeklinde yapılmaktadır. Yarışma üst üste 3 gün boyunca yapılır. Binici her üç yarışmada aynı atla katılmalıdır. Yarışma programında kişisel ve takım liderliği vardır. Normal olarak, takımda 4 binici vardır. Toplam olarak ise 3 en iyi sonucu değerlendirilir. Takımın her üyesi aynı zamanda bireysel yarışmacı olarak değerlendirilir ve sporcu tarafından kazanan puanlar aynı zamanda ona bireysel olarak sporcuya ait olmaktadır. Yarışmanın ikinci gününde yapılan arazi doğal engel atlama yarışması dört istikamette yapılır: a) yol ve kulvar b)at yarışması ve engel atlama c)Yol ve kulvarlar, d) kros yarışması. Engel atlama 1800 ‘dan 3000 metreye kadar mesafe içermektedir. Her bir kilometrede üçer 120 cm yüksekliği ve 2 metre genişliğinde olan engel bulunmaktadır. Kros mesafesi 4500-7200 metre olmaktadır. Her bir kilometrede dört adet 120 cm uzunluğu ve 3 metre genişliği olan engel bulunmaktadır.
  Bahisler; yarışma kazananı, en iyi üçlü ve iki oyuncudan en iyisi pozisyonlarına yapılır.

  Yüzme
  En eski ve popüler spor dallarından biridir. Yarışma değişik mesafelerde Serbest, kelebek, kurbağalama ve sırt üstü teknikleri ile yapılır.
  Spor Yarışması 25 veya 50 metre uzunluğunda olan havuzlarda yapılır. Havuz 2,5 metre genişliğinde olan kulvarlar bulunmaktadır.
  Spor Yarışması aşağıdaki temel branşlarda yapılır: Serbest yüzme _ 50, 100, 200, 400 metre mesafede ( Bayanlar, erkekler), 800 metre (Bayanlar), 1500 m(erkekler); Sırt üstü 100, 200 metre (Bayanlar, erkekler); Kurbağalama100, 200 metre ( Bayanlar, Erkekler) Kelebek 100, 200 metre (Bayanlar, Erkekler); Karışık yüzme) 200, 400 metre (Bayan erkek) Bayrak takımı serbest 4X100, 4X200 metre( bayan, erkek); Bayrak takımı karışık 4X100metre (Bayan, Erkek). Yarışmada sporcular kısa şeffaf olmayan mayo giyinmektedirler. Özel gözlük ile yüzme şapkası da kullanabilirler. Yüzücü sadece kendine ait olan kulvar içine yüzebilir. Her yüzme branşında (sırt üstü hariç), Sesli sinyalde havuzdaki depar taşı üzerinden havuza atlarlar. Sırt üstü yarışları suyun içinde başlar. Her sporcu kendi kulvarı içinde, yüzü havuz başına dönüş halı ile bekler. havuz kenarına veya korkuluğuna elle dayanabilirler. ayak dayanağı olarak ise sadece su altındaki duvar kısmını kullanırlar. Başlama sinyali ile duvardan ayrılarak sırt üstü yüzmeye başlarlar.
  Serbest Yüzme: Yüzücü kelebek, sırt üstü ve kurbağalama dışında istediği stilde yüzebilir. Serbest yüzme stili en hızlı stil olmaktadır. Klasik serbest stilinin bir devresi kolun iki hareketinde ayakların altı kez çırpma bir Soluk alma ve bir soluk verme hareketlerini içerir. Dikey düzlemde ayaklar aşağıdan yukarıya doğru itilir( yüzme hareketi çırpma) sonra ise yukarıdan aşağıya doğru indirilir. Yüzme hareketi dirsek kıvrılarak başlar ve aşağıdaki sıra ile devam eder: elin havadan bir geçiş ve öne doğru bir geçiş yapar. Eli başın ön kısmından önce suya vurur parmakları ile “su tutmak” hareketi yapılır ve vücudun alt kısmı ile sagittal düzlemde dairesel bir şekilde kalçalara doğru hareket edilir.
  kurbağalama : Bu stilde de vücut suyun içinde yüzükoyun durumdadır. Kol ve ayaklar hareketi aynı anda ve aynı düzeyde olmalı. Eller göğüs üzerinden aynı anda atılmalıdır, daha sonra eller dairesel bir şekilde yan taraflara açılır avuçlar dış tarafına yönlendirilir. dirsekler kırılır ve eller yüzün önünde birleştirilir. Bacakların bütün hareketleri aynı anda, aynı yatay düzeyde olmalıdır. Bacaklar halka şeklinde yukarıya doğru çekilir ve açılarak itme hareketi yapılır. Bir devre tamamlandıktan sonra yüzücü su üstüne başını çıkarır.
  Kelebek : Bu yüzme stili kurbağalama stilinin geliştirilmiş sekli olduğu için kurbağalama stiline benzemektedir. Bu teknikle yüzerken vücut yüzükoyun durumda olmalıdır.
  Her iki kol, su üzerinden birlikte ileriye atılmalı, havaya yarım daire şeklinde hareket edilmeli ve aynı anda geriye çekilmelidir. Su altında da eller yarım daire şeklinde hareket ederler. Ayakların bütün hareketleri aynı anda yapılmalıdır. Ellerin sıra ile hareket edilmesi yasaklı olmaktadır.

  Sırtüstü: Bu stilde beden su üstünde sırtüstü yatmış, düz olarak bulunur ve el ile ayakların hareketi ile ilerler. serbest yüzmede olduğu gibi hareket ederler. Kurallara göre yüzücü sadece dönüş esnasında yüzükoyun durumunda ters çevirip su altında hamle yapabilir. Ayrıca Start ve dönüşler esnasında 15 metreye kadar su altında yüzme hakkı vardır.
  Karışık Yüzme: ferdi karışık yarışlarında yüzücüler belirlenen mesafede dört stili aşağıda belirtilen sıralamaya göre yüzerler:
  Kelebek-Sırtüstü-Kurbağa-Serbest
  Karışık bayrak yarışında yüzücüler dört stili aşağıda belirtilen sıralamaya göre yüzerler:
  Sırtüstü-Kurbağa-Kelebek-Serbest
  Sporcu rakip yüzücünün yüzmesini engellerse, start durumuna geçmesinde geç kalırsa, sporcuya aykırı hareket ettiğinde , hakemlerin kararlarına kabul etmezse, yüzme esnasında tabana basarsa, yardımcı vasıtaları kullanırsa, ilk hatalı starta oyuncuya ceza olarak diskalifiye verilir.
  Bahisler yarışma kazananı, en iyi üçlü ve iki oyuncudan en iyisi pozisyonlarına yapılır.  Halter (Ağırlık Kaldırma)
  Halter bir spor çeşidi olmaktadır. Yarışma, sert kurallara uyum sağlayarak ağırlığın kaldırması ile yapılır. Halter kare şeklinde olan, 5-15 cm yüksekliğe sahip olan bir tahta platform üzerinde yapılır. (4X4 m)Erkeklerde halterin uzunluğu 2.2 metre, ağırlığı 20 kg ve çapı 2.5 santim olmak zorundadır. Bayanlarda ise uzunluğu 2.01 metre, ağırlığı 15 kg, çapı yine 2.5 santim olması gerekmektedir. Haltere takılan her ağırlık ayrı bir renge sahiptir : Kırmızı 25 kg , Mavi 20 kg , Sarı 15 kg , Yeşil 10kg , Beyaz 5 kg , Siyah 2,5 kg, ve Krom 0,5 ve 0,25 kg’dır.
  Yarışmacı özel bir üniforma giyinmelidir. Uniform altında kısa kollu tişörtü giyinebilirler. Kemerin maksimum genişliği 12 cm olmaktadır. Ayakkabı tabanının kalınlığı 0,5 cm den fazla olmamalı. yüksekliği 13 cm den fazla olmamalıdır. Bilek, diz ve avuçların esnek bandı ile sarılabilir. Ayrıca parmaklar uçları iyice gözükme şartı ile plaster de kullanılabilir. Halterde iki kategoride yarışılır. Koparma ve Silkme. Koparma´da sporcular kaldırmak istedikleri ağırlıkların takılı olduğu çubuğu yerden tek hamlede başının üstünde havada tutacak bir şekilde kaldırmak zorundadırlar. Önce tek çömelerek barı kaldırır kaldırdıktan sonra ise dizleri tamamen dik olmalıdır.
  Silkme : Silkme de iki hareketten meydana gelir. Sporcu halteri kaldırırken ilk olarak göğsüne alması gerekir. Daha sonra göğüsten kafa üstüne kaldırır ve bu pozisyonda ayakların dik olarak durması gerekmektedir. Hakem “bırak” işaretini verince barı yere indirir.
  Yarışma aşağıdaki kategorilerde yapılır: Erkekler - 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105 kg; Bayanlar - 48, 53, 58, 63, 69, 75, + 75 kg. Yarışma başlamadan önce yarışmacılara her ağırlığı kaldırmak için 3 deneme şansı verilir. Atletler hangi kilolarla müsabakalara katılacaklarını belirtmek zorundadırlar. Atlet ağırlığı kaldırmakta başarılı olursa daha fazla ağırlık isteyebilir. Yarışma esnasında önceden belirtilmiş ağırlığının değiştirilmesi mümkün değildir. Her sonraki ağırlık öncesinden en az 2,5 kg ile ağır olmalıdır. İstisna alarak, rekor denemesinde ağırlık 0,5 artırabilir. Sahneye çağırılan atlete hazırlanması için 1 dakika verilir. 30 saniye geçtikten sonra ikaz sinyal verilir. 1 dakikada atlet barı platformdan alamaz ise üç hakem denemeyi başarısız olarak değerlendirir. koparma ve silkme yarışmalarında en fazla ağırlığı kaldıran atlet kazanır. İki dalda kazanan atlet her iki branşta aldığı puanların toplamı ile belirlenir. Eğer iki atlet de aynı puanı alırsa ağırlıkça daha hafif olan kazanır ; ancak ağırlıkları da aynıysa final ağırlığını ilk kaldıran kazanmış sayılır.
  Bahisler; yarışma kazananı, en iyi üçlü ve iki oyuncudan en iyisi pozisyonlarına yapılır.


  Judo
  (Japonca ju_ esnek, hafif, DO _ yol). Spor yarışmasının en yaygın dallarından biri olmaktadır. Judoda rakibin yere sermesi gibi, boğulma ve ağrı verici hareketler yapması yasaklı değildir. Uluslararası yarışmalarda zemin tatami adı verilen kare şeklinde olan esnek ve koruyucu döşemelerle kaplanır. Tatami toplam ölçüler 16X16 olmaktadır. Karşılaşmalar 10×10 m olan bir alanda yapılır. Güreş ve güvenlilik alanları 1 metre genişliğinde olan kırmızı hattı ile ayrılır. Yarışmacılar judogi adı verilen üniforma, Kimono ve pantolon(suboni) giyinirler. Kimono mavi ile beyaz renklerden olmaktadır ve uygun renkten bir kemer takılır (obi). Yarışmacılar tatamiye çıplak ayaklarla, Hakemler ise çoraplarla çıkarlar. Yarışma bireysel, takım, hem takım hem bireysel, eleme (açık tatami) şeklinde yapılır. Ağırlıklara göre yarışma kazanan yarışmacının tespit edilmesi için puan değerlendirilmesi bir günde tamamlanır. Ödül kazananların tespit edilmesi için olimpik sistemi kullanılır (ilave yarışmalar). Yarışma finalinde yarışma kazananına altın madalya, yenilen yarışmacıya ise gümmüş madalya teslim edilir. İki Bronz madalyası için yarı finalde yenilen ve repesaj gruplarında kazanan judocular aralarında (iki repesaj gruplarına bir yarı finali ile yenilen yarışmacılar girerler) yarışma yapılır.
  Ağırlık Kategorileri : Erkekler _ 60, 66, 73, 81, 90, 100, 100 kg dan fazla, mutlak ağırlık kategorileri)
  Bayanlar _ 48, 52, 57, 63, 70, 78, 78 kg dan fazla, mutlak ağırlık kategorileri (mutlak ağırlık kategorileri birinciliği için herhangi bir ağırlıkları olan sporular katılırlar).
  Dövüş 5 dakika sürmektedir(normal süre). yere serilme, sırt üstü tutuş(Osaeokomi-Waza), ağrı verici ve boğultucu hamlelere puanlar verilir. Rakibin dayanağı kalmadan yere düşerken ayak tabanı hariç vücudun herhangi bir kısmı ile tatamiya dokundu ise yere serilmesi tamamlanmış olarak sayılır. Rakip tatami üzerine yerden kalkamayacak şekilde sabit tutarak sırt üstü yatıyorsa, sırt üstü düşürmek tamamlanmış olarak sayılır. Ağrı verici hareket rakibin dirsek eklemine ağrı verilerek (bükme, döndürme) yapılır ve rakibi yarışmayı kesmesine zorlanır. Boğuş hareketinden sonra rakip yarışmayı keser veya bayılır.
  Ippon - "Tam Puan" -Maçın Sonu. a) büyük gücü ve hızı ile yapılan hareketle rakibini tam sırt üstü düşürmesi b) Rakibi sırt üstü 25 saniye boyunca tutabilmesi, c) ağrı verici veya boğuş yaparken rakip pes edip yarışmadan ayrılması (Maitta), İki waza –ari için verilir. İppon esnasında karşılaşma tamamlanır. Kazanan yarışmacıya 10 puan verilir. Yenilmiş oyuncuya ise 0 puan
  Birleşik Galibiyet (Sogogachi:) Judokanın Wazaari Yaparak Galibiyeti. Rakibine ise yarışma kurallarının ihlali için resmi bir ikaz verilir ( Keikoku). Birleşik galibiyet İppon’a eşittir.

  Wazaari Judokaya aşağıdaki durumlarda verilir: a)rakibinin sırt üstü veya sırt üstünün büyük kısmı ile düşürülmesi durumunda, bu hareket ippona göre daha az hızı ve gücü ile gerçekleştirildiğinde, b) Rakibinin 19-24 dakika boyunca tutuşu için verilir (rakip tarafından alınan daha düşük değerlendirmelerin herhangi bir miktarı final sonucuna yansıtılmaz) Kazanana 7 puan, yenilmiş Judokaya ise 0 puan verilir.
  Yuko Judokaya aşağıdaki durumlarda verilir: a)rakibinin yan tarafa düşürülmesi durumunda, bu hareket yeterli olmayan hızı ve gücü ile gerçekleştirildiğinde, b) Rakibinin 10-15 dakika boyunca tutuşu için verilir ( wazarri’da olduğu gibi rakip tarafından alınan daha düşük değerlendirmelerin herhangi bir miktarı final sonucuna yansıtılmaz) Kazanana 5 puan, yenilmiş Judokaya ise 0 puan verlir.
  Koka Judokaya aşağıdaki durumlarda verilir: a)rakibinin yan, karın, kalça, kıç üstüne düşürülmesi durumunda, bu hareket yeterli olmayan hızı ve gücü ile gerçekleştirildiğinde, b) Rakibinin 5-10 dakika boyunca sırt üstü tutuşu için verilir (yuko’da olduğu gibi rakip tarafından alınan daha düşük değerlendirmelerin herhangi bir miktarı final sonucuna yansıtılmaz). Kazanana 5 puan, yenilmiş Judokaya ise 0 puan verilir.
  Yarışma tamamlandıktan sonra ilave devre için 5 dakika “altın puan” alıncaya kadar ilave edilir. İlave edilen zaman içerisinde de sonuç alınamazsa yarışma kazananı hakemler(hantei) tarafından tespit edilir. Yarışma kurallarının ihlali ve pasif hareketleri için judokaya “Shido “ – “dikkat” verilir (kokaya uyumlu olmaktadır). b) İkaz – chui (yuko’ya uyumlu olmaktadır). İhtar –Kei koku(wazaari’ya aittir), Diskalifiye –Hansoku –Make (İponna uyumludur).

  Yarışma tatamideki ve tataminin karşı köşelerinde bulunan hakemler tarafından kontrol edilir. Baş hakem tarafından kararlar verilir, hareketler, sarmalar değerlendirilir, kural ihlali tespit edilir, sonuçları ilan edilir. Yardımcı hakemler ara hakemin kararlarına kabul edebilir veya reddedebilirler (oy çoğunluğu kuralı).
  Bahisler; yarışma kazananı, en iyi üçlü ve iki oyuncudan en iyisi pozisyonlarına yapılır.

  Suya Atlama
  En eski spor branşlarından biri olmaktadır. Tramplen, kule ve Senkronize atlamaları içerir. Yarışma özel olarak inşa edilen tesisatlardan – kule ve tramplende yapılır. Kule uzunluğu 10 metre, Tramplen uzunluğu ise 3 metre olmaktadır. Kule atlama sahasının uzunluğu 6 metre, genişliği ise 2 metredir. Tramplen atlama sahasının ölçüleri ise 4,8 ve 0,5 metredir. Tramplen esnek olmakta ve yatayı olarak hareket etmektedir. Sporcular atlarken değişik şekilleri alarak akrobatik atlama yaparlar. Değişik atlama teknikleri vardır: (yüzü suya dönük atlama, sırtı suya dönük atlama, sırtı suya dönük duran sporcunun ters perende atarak suya dalmak, Burgulu atlama, amuda kalkarak atlama sadece kuleden yapılan atlama tekniği olmaktadır). Her atlama tekniğinin kendine göre zorluğu vardır. Su yüzeyine yaklaşırken sporcu vücudunu dimdik tutacak ayak tabanı gergin olmalıdır. Suya kafa ile dalarken sporcunun elleri öne uzatılır ve vücudun hattını devam etmelidir. Ayrıca, suya daldıktan sonra su püskürtülerinin mümkün oldukça az şekilde oluşturulması gerekmektedir.
  Suya atlamanın temel disiplinleri şunlardır: (bayanlar, erkekler): 1. Tramplenden bireysel atlama; 2. Kuleden bireysel atlama; 3. Tramplenden senkronize atlama; 4. Kuleden Senkronize atlama. Yarışma birkaç devre olarak yapılır. İlk devrede erkeklere 6, bayanlara ise 5 deneme hakkı verilir. Sonraki devreye 18 en iyi sporcu geçer. İkinci yarı final devresinde erkelere ve bayanlara kuleden atlamak için 4, tramplenden atlamak için 5 puan verilir. Alınan puanlar önceki devre puanlarına eklenir ve sonraki devreye en iyi 12 sporcu geçer. Üçüncü ve son devrede önceki devrelerde alınan puanlar sıfırlanır ve sporculara ilk devredeki miktarında deneme hakkı verilir.
  Hakemler atlamanın zorluk derecesini ve uygulama kalitesini kontrol ederler. 10 puanlık sistemi ile değerlendirme yapılır. 7 hakemin yaptığı değerlendirmeler toplanır ve orta değeri tespit edilir. Son devrede en fazla puan kazanan sporcu yarışmayı kazanır.
  Bahisler; yarışma kazananı, en iyi üçlü ve iki oyuncudan en iyisi pozisyonlarına yapılır.


  Eskrim
  Eskrim flöre, epe ve kılıç olmak üzere üç çeşit silahla yapılan spor branşı olmaktadır.
  Eskrim, 1.5 -2 m eninde ve 14 m uzunluğunda düz yüzeyli bir pist üzerinde oynanır. metal ızgara ile kaplanır ve eşit bir şekilde aydınlatılır. Resmi bir programa göre Eskrim 3 farklı silahla yapılır. Bu silahlar flöre, epe ve kılıçtır. Her üç silah çelikten yapılır ve esnek bir ucu vardır. Flöre ve epe kabza ile tamamlanır. Flöre en fazla 500 gram ağırlığında olabilmektedir. Gövdenin uzunluğu en fazla 90 cm olmaktadır. toplam uzunluğu 110 cm’dir. El ve parmaklar korumak için kullanılan kalkanın (gard) çapı 12 cm olmaktadır. Saplanma bölgesi sim yeleği ile sınırlıdır. Epe flöre benzemektedir , ağırlığı en az 770 kg olmaktadır, uzunluğu 110 cm, kalkanın (gard) çapı en fazla 13,5 cm olmaktadır. Geçerli hedef bölgesi tüm vücut olmaktadır. Kılıcının ağırlığı en fazla 500 g, ucunun uzunluğu 88 cm, toplam uzunluğu ise 105 cm olmaktadır. 15 cm çapı olan gardi kılıcın kabzasına bağlıdır. Kılıçla hem dürtme hem de vurma hareketi kafa, el ve vücudun üst bölgelerinde yapılabilir. Sporcu yüksek koruma yeteneğine sahip beyaz kıyafetler giyinmektedir – ceket ve pantolon, beyaz çorap ve lastik tabanlı spor ayakkabı, koruyucu maskeli kaskı vardır. Her başarılı hücum özel elektronik cihazlarla tespit edilir. Bayanlar ve erkekler flöre, epe ve kılıçla eskrim yaparlar
  Bireysel turnuvalar 3 devre olarak icra edilir. İlk devrede yarışmacılar 5 veya 7 kişilik takımlarda yer alırlar ve dairesel sistemi ile yarışırlar. Yarışma 5 dürtmeye kadar devam edilir. 3 dakikada kazanan sporcu tespit edilemezse “ kritik dürtme” yapılır. İkinci devrede direkt eleme maçı yapılır. Rakipler reytinglerine uygun olarak çiftler halinde yarışmaya devam ederler. Yarışma 3'er dakikalık devreler olarak, toplam 15 tuşa (dürtmeye) kadar devam edilir; Söz konusu devreden sonra finalist eskrimciler (4 veya 8 eskrimci) olimpik oyunları sistemi ile şampiyon belli oluncaya kadar yarışmaya devam ederler.
  Takım turnuvalarında sadece olimpik sistemi kullanılır. Bir takımda 3 asıl ve 1 yedek oyuncu vardır. İlk çift 5 tuşa (dürtme), ikinci çift 10 ve üçünü çift ise 15 dürtmeye kadar yarışırlar.. Son devre 45 dürtmeye kadar devam edilir. Oyun başlamadan önce oyuncular birbirinin karşısında eskrim pis merkezinden ikişer metre uzaklığında durmaktadırlar. Baş hakem “en garde”(Vuruşma için), “allez” (başlayın), “halte”(durun) komutaları verir.
  Flör ile kılıçla yarışma yaparken “atak üstünlüğü korunmalıdır. Örnek olarak eskrimci önce rakibin hücumundan kendini kurtarmalı ve daha sonra atağa geçip dürtme yapmalıdır. Atak oyuncu olarak; rakibe silahlı ile ilk dürtme yapacak vazıyette bulunan oyuncu sayılır. Karışık atak esnasında (rakibi şaşırtmak için yapılan hareketler) savunma yapan oyuncu rakip oyuncu durdurmak için dürtme yapabilir. Bahsi geçen kurala göre eskrimcilerin hareketleri belli bir senaryo çerçevesinde yapılır: atak, ataktan kendini koruma, karşı dürtme ve savunma. Epe ile eskrim yaparken benzer bir kural yoktur ve ilk dürtme yapan puan kazanır. Ayrıca; rakip oyuncuları birbirine 1/25 saniyeden az aralığında dürtme yaparlarsa, karşılıklı dürtme yapma hakkı verilir. Eskrimci silahı tek elle kullanır. silahsız elin kullanılması yasaklı olmaktadır. Bu durumda eskrimciye önce ikaz verilir, daha sonra ise puanlar düşürülür. Dürtmeden savunma amacıyla eskrimci yan hatları geçerse, eskrimciye ikaz verilir, aynı durum tekrar edilirse eskrimcinin rakibine bir dürtme yapma hakkı verilir.
  Bahisler; yarışma kazananı, en iyi üçlü ve iki oyuncudan en iyisi pozisyonlarına yapılır.


  Tekvando
  Korece. “tae” _ ayak vuruşu “kvan” _ yumruk, “do”_ sanat, yol).Modern Kore kökenli bir spor olan Tekvando silahsız savunma sporlarından biri olarak tanınıyor. Müsabaka alanı düz bir yüzeye sahip olup elastik bir minderle kaplanan kare şeklindedir (12X12). müsabaka alanının içinde 8X8 metre ölçüleri olan mavi çizgilerle işaretlenen dövüş alanı bulunmaktadır. Sporcu aşağıdaki malzemeler giyinir: dubok isimli beyaz üniforma, koruyucu yelek, kolluk dizlik, bileklik, koruyucu başlık, dişlik ve haylak. Olimpik oyunlarında bayan ve erkeklerin dörder ağırlık kategorileri olmaktadır: (Bayanlar _ 49, 57, 67 ve +67 kg; erkekler _ 58, 68, 80 kg +80 kg), diğer yarışmalar bayan ve erkeklerin sekizer kategorilerde yapılır (Bayanlar _ 47, 51, 55, 59, 63, 67, 72 ve +72 kg; erkekler _ 54, 58, 62, 67, 72, 78, 84 ve+84 kg). Tekvando maçları 2'er dakikalık 3 devreden oluşur. Devre aralarında 1'er dakika dinlenme molası verilir. Yumrukların yanı sıra sıçrayarak yüksekten atılan tekmelerden de yararlanabilirler. Vuruş özel koruma aletlerle korunan bölgelere yapılabilir (omurga hariç). Ayrıca; ayakla yüz belgesinde kulaklar dahil de vurulabilir. Yarışmacıya rakibin vücuduna güçlü ve tam vuruşu için bir puan verilir, yüze vuruş için 2 puan, vuruştan sonra knock – downda düşerse ilave bir puan verilir. Kuralları ihlali için sporcuya uyarı(kyong go) veya ceza verilir (gam-joem) . 2 kyong -go veya 1gam-joem bir ceza puana eşittir. (Oyuncu dört ceza puanı alırsa yenilmiş olarak sayılır).Yarışmacıya kyong -go aşağıdaki durumlarda verilir: ceza hattının geçmesi, öne eğilmek rakibine sırt çevirme, düşme, yarışmadan kaçmak, rakibini elle tutmak, Rakibi tutmak, çekmek veya itmek ,Belden aşağısına saldırmak, Rakibin yüzüne elle vurmak, sporcuya uygun olmayan hareketleri yapmak. Aşağıdaki hareketler “Gam-jeom” cezası ile cezalandırılacaktır: “Kal-yeo” komutundan sonra rakibe saldırmak, Yere düşen rakibe saldırma, elle rakibin yüzüne saldırmak, kendi tarafından maçın gidişatının engellenmesi aşırı davranış, söz veya hareket.
  Yarışma aşağıdaki şekilde sonuçlanabilir: a)knock – downda ile kazanmak(vücut veya vücudunun birkaç yerinin rakibin uyguladığı teknik sonucu ile zemine değmesidir. müsabakaya devam edemeyecek şekilde sendelemesi, ayakta duramaması durumudur. Hakemin, uygulanan güçlü bir teknik sonucunda müsabakanın devam edemeyeceği yargısına varması durumudur). b) Hakemin kararı ile kazanmak, c) Skor veya üstünlük ile galibiyet) Çekilme ile galibiyet Diskalifiye ile galibiyet d) Hakemin ceza vermesi ile galibiyet. Kaybeden oyuncu yarışmadan ayrılır.
  Bahisler yarışma kazananı, en iyi üçlü ve iki oyuncudan en iyisi pozisyonlarına yapılır.

  Spor Jimnastiği
  En eski spor dallarından biri olmaktadır. Jimnastik branşları - Artistik (aletli jimnastik), genel Jimnastik ve Trambolin jimnastik olarak uygulanmaktadır.
  Resmi Jimnastik Yarışmaları sadece kapalı alanlarda yapılır. Büyük uluslararası turnuvalarda (olimpik oyunlar, dünya ve kıta şampiyonası, Gran-Prix ve saire) genel olarak 90-110 cm yüksekliğinde tahta yüzeyli toplam 1000 m2 alanına sahip olan yarışma alanı kullanılmaktadır. Yarışma programında Bayanların 4 (atlama masası, paralel, denge ve yer(genel jimnastik)), erkeklerin ise 6 (yer(genel jimnastik), kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfiks) disiplin girmektedir . Jimnastik aletlerinin ölçüleri uluslararası kurallarla belirlenir.
  Yer Hareketleri Halı ya da özel esnek bir halı ile kaplanmış 12 x12 m’lik bir alanda yapılır. Programa göre hareketleri yapmak için erkeklere en fazla 70 saniye verilir, bayanlara ise 1,5 dakika. Atlama Beygiri: 1,35 m yükseklikte, 1,60 m uzunlukta bir alettir. Atlayışta yükseliş sağlamak amacıyla sıçrama tahtası kullanılır. Halka: Yukarıdan sarkan tellere veya dikdörtgen biçimindeki metal çerçevelere asılı, yerden 255 cm yükseklikte serbestçe sallanan iki halkadan oluşur. Çerçevenin üst direğindeki kanca ile taban arasında mesafe 575 cm, kancalar arasında ise 50 cm. halkaların dış çapı 18 cm olup, iç çapı ise 2,8 cm olmaktadır. kemer ile halatlara asılan tahta halkalar (takımın toplam uzunluğu -300 metre) hareketli mafsalarla kancalara asılır.
  Paralel: Dayanıklı tahtadan yapılmış, yerden 175 cm yükseklikte, birbirine paralel olan iki çubuktan (bar) oluşur. Çubuklar (barlar ) arasındaki mesafeyi 42-52 cm kapsamında sporcu tarafından ayarlanır. Çubuk uzunluğu 350 cm olup dikey ekseni 5 cm, yatay ekseni ise 4 cm olmaktadır.
  Barfiks Çelikten yapılmış olup, yerden 255 cm yükseklikte çapı 2,8 cm olan direkler üzerinde yerleştirilmiş, 240 cm uzunluğunda bir bardan oluşur.
  Asimetrik Paralelin üst bari yerden 215-260 cm, alt barı ise 140-180 cm yüksekliğinde bulunmaktadır. Direkler arasındaki yatay mesafe isteğe bağlı olarak 90-140cm arasındadır. Direk yuvarlak şeklindedir ve çapı 5 cm olmaktadır.
  Denge tahtadan yapılmış olup sert bir ayaklıklar üzerine yatay şeklinde bulunur. Yerden yüksekliği 120 cm, uzunluğu 500 cm, alt ve üst kafa genişliği 10 cm’dir. Orta bölge genişliği 13 cm olmaktadır
  Resmi yarışmalarda (Trambolin hariç) A ve B takım olarak iki hakem takımı çalışmaktadır. A takım hareketlerin zorluk derecesini B takım ise teknik ve estetik tarafları değerlendirir.
  Herhangi bir hareketi için azami değerlendirme puanı 10 puan olmaktadır (teşvik edici puanlar dahil) İlk değerlendirme puanı (bütün zorunlu şartlara uyun sağladığında) - 8,6 puan erkekler için, bayanlar için ise ve 9,0 puandır. Programın geliştirilmesi ve zor hareketleri için ödül puanları, teknik hatalar ve karışık kusurları için ise ceza puanları vardır.
  Yarışma üç kategoride : a) bireysel b) takım ve c) hem takım hem bireysel halinde yapılır. Takım halinde yarışma kazananı takım üyelerinin değişik disiplinlerde alınan puanların toplamı ile tespit edilir. Bazı durumlarda ise birçok disiplin sonuçları ile belirlenir. Birçok ve ayrı disiplinlerde bireysel kazanma yerleri finaldeki sonuçlarına göre tespit edilir (Bazı durumlarda eleme turnuva sonuçları da göz önüne alınır) .
  Atlama masası (bayanlar, erkekler) beygiri: 160 cm uzunlukta ve 35 cm genişlikte bir alette yapılır. Koşu parkurun uzunluğu 25 metre, genişliği ise 1 metre olmaktadır. Sıçrama tahtası yüksekliği 20 cm’dir. Bayan yarışmalarında beygir enine şilteden 125 cm yüksekliğinde, erkekler yarışmasında ise uzunlukta 135 cm yüksekliğinde konulur.
  Kulplu Beygir (erkekler) Atlama beygirine benzer. Yerden beygir üstünü kadar yükseklik 105 cm olmaktadır Kulpların üstünün yerden yüksekliği 12cm’dir.
  Resmi uluslararası yarışmalarda 14 madalya takımı dağıtılmaktadır: 8 madalya –erkeklere (değişik aletler için -6, birçok disiplini için -1, takım yarışmalarında-1). Bayanlara -6 madalya (değişik aletler için -4, birçok disiplini için -1, takım yarışmalarında-1).
  Büyük uluslararası yarışmalar 4 devre olarak yapılır. 1. Eleme (ön yarışma) yarışmasındaki sporcu ve takımlar sonuçlarına göre final devreye katılacak takımlar ve sporcular tespit edilir. 2. Takım finali 6 en iyi takımın katılması ile yapılır (erkek ve bayan takımları için ayrı ayrı). 3. 36 en iyi sporcu arasında birinciliği yarışması. 4. değişik hareketlerle final yarışması, eleme yarışmasında her alet için tespit edilen 8’er sporcu arasında yapılır. Bireysel ve takım yarışmaların katılımcılarına (hem sınıflandırma hem de final turnuvasına katılımcılar) bir deneme hakkı verilir. İstisna olarak bayanlara atlama masası yarışmasında iki deneme hakkı verilir.
  yarışma kazananı, En iyi üçlü ve iki sporu (takım) arasında en iyisi pozisyonlarına bahisler yapılır.  Softbol
  İngilizce Softball(soft _ yumuşak, nazik; ball _ top). Beysbolun bir varyasyonu olan softbol, 9 oyuncudan oluşan iki takımın(bayanlar, erkekler) mücadelesine sahne olur. Yarışma kenarları 67,07 metre olan 90 dereceli sahada yapılmaktadır. Bölge bariyerle çevrili olmaktadır. Yarışma sahası iki bölgeye, iç sahası (infield) ve dış (out field) sahası olarak ayrılmaktadır. İç sahasının her karesinin yanı uzunluğu 18,29 metre olmaktadır. karelerin birleşme yerlerinde 4 ncü üs (base) bulunmaktadır. Dördüncü üse(base) bina ismi verilmektedir. Kare ortasında daireden 13,11 metre mesafede bulunan atıcının (pitcher) yeri işaretli olmaktadır. Deriden dikilmiş küre şeklinde olan Softbol topunun çevresi 30,2-30,8 cm arasında değişebilir. Ağırlığı ise -166,5-173,6 gr olmaktadır. Savunma pozisyonunda oynarken deriden yapılan ceplerine sahip olan eldivenleri kullanılır. Yakalayıcı (catcher) ve birinci üs oyuncusu parmaksız eldiven kullanabilir. Hücum takımı kask kullanır, yakalayıcı (catcher) ise kaskla beraber yüz maskesi ve göğüs ve diz koruma gibi ekipmanları kullanır. Atış için metal, grafit ya da seramikten yapılmış sopalar kullanılır ve uzunluk 86,4 cm çapı 5,7 cm ve 1077 gr olmaktadır.
  Softbol kuralları beysbol kuralarına çok benzemektedir. Takımlar savunma ve hücum pozisyonlarında birbirlerini değiştiriyorlar. Hücum takımın oyuncusu sopa ile topun mümkün oldukça uzağa göndermeye, kısa sürede üsleri koşarak dolaşmaya ve dördüncü üs- binaya dönmeye ve 1 puan kazanmaya çalışmaktadır. Savunma takımının amacı atılan topun tutması ve rakibi tarafından puan kazanamaması için, hücum takımının oyuncularının oyun dışına göndermektir. Savunmada 3 taç vuruşu kazandıktan sonra takım hücum pozisyonuna geçer. Her iki takım 3 ‘er taç aldıktan sonra bir inning (devre) tamamlanır. Maç 7 inningden oluşmaktadır. En fazla puanları alan takım kazanır. Maç berabere tamamlandığında, bir takımın kazanmasına kadar oyun devam etmektedir.
  yarışma kazananı, En iyi üçlü ve iki sporcu (takım) arasında en iyisi pozisyonlarına bahisler yapılır


  Senkronize Yüzme
  Bayanlar için olan su sporu branşıdır. Bireysel, çift veya takım halinde yarışırlar. Bu havuz sporu dans, jimnastik ve yüzmenin özel bir karışımıdır. Sporcular müzik eşliğinde özel bir program çerçevesinde hareketleri sunarlar. Yarışma havuzu en az 12 m3 ölçülerde olmalıdır. Zorunlu hareketleri yaparken su derinliği 3 metre , program uygulanırken ise 1,7 metre derinliğinde olmalıdır. Suyun asgari derecesi 24C olmalıdır. Zorunlu hareketlerde siyah mayo – beyaz bone zorunlu olmaktadır. Program uygulanırken ise şeffaf olmamak kaydıyla istenilen renk ve modelde mayo giyilebilir.
  Yarışma programı bireysel, çiftler ve takım yarışmaları içermektedir. Zorunlu program altı hareketli kompozisyonları içermektedir. Kompozisyona giren hareketlere zorluk derecesini verilir. En az 3 hareket zorluk derecesi 1,8 dan fazla olmalıdır. Sporcunun değerlendirilmesi esnasında hakemler; hareket hızı, doğruluğu, ifade yeteneği ve senkronize olmasını değerlendirirler. Hareketlere 0 dan -10 kadar yarım puan doğruluğu ile puan verilir.
  En yüksek ve en düşük puanlar çıkartılır. Diğer puanlar toplanır ve hakemlerin miktarına (iki hariç) bölünür. Alınan değeri hareketin zorluk derecesi ile çarpılır. Her değerlendirme puanından ceza puanı düşürülür ve son değer alınır. Sporcuya 2 ceza puanı aşağıdaki durumlarda verilir: Hareketi önce yanlış olarak yapar daha sonra doğru bir şekilde ( hareketin bu şekilde tekrar edilmesi durumunda hareket hiç değerlendirilmez) b) Kendi isteği ile hareketleri keser ve tekrarlama izni ister.
  Herhangi bir program uygulanırken Teknik ve artistik puanlar onda bir doğruluğu ile değerlendirilir. Teknik ve artistik puanların her birinde en yüksek ve en düşük puan çıkartılır, kalan teknik puanlar toplamı 6 ile çarpılır, Artistik puanlar ise 4 ile çarpılır. Alınan puan hakem sayısına bölünür(iki hakem hariç)ve uygulama tekniği ile artistik puanı hesaplanır. Aşağıdaki durumlarda bir ( 1 ) puan cezası verilir: a) Su üstünde havuz platformunda hareket zamanı olan yirmi (20 ) saniye limitini aşarsa, b) tüm hareketler için belirlenmiş zaman limitini aşarsa.
  Aşağıdaki durumlarda iki puan cezası verilir: a) Yarışmacı, rutin sırasında havuzun dibini kendi takımın başka bir yarışmacıya yardım etmek için kasten kullandıysa, b) yarışmacı tarafından platform hareketleri sırasında kesildiyse .
  Bireysel programın süresi 3,5 dakika, düetler için-4 , takım için 5 dakika olmaktadır.± 15 saniye ile limiti ihlal edilebilir.
  Yarışma kazananı, En iyi üçlü ve iki sporu (takım) arasında en iyisi pozisyonlarına bahisler yapılır.

  Yelkencilik
  (İngilizce yachting). Su sporların eski ve yaygın branşlarından biri olan yelkencilik
  önceden belirlenmiş mesafe ve rotada sporcuların tekne ve rüzgarı birlikte kullanma yeteneklerini ölçmektir. Uluslararası yelkencilik Birliği tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yarışlar, çöllerde ve denizlerde yapılır. Yarışma organizatörleri yarışma mesafesinin ortalama uzunluğu (30-40 km) belirleme haklarına sahipler. Start dönüş ve bitiş noktaları renkli alemlerle işaretlenir. Çok kuvvetli veya zayıf rüzgar esnasında hakemlerin kararı ile yarışma mesafesi veya rotası değiştirilebilir, yarışma kesilebilir veya ertelenebilir. Sınıflara göre değişik ölçü ve ağırlıklardan tekneler bulunmaktadır. Teknenin gövdesi tahta veya fiberglas malzemelerden yapılır. Yelken direği alüminyumdan yapılır, yelken ise dacrondan dikilir. Teknenin teçhizatları arasında demir, protesto ismi verilen bayraklar, yelkende işaretler ve kurtarma aletleri vardır. Teknenin parametreleri tam kurallara uygun olmalıdır. Herhangi bir kural ihlal edildiğinde tekneye diskalifiye verilir. Yelkenci hafif bir “calipse” tulum ve spor ayakkabı giyinir.
  Yarışmalar değişik sınıflarda yapılır. Olimpik sınıflar şunlardır: windsurfing(Erkekler, Bayanlar) 470 (Erkekler, Bayanlar), Finn; (erkekler), Star/yıldız (Erkekler), Avrupa (Bayanlar), yalingi,(Bayanlar), Tornado (karışık), 490 (karışık), Lazer (karışık).takımda sadece dümenci (windsurfing, Finn, Avrupa, Lazer), dümenci ve piyano (470, yıldız, 490) veya dümenci ve iki piyano vardır.
  Tekneler renkli bayraklarla verilen işaretle yarışmaya başlarlar. Yarışmacılara beşer dakikalık ara ile üç sinyal verilir – ikaz, hazırlık ve start sinyalleri. Tekne sinyal verilmeden önce start hattını geçerse, takım geri dönme ve yeniden start yapmak zorundadır. Tekne hızının korunması, ilave edilmesi veya azalması sadece rüzgar gücü vasıtası ile ve yelken ile tekne gövdesinin ayarlanması ile yapılabilir. Yarışma katılımcıları mesafe rotasının gösterme işaretleri belirlenen sıraya göre ve önceden tespit edilen taraftan geçmeliler. Yelkencilikte en önemli kural yol verme kuralıdır. 1.Teknelerin değişik halsy (teknenin rüzgara göre bulunması) olduğunda sol seyirde bulunan tekne yol verir.2. Her iki tekne de aynı seyirde olduğunda, arkada olan tekneye öncelik verilir. 3. Bir tekne seyri değiştirdiğinde rakip tekneye yol verir. 4. İki tekne tarafından aynı anda seyir değiştirildiğinde, rakip teknenin sol gövde tarafında olan ekip yol verir. 5. İki teknenin seyirleri birbirini kesiyorsa, sağ seyri ile ilerleyen tekneye öncelik verilir. Her yarışmanın sonucunda yelkenci yapılan hatalarını kabul etmekten sorumludur. Aynı zamanda, Rakibinin hareketlerinden şikayet edebilir. Kabul edilen hatalar için ekibe 2 tam daire ceza verilir. Ekip hataları kabul etmedi ise, temyiz komisyon incelemeye başlar. Tekneye çarpmaktan sorunlu olan tekne yarışmadan ayrılır. Yarışma 7 devreden oluşur. Her devrede 1 nci yer için ekibe 1 ceza puanı, 2nci yer için 2, 3ncü yer için -3 ve saire puan verilir. Son 6 en iyi sonuç değerlendirmeye alınır. En az ceza puanı alan ekip yarışmayı kazanır.
  Yarışma kazananı, En iyi üçlü ve iki sporu (takım) arasında en iyisi pozisyonlarına bahisler yapılır.

  Ritmik Jimnastik
  Ritmik jimnastik genelde bayanlara ait olan spor dalıdır. Spor jimnastiği akrobatik ve koreografi hareketlerini hem de aletli ve aletsiz hareketlerini içerir. Bu spor branşı esnekliği, hareket koordinasyonu, kendi fiziksel yeteneğiyle kontrol altına alabilme yeteneği estetiği geliştirilir. Yarışma 12X12 metrelik kare şeklinde olan halı üzerinde yapılır. Tavanı 8metre yüksekliğinde olan salonlarda yapılır. Bireysel hareketleri esnasında aşağıdaki malzemeler kullanılır: İp, çember, top, lobut ve kurdele . İp kenevir veya herhangi bir sentetik malzemeden yapılır. kullukları yoktur. Elle iyice tutmak amacıyla ipin uçları düğümlenmiş olabilir. İp uzunluğu sporcunun boy uzunluğuna orantılı olmalıdır. Çember tahta veya plastik malzemelerden yapılmış en az 300 gr ağırlığında, çapı 80-90 cm olmaktadır. Top lastik veya diğer sentetik malzemelerden üretilmiş olmaktadır. ağırlığı 400 gr olup, çapı -18-20 cm olmaktadır. Lobut lastik veya diğer sentetik malzemelerden üretilmiş olup 150 gr ağırlığında ve 40-50 cm uzunluğunda olmaktadır. Saten veya diğer sentetik malzemelerden yapılmış kurdele 50-60 cm uzunluğu ve çapı 1 cm olan çubuğa takılmaktadır. Kurdelenin uzunluğu 4-6 m genişliği 4-6 cm, ağırlığı ise 35 gr. olmaktadır. Ritmik jimnastik sadece bayan sporu olmaktadır. Yarışma programı bireysel ve takım hareketleri içermektedir. Bireysel hareketleri için 75-90 saniyeye kadar zaman belirlenmektedir. Müziği sporcu tarafından kendi isteğine bağlı olarak seçilir. Takım yarışmasında 5 sporcu hareketleri beraber yapar. takım sunumu 120-150 saniyeye kadar zaman içerisinde yapılır. Takım iki kere sahneye çıkar. İlk çıktıklarında sporcular ayını aletlerle hareketler yaparlar. İkinci kere çıktılarında ise iki değişik aleti kullanırlar. Örnek olarak: 3 çember ve 2top kullanabilirler. Hakemler sporcu hareketlerini - değişik aletlerle yapılan hareketlerin doğruluğu ve artistik ifadeliği değerlendirirler. Harekete verilen en yüksek değerlendirme 10 puan olmaktadır. Yarışma kazananı değişik disiplinlerde aldığı puan toplamı ile tespit edilir. Denge, atlama, sıçrama, zıplama ve sekme, salınım, esneme hareketleri, tek ayak üstünde duruş ,daireler-dönüşler ve adım formlar Jimnastikçilerin temel hareketler olmaktadır.
  Bahisler; yarışma kazananı, en iyi üçlü ve ikiden en iyisi pozisyonlarına yapılır.


  Atletizm
  Atletizm; dünyanın en eski, yaygın ve meşhur sporlarından biridir. Atlet diye tabir edilen sporcu, koşu, yürüyüş, atlama ve atma gibi branşlarda kabiliyetlerini gösterir.
  Koşu yarışması aşağıdaki mesafelerde yapılır:
  Kısa mesafe 100,200 ve 400 metre
  Orta mesafe 800,1500 ve 3000 metre
  Uzun mesafe: 5000 ve 10 000 metre
  Atlamalar: Uzun atlama, yüksek atlama, üç adım atlama, sırıkla atlama
  Atmalar: Gülle, Cirit , Disk ve Çekiç Atma.
  Maraton -uzun mesafeli 42‘km de ve yarı maraton 21’ km de. Spor yürüyüşü. 20 km ve 50 km de.
  Hendek Koşuları 100 m Bayanlar, 110 m erkekler için, 400 m ve 3000 engelli koşullar için
  Bayrak koşuları 4x100 ve 4x400
  Bahisler; yarışma kazananı, en iyi üçlü ve ikiden en iyisi pozisyonlarına yapılır.

  Okçuluk
  Okçuluk en eski atış spor dallarından biri olmaktadır. Okçuluk, Okçuların spor yaylarla belli bir hedefe yada belli bir mesafeye oklarını attığı bir oyundur. Yarışma kuralları çerçevesinde en fazla puan alan okçu yarışma kazananı olarak sayılır. Okçuluk resmi teşkilatları aşağıdaki gibidir: FITA Okçuluk Uluslararası Federasyonu, EMAU (Avrupa ve Akdeniz Birliği).
  Okçuluğun “Olimpik”, “Klasik” ve ,, Compound bow“ yayı çeşitleri vardır.
  Kapalı salonda standart bir mesafe 18, 30, 50 m mesafe olmaktadır.
  Açık havada - 30, 50, 70, 90 metre (erkekler)ve 30, 50, 60, 70 metre (bayanlar).
  “Hedefe vurma” : Yarışma FITA çerçevesinde hedefe atış kuralları çerçevesinde yapılmaktadır. Hedef ölçüleri olimpik kategorisi için (70 metre) 122 cm olmaktadır.
  Bahisler; yarışma kazananı, en iyi üçlü ve ikiden en iyisi pozisyonlarına yapılır.


  Boks
  (İngilizce. box._ vurma).Boks iki kişi arasında yapılan yarışmanın en popüler spor dalıdır. Boks müsabakaları yumuşak eldivenlerle ring adı verilen özel bir alanda yapılır. Normal olarak, Boksör uluslararası yarışmalar salonda-ringde yapılır. Kare şeklinde olan ring (6,10 მ X 6,10 m)Ringin etrafı 4 halatla çevrilidir. Halat bağlantı noktaları sırası ile; 40,6cm – 71,1cm – 101,6cm ve 132cm’e kaynak yapılır. Ringin iki karşılıklı köşe mavi ile kırmızı renkte, tarafsız köşe ise beyaz renkte boyanır. Ring sert düz tabanda veya tahta tabanda yapılır (en az 8X8m ). Boksör şort, atlet, çorap ve topuksuz hafif spor botları giyinir. yanında dişlik (kapa) mutlaka taşınmalı, eldiven, esnek bant, kask ve şort altında giyinmek üzere bandaj olmalıdır. Her eldiven 284 g olmalıdır.
  Boksörler vücut ağırlığına göre 11 kategoriye ayrılmaktadır: 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg ve +91 kg. Yarışmada zaman hakemi, 5 Masa hakemi ve Jüri. Boksörün iki yardımcı hakemi olabilir ama ringe sadece biri çıkabilir. Maç 2’şer dakikalık dört raunttan oluşmaktadır. Rauntların başlaması gong sesi ile yapılır. Her “isabetli vuruş” için puan kazanılır. Hakemler takımı vuruşu değerlendirir ve puanları sayarlar. 1 saniye boyunca kumanda düğmesine 5 hakemden üçü tuşlamazsa Oy sayma elektronik sistemi vuruşu puanla değerlendirmez. En fazla puan alan kazanır. Vuruş veya vuruşlardan sonra boksör ayak tabanı dışında tabana vücudun üçüncü noktası ile de dokunursa, Vuruş veya vuruşlardan sonra bayılarak halatlara tutuldu ise, ayakta durmaktadır ama hakemin değerlendirilmesi ile oyun devam etme vaziyette değilse, vuruş veya vuruşlardan sonra tamamen veya kısmen halatlar dışında kalırsa boksör Knock-downlar durumunda sayılır. Hakem 1 den 8’e kadar sayılmaya başlar. Boksör 8 saniye sonrasında da yine Knock-downlar durumunda ise, sayıma10’a kadar devam ederler ve “out” kelimesi ile hakem Knock-downlar durumu tespit eder. Rakip boksörün fazla üstünlüğü durumunda, diskalifiye veya hasar/yaralardan dolayı hakem yarışmayı durdurdu ise veya boksörün hakemi maçtan çekilme amacıyla havluyu ringe atarsa boksör yenik olarak sayılır. 8 saniye geçtikten sonra, hakem boksörün yarışma devam etme vaziyetinde olduğunu düşünüyorsa hakem “boks” komutasını verir. Gong sesi; Knock-downlar durumunda olan boksörü sadece final müsabakasının son rauntta Knock-downlar ‘dan kurtarabilir. Hakem tarafından bir boksöre üç veya dört kere Knock-down verildi ise, hakem yarışmayı keser ve boksör rakibini kazanan boksörü olarak ilan eder. Hakem tarafından dört komuta verilir: “Boks” – yarışma başlama , “Stop” – yarışma kesme, “Break” - “ayrılın” birbirine giren rakiplerin ayrılmaları için. “Out” Knock-downlar durumu.
  Bel altı ,enseye, böbrekler bölgesine, avuç içi ile vurmak, bilek, omuz, kafa, dirsek ile vurmak kesinlikle yasaklıdır. Ayrıca; rakibine arkasını dönmek, itmek , kafa ile tehlikeli hareketleri yapmak, güreş yapmak, kafanın rakibinin kemeri altına kadar eğilmek yasaklı olmaktadır. Gong sesinden sonra rakibe vurmak, yere düşen rakibe vurmak, halata elle tutmak yasaklı olmaktadır. Benzer bir ihlaller için ikaz verilir veya puan düşürülür. Bir maçta boksöre üç ikaz verildikten sonra diskalifiye verilir. Amatör boksörlerin her yarışmaları olimpik sistemi ile yapılır: İki yarışmacıdan kazananı sonraki devreye geçer yenik olan boksör ise yarışmadan ayrılır. Yarı finalde kazananlar Şampiyon final yarışmasına katılırlar. Yenik olanlara bronz madalyaları verilir.
  Bahisler; yarışma kazananı, en iyi üçlü ve ikiden en iyisi pozisyonlarına yapılır.

  Modern Pentlaton
  Modern Pentatlon, aynı gün içinde atıcılık, epe eskrim, serbest stil yüzme, binicilik ve 3 km. koşudan oluşan 5 yarışı içeren spor mücadelesidir.
  Modern Pentatlon beş birbirinden ayrı branştan oluşmaktadır. Bunlar Mermi atışı, eskrim, yüzme, koşu ve atıcılık olmaktadır. Yarışma bu sıra ile yapılır ve alınan puanlara göre sporculara yerleri dağıtılır. Olimpik oyunlar programına iki disiplin girmektedir: Bayanlar bireysel birinciliği, 2. Erkekler bireysel birinciliği. turnuva bir günde tamamlanır (Olimpik olmayan yarışmalarda iki günde tamamlanır). Mermi atışı: Hedefin çapı 15,5 cm olmakta ve üzerinde 10 halka ve merkezi halka vardır. Yarışmaya ait olan havalı tabancanın çapı 4,5 mm olmaktadır. Ağırlığı 1500 gramdan fazla olmamalıdır. Ayakta durarak 20 mermi 10 metre mesafeye atılır. Her sporcuya 40 saniye verilir. Yarışmada silah arızalı ise tamir edilmesi için 5 dakika isteyebilir. Atışlardan alınan 172 puan toplam puanların 1000 puanına, her ilave puan ise toplam puanların 12 puana eşit olmaktadır. Eskrim: Yarışma için standart eskrim parkuru ve aletler kullanılır. Sporcular epelerle yarışırlar ve dairesel sistemi ile (herkes herkese). Yarışma bir dakika devam eder. Rakibine ilk tuş (dürtme) yapacak sporcu kazanır. Yarışma bir sonuç alamadan tamamlanırsa, her iki yarışmacı yenik olarak kabul edilir. Yarışmanın toplam disiplinlerin % 70’i kazanan sporcuya 1000 sayılacak puan verilir. Her sonraki kazanılan veya kaybedilen oyunlar için özel bir puan levhasına göre puanlar miktarı azalır ya da artırılır. Kural ihlalinin 5 grubu bulunmaktadır. Böylece değişik durumlarda katılımcı sarı, kırmızı veya siyah kart alabilir ve bu kartlara göre diskalifiye veya ceza puanları verilir.
  Yüzme: mesafe – 200 metre, yüzme şekli – serbest. sonuç 2,30 dakika erkekler ve 2,40 dakika bayanlar toplam sayım puanlarının 1000 puana eşittir. Sonucunun her 0,33 saniye ile iyileşmesi (kötüleşmesi) durumunda sporcuya ilave olarak 4 puan verilir (düşürülür). Hatalı start durumunda 40 ceza puan verilir.
  Binicilik: Yarışma mesafe uzunluğu 350-400 metre olmaktadır. Yarışma mesafesinde değişik yüksekliği olan 12 engel bulunmaktadır. İkili ve üçlü engeller sistemi vardır. Kura çekerek atlar yarışmacılara dağıtılır. Her iki yarışmacı adına bir at tayin edilir. her 8 yarışmacı için 1 yedek at ayırt edilir. Her yarışmacıya ata alışmak için 20 dakika verilir. Yarışma mesafesi geçmek için gereken zamanı mesafe uzunluğuna göre tespit edilir. Yarışmacı tespit edilen zaman diliminde mesafeyi ceza almadan geçerse en fazla 1200 sayım puanı alır. Her geç kaldığı saniye için yarışmacının puanlarından 4 puan, Engelleri aşarken kural ihlali, atın direnmesi, atla birlikte düşmesi ya da attan düşmesi durumlarında 40’er puan düşürülür.
  Kros(Koşu) : Koşu mesafesi 3000 metredir. Koşu parkurunun sağ tarafında beyaz bayrak, sol tarafında ise kırmızı bayraklar bulunmaktadır. Yarışma gününde yarışmacılar koşu parkuru inceleyip şematik haritasını araştırırlar.
  Koşucular; önceki dört disiplinden aldıkları sayım yapılacak puanlara göre koşmaya handikapla başlarlar. Koşmaya kadar alınan her 4 puan 1 saniyeye eşit olmaktadır. Koşmaya en fazla puan biriktiren oyuncu başlar. Puanlara göre ikinci yere çıkan oyuncu lider oyuncudan 20 puanla düşük puan aldı ise koşmaya 5 saniye zaman aralığı ile başlar. Bitiş hattını ilk geçen oyuncu yarışmayı kazanır.
  Bahisler; yarışma kazananı, en iyi üçlü ve ikiden en iyisi pozisyonlarına yapılır.

  Serbest Güreş
  kuralara uyumlu ve Teknik hareketleri kullanarak iki sporcu arasında yapılan yakın mücadele spor branşı olmaktadır. - (Dalma, Sarma, boyunduruk, dönme ve sair). Resmi yarışmalar kapalı salonlarda yapılır. Güreş müsabakaları, en az 4 cm kalınlık ve 9 metre çapındaki 12X12 ölçüleri olan minderlerde yapılmaktadır. Minder 1 m genişliğinde olan kırmızı hat ile çevrili olmaktadır (pasif alanı). Güreş alanı merkezinde 1 metre çapı olan çember bulunmaktadır. Minderin diyagonal köşeleri ise kırmızı ile mavi renklerle işaretlenir. Minder 1,1 metre yüksekliği geçmeyen platform üzerine koyulmalıdır.
  Güreşçiler topuksuz uzun ayakkabı ve kırmızı veya mavi güreş mayosu giyinirler. Her maçı; üç kişilik hakem takımı tarafından değerlendirilir. Maç ikişer dakikalık üç devresinden oluşur. Devreler aralarında 30 saniyeli dinleme süresi vardır. Üç devreden ikisini kazanan oyuncu yarışmayı kazanır. Bir güreşçi 6 puanlık üstünlüğü kazınırsa veya 5 puanlık künde atma hareketi yaparsa devre zamanından erken kesilir.
  Yarışma aşağıdaki sonuçlarla sonuçlanabilir:
  a) Tuş – Rakibin sırt üstü yatırarak(rakibin her iki omuzunu da mindere temas ettirmek); 10 veya 10 fazla puanlık üstünlüğü kazanarak, Rakip güreşçiye üç ikaz verilerek (Güreşçiye hareket ederken veya minderden kaçması veya yasaklı hareket kullanması veya sporcuya uygun olmayan davranışı için uyarı verilir).
  b) Puanlarla 1-9 puan üstünlüğü ile kazanarak. Hareket 1,2,3 veya 5 puanla değerlendirilir.
  Aşağıdaki durumlar 1puanla değerlendirilir: Rakibi dize çökme vaziyetine düşürmesi, rakibinin devrilip dönmesi, rakibi mindere sırt üstü düşürerek bir veya iki eli ile mindere dokunması için yapılan hareketi. Rakibin tehlikeli durumda bloke edilmesi 5 saniye veya daha fazla zamanı ile ve saire. Aşağıdaki durumlar 2 puanla değerlendirilir: Rakibi dize çökme vaziyetine düşürmek (dirseklere dayanarak) rakibi devrilip dönmesi için yapılan hareket. Atak olan rakibini yere düşürmesi veya omuzları üzerinde yuvarlanırsa ve vücudun üç noktası ile mindere dokunursa Aşağıdaki durumlarda 3 puan: Rakibine ayakta oyun yaparak doğrudan doğruya ve büyük olmayan (ortak) teknikle tehlikeli duruma getiren güreşçiye ,Rakibini yerden söküp kaldırarak sırt üstü atan güreşçiye verilir.
  Aşağıdaki durumlarda 5 puan: Ayakta ,rakibini grand teknik bir oyunla doğrudan ve hemen tehlikeli duruma getiren güreşçiye, Rakibini yerden söküp kaldırarak sırt üstü atan güreşçiye verilir. .
  Aşağıdaki Durumlarda Güreşçi tehlikeli durumda sayılır:
  a) Güreşçinin sırtı minderin yüzeyine göre 90 derece açıdan az ise ve vücudun üst kısmı ile mindere değmemesi için çalışıyorsa
  b) Savunma amacı ile ayak ve ellerine dayanarak mindere değmemesi çalışıyorsa.
  c) Mindere doğru sırtı çevirmiş durumunda bir ya da iki dirseği ile minderle temas durumunda bulunuyorsa.
  ç) Bir omuzla mindere dokunuyorsa.
  d) Sırt üstü yuvarlanırsa. Her devrenin bir dakikası geçtikten sonra güreşçileri sıra ile diz çöke pozisyonuna bırakılır.
  Devre tamamlandıktan sonra güreşçilerin eşit puanları varsa, en fazla yüksek puanlı hareketleri yapan güreşçi yarışmayı kazanır. Bu değer de aynı ise, devrede en son puan alan oyuncu kazanır. Grekoromen güreşten farklı olarak, serbest güreşte bel altından tutmak, ayak sarması yapmak ve değişik hareketlerde ayakların aktif şeklinde kullanılması yasaklı değildir.
  Bahisler; turnuva kazananı, üç kazanan arasında yer alma ve en iyi oyun gösteren pozisyonlarına yapılır.


  Grekoromen Güreş
  Spor Güreşin bir stili olup belirlenen kurallara uygun olarak teknik hareketleri kullanarak yapılan mücadele olmaktadır (Greko-Romen güreş stilinde belden yukarısı ile oyun taktik edilir. Ayakla oyun yapılmaz ve rakibin hücumu engellenmez).
  Resmi yarışmalar kapalı salonlarda yapılır. Güreş müsabakaları, 12X12 ölçüleri olan minderlerde yapılmaktadır. Güreş çemberinin çapı 9 m olup 1 m genişliğinde olan kırmızı hat ile çevrili olmaktadır (pasif alanı). Minderin diyagonal köşeler ise kırmızı ile mavi renklerle işaretlenir. Minder 1,1 metre yüksekliği geçmeyen platform üzerine koyulmalıdır. Güreşçiler topuksuz uzun ayakkabı ve kırmızı veya mavi güreş mayosu giyinirler. Her maçı; üç kişilik hakem takımı tarafından değerlendirilir. Maç ikişer dakikalık üç devresinden oluşur. Devreler aralarında 30 saniyeli dinleme süresi vardır. Üç devreden ikisini kazanan oyuncu yarışmayı kazanır. Bir güreşçi 6 puanlık üstünlüğü kazınırsa veya 5 puanlık yere düşürme hareketi yaparsa devre zamanından erken kesilir.
  Yarışma aşağıdaki sonuçlarla sonuçlanabilir:
  a) Tuş – Rakibin sırt üstü yatırarak(rakibin her iki omuzunu da mindere temas ettirmek); 10 veya 10’dan fazla puanlık üstünlüğü kazanarak, Rakip güreşçiye üç ikaz verilerek (Güreşçiye hareket ederken veya mendilden kaçması ,yasaklı hareket kullanması veya sporcuya uygun olmayan davranışı için uyarı verilir).
  b) Puanlarla 1-9 puan üstünlüğü ile kazanarak. Hareket 1,2,3 veya 5 puanla değerlendirilir.
  Aşağıdaki durumlarda1puanla değerlendirilir: Yerde rakibini arkasına geçerek bastırma (açık ellerle), rakibini devrilip döndürme, rakibi mindere sırt üstü düşürerek bir veya iki eli ile mindere değdirmesi durumu. Rakibin tehlikeli durumda bloke edilmesi 5 saniye veya daha fazla zaman ile ve saire.
  Aşağıdaki durumlar 2 puanla değerlendirilir: Rakibini diz üstü(çökertme) durumuna bırakarak yaparak(dirseklere dayanarak) rakibinin devrilip dönmesi, ayakta duran rakibini mindere sırt üstü düşürerek vücudun üç noktası ile mindere değmesi durumu, diz üstü(çökertme) durumundan Rakibini tehlikeli durumda durum da düşürülmesi veya rakibinin sırt ile mindere değmesi durumu.
  Aşağıdaki durumlarda 3 puan: Rakibine ayakta oyun yaparak doğrudan doğruya ve büyük olmayan (ortak) teknikle tehlikeli duruma getiren güreşçiye ,Rakibini yerden söküp kaldırarak sırt üstü atan güreşçiye verilir.
  Aşağıdaki durumlarda 5 puan: Ayakta ,rakibini grand teknik bir oyunla doğrudan ve hemen tehlikeli duruma getiren güreşçiye, Rakibini yerden söküp kaldırarak sırt üstü atan güreşçiye verilir. .
  Aşağıdaki durumlarda güreşçi tehlikeli durumda sayılır:
  a) Güreşçinin sırtı minderin yüzeyine göre 90 derece açıdan az ise ve vücudun üst kısmı ile mindere değmemesi için çalışıyorsa;
  b) Savunma amacı ile ayak ve ellerine dayanarak mindere değmemesi çalışıyorsa;
  c) Mindere doğru sırtı çevirmiş durumunda bir ya da iki dirseği ile minderle temas durumunda bulunuyorsa;
  ç) Bir omuzla mindere dokunuyorsa;
  d) Sırt üstü yuvarlanırsa. Her devrenin bir dakikası geçtikten sonra güreşçileri sıra ile diz üstü pozisyonuna bırakılır.
  Devre tamamlandıktan sonra güreşçilerin eşit puanları varsa, en fazla yüksek puanlı hareketleri yapan güreşçi yarışmayı kazanır. Bu değer de aynı ise, devrede en son puan alan oyuncu kazanır. Grekoromen güreşte bel altından tutmak, ayak sarması yapmak ve değişik hareketlerde ayakların aktif şeklinde kullanılması yasaklı olmaktadır. Bu kural ihlal edince ihlal eden güreşçiye ikaz, rakibine ise 2 puan verilir. Buğucu ve ağrı verici hareketler de yasaklıdır.
  Bahisler; turnuva kazananı, üç kazanan arasında yer alma ve en iyi oyun gösteren pozisyonlarına yapılır.


  Trambolin Üzerine Atlama
  Trambolin : çerçevesi - 520x305x115 cm, file - 4x6 mm. 426x213 cm ölçülerde; 118 yayı; 2 koruma masası vardır.
  Uluslararası Federasyonu - FIG ( Uluslararası Jimnastik Federasyonu).
  Disiplinler: Bireysel atlama, Senkronize atlama, Akrobatik Parkuru, İkili mini Trambolin
  Bireysel atlama: 10 hareketten oluşan disiplin olmaktadır. Yetişkin sporcular için yarışmalar aşağıdaki devrelerden oluşur: Zorunlu hareketleri içeren eleme turu, serbest hareket, sadece bir serbest hareketi içeren yarım final ve final turları.
  Senkronize Atlama: Yarışma düetler arasında yapılır. 2 erkek veya 2 bayan. Senkronize atlamalar; 1 zorunlu hareket, eleme turunda 1 serbest hareket ve final turunda 1 serbest hareketten oluşur.
  Akrobatik Parkuru : Her harekette 8 öğe olmak kaydı ile eleme turundaki 2 serbest hareket, final turunda 2 serbest hareketten oluşmaktadır.
  İkili mini trambolinde diğer disiplinlere göre daha fazla akrobatik hareketleri mevcuttur.
  Sporcu hareketler yaparken gösterilen teknik, havada olduğu zaman ve her yaptığı öğenin zorluk derecesi oranı toplayarak değerlendirilir
  Bahisler; yarışma kazananı, en iyi üçlü ve ikiden en iyisi pozisyonlarına yapılır.


  Akademik Kürekçilik
  Kürek sporunun en gelişmiş ve bilinen spor dalı olmaktadır. Yarışma akademik tekneleri (tek kürek, çift kürek, dümencili ve dümencisiz sınıflar ) yapılır.
  Yarışma Kuralları: Yarışma durgun sularda, nehir, göl veya suni göl bölgelerinde yapılır. Uluslararası turnuvalarda yarışma mesafesi en az 2000 m uzunluğunda ve en az 120 m genişliğindedir, her yarışma parkurunun genişliği 12,5-15 metre arasında değişir. Parkurlar birbirinden yüzen renkli balonlarla ayrılır. Yarışma mesafesinin başında start – başlama platformalar bulunmaktadır. Tekne herhangi bir şekil ve ölçüde olabilir. Ama ağırlığı kurallarla belirlenmiş miktardan fazla almamalıdır. Ayrıca; ekip üyelerinin ortak ağırlığı de önceden belirlenmektedir. Erkekler için 70 kg ‘ya kadar, bayanlar için 57 kg ‘ya kadar ortak ağılık vardır. Aynı zamanda dümenci erkek 50 kilodan az, dümenci kadın ise 45 kilodan az olmamalıdır. Resmi turnuvalar erkekler için 8, bayanlar için 6 disiplinlerde yapılır.
  Erkekler: 1. Tek kişilik çift kürekli sınıf; 2. İki kişilik çift kürekli , 3. dört kişilik çift kürekli: 4. İki kişilik tek kürekli, dümencisiz; 5.İki kişilik tek kürekli, dümencili. 6. Dört kişilik, tek kürekli, dümencisiz, 7.Dört kişilik, tek kürekli, dümencili. 8.Sekiz kişilik tek kürekli, dümencili.
  Bayanlar:1. Tek kişilik çift kürekli; 2. İki kişilik çift kürek , 3. Dört kişilik çift kürekli: 4. İki kişilik tek kürekli, dümencisiz; 5.Dört kişilik tek kürekli, dümencisiz,6. Sekiz kişilik tek kürekli, dümencili.
  Yarışmaya katılan ekiplerin miktarına göre eleme, yarı final ve final yarışmaları yapılır. Finale 6 ekip çıkar. 150 metre mesafe boyunca tekne teknik hasar görürse, yarışma kesilir. Start’tan önce ekip üyelerinin yarısını değiştirilebilir. Dümenci de ekip üyesi olarak kabul edilir. Bu nedenle, Erkek ekibinin dümenci kadın olamaz ve aynı şekilde kadın ekibinin dümenci erkek olamaz. Herhangi bir kürekçi tekneden düştü ise, ekip yarışmayı devam edebilir, ama dümenci düşerse yarışma kesilir.
  Yarışma başlamadan en az dört dakika önce ekipler start hattında hazır durumda bulunurlar. Start işareti sesli sinyal olabilir. Hatalı start durumunda gong sesi duyunca ekipler start hattına dönerler. İki Hatalı start diskalifiye nedeni olur. Kendi parkurundan diğer parkura geçen ve rakip ekibini engelleyen ekibe ceza verilir. Tekne başı bitiş hattını geçerse yarışma biter. İki veya daha fazla ekip bitiş hattını beraber keserse ilave tur yapılır.
  Bahisler; yarışma kazananı, en iyi üçlü ve ikiden en iyisi pozisyonlarına yapılır.

  Bowles
  En eski İngiliz spor oyunlarından biri olan bowles yeşil çimle kaplı kare şeklinde olan alanda oynanır. Alan yanının uzunluğu 36,58 – 40,23 metre olmaktadır. Oyun alanın çevresinde 20,3-38,1 cm genişliğinde ve 5,1-20,3 cm derinliğinde olan hendek vardır. Top sentetik malzemeden yapılır, çapı 11,7 -13 cm, ağırlığı ise 1,59 kg dan fazla olmamalıdır. Kahverengi ya da siyah olmalıdır. Jack ismi verilen beyaz top ise hedef olmaktadır. Çapı 6,27-6,43 cm, ağırlığı– 22679-283,49 g. Yarışma bireysel, düet veya takımlar halinde yapılır (takımda 2-2 veya 3-3 kişiler olmaktadır). Bireysel halinde oynarken oyuncuya 4 top verilir, çift halinde yarışırken oyuncuya 2 top verilir. Üç kişilik takıma 3, dört kişilik takıma ise -4 top verilir. İlk olarak Jack atılır, hedef atıldıktan sonra sıra ile toplar yuvarlanılır. Oyun hedefi topların mümkün oldukça jack’e yakın durulmasıdır. Rakibin topundan Jack’e daha yakın atılan her top için yarışmacıya 1 puan verilir. Bir oyuncu tarafından 21 puan biriktirinceye kadar oyun devam edilir.
  Bahisler : Oyun kazananı, I seti kazananı, I set toplam sonuçları, I set handikap, setlerin tam skoru toplam sonuçları ve handikap pozisyonlarına yapılır.

  UFC (Karma Dövüş Sanatları)
  Karma Dövüş Sanatları (Eng. Mixed Matrial Arts), tarafların karşılaşmalarda üstünlük sağlamak için dövüş tekniğinden faydalanabildiği dövüş sporu. Çoğu zaman bu spor branşı “Kuralsız Dövüş” adı ile adlandırılır.
  Bahisler karşılaşmanın normal süresi tamamlandıktan sonra tespit edilen sonuçlara yapılır:
  1. Win - Kazanmak (puanlar alarak kazanma, Knockdown ile kazanma, Knockdown, teknik Knockdown ile kazanma , pes etmek.)
  2. Submission - Bir dövüşçünün şiddetli ağrı, sakatlık sona erdirmek için maçtan çekilmesidir.
  3. Takedown (Parter) –Başarı ile icra edilen rakibinin aşağıya indirilmesi/atılması.
  4. KO -nakavt - Rakibinin dövüş hareketlerinden dolayı dövüşçünün bilinci kaybı durumu .
  5.Knockdown - dövüşçünün doğrudan aldığı darbeler etkisiyle tatamiye temasa geçer (değer) vücudun herhangi bir noktası ile (el/diz) .
  6. TKO - teknik nakavt – Dövüşçünün dövüşme kabiliyetinin kalmaması nedeniyle üçüncü kişi tarafından dövüşün kesilmesine denir. Teknik nakavt üçe ayrılır: 1. Hakem Tarafından yarışmanın kesilmesi, Hakem tarafından dövüşçünün yarışma devam etme ve kendini savunma vaziyetinde olup olmadığı ilgili karar verilir. 2. Yarışmanın doktor tarafından kesilmesi (Dövüşün devam edilmesi dövüşçünün sağlığına zarar verilip verilmemesi tatamideki doktor tarafından değerlendirilir. 3. Köşedeki personel tarafından yarışmanın kesilmesi: Dövüşçünün köşedeki yardımcı personel yarışmayı keserler.
  7. Raunt miktarı : Raunt başladıktan sonra, tamamlanması veya kesilme durumları göz önüne alınmadan, gerçekleştirilmiş olarak sayılır.
  8. Herhangi bir raunt kazananı
  9. Toplam nakavt, toplam Parter.

  Bobsley
  Kızak yarışının bir branşı olmaktadır. Özel olarak yapılmış dar ve eğimli bir parkurda 2 veya 4 kişilik kızaklarla kayılarak yapılır. Yarışma yapayı parkurda - buzla kaplanmış eğimli beton parkurunda yapılır. Parkur uzunluğu 1200-1300 metre olmaktadır. Parkurun 1200 metre mutlaka iniş olmakta, 100 metre ise yokuş olabilir. Takım tarafından parkur dört kere geçilir. En iyi sonucu gösteren sporcu kazanır.
  Bahisler: turnuva kazananı, en iyi üçlü ve seçilen iki sporcudan en iyisi pozisyonlarına yapılır.

  Kızak Yarışması

  Tek veya iki kişilik spor kızaklarla kar ve buzlu yüzeylerde hızla kayarak yapılan kış sporudur.
  Yarışma ince buzla kaplı , en fazla 1500 m uzunluğunda olan yapay veya doğal pis üzerinde yapılır.
  Erkeler bireysel yarışması 1000-1300 m, iki kişilik veya bayan bireysel yarışmaları ise , 800-1050 metre mesafede yapılır. Her yarışmacı pisi dört kere geçmelidir. Dört denemeden sonra en iyi sonucu gösteren oyuncu kazanır.
  Bahisler: turnuva kazananı, en iyi üçlü ve seçilen iki sporcudan en iyisi pozisyonlarına yapılır.


  Yüksek Sürat Pateni
  Kış spor branşı olmaktadır. Oval biçimli buzdan bir piste yapılır. buzla kaplı pisin iki 180 dereceli viraj vardır. Yarışmaya hem erkekler hem de bayanlar katılırlar. Aynı anda iki sporcu yarışır. yarışma değişik mesafelerdeki kategorilerde yapılır. Erkekler kategorileri 500 m, 1500 m, 5000 m ve 10000 m’dir. Bayanlar kategorileri ise 500 m, 1000 m, 1500 m ve 3000 m’den oluşur.
  Bahis; turnuva kazananı, En iyi üçlü, seçilen iki oyuncudan en iyisi pozisyonlarına yapılır.


  Artistik (Figür) Pateni
  Artistik Buz Pateni ; en popüler kış spor branşlarından biridir. Güzel artistik ve müzik programı eşliğinde teknik hareketlerle , atlama ve dönüşler kombinasyonları ile uygulanan spor olmaktadır. Artistik pateni dört disiplinden oluşmaktadır: erkekler, bayanlar, iki kişi yarışmaları ve spor dansları. Yarışma buzla kaplı alan üzerinde yapılır. Bireysel ve iki kişi yarışmalarında ikişer programı uygulanır. Orijinal veya zorunlu denilen kısa bir program ile serbest program uygulanır.
  Bahisler turnuva kazananı, en iyi üçlü ve seçilen iki oyuncudan en iyisi üzerine yapılır.

  Serbest Stil Kayak
  Dağ -kayak spor branşıdır. Kayak balosu, kayak akrobatik hareketleri ve mogul stilinin bir araya gelmiş halidir. Kayakçıların hareketleri 7 hakem tarafından üç kategoriye değerlendirilir: hareketlerin dereceleri, atlama ve hızı.
  Bahisler turnuva kazananı, en iyi üçlü, seçilen iki oyuncudan en iyi oyuncu pozisyonlarına yapılır.


  Dağ Kayak Sporu
  Kış sporu dalıdır. Dağdan özel olarak işaretlenen piste kayakla yapılan spor olmaktadır. Beş disiplini içermektedir. Bunlar: slalom, büyük slalom, süper büyük slalom, hızlı iniş, kombine (Alp Kombine) olmaktadır. Kombine Slalom ve hızlı iniş yarışmalarından oluşur. Yarışma bireysel ve takım şeklinde yapılır. Kombine yarışması iki gün devam etmektedir. İlk günde slalom, ikinci günde ise hızlı iniş yarışması yapılır.
  En iyi sonucu gösteren oyuncu yarışmayı kazanır.
  Bahisler turnuva kazananı, en iyi üçlü, seçilen iki oyuncudan en iyi oyuncu pozisyonlarına yapılır.  Kuzey kombine
  Kuzey kombine, kayaklı atlama ve kayaklı koşunun bir araya gelmiş halidir. Sadece erkekler yarışırlar. Bireysel ve takım kategorilerinde yarışma yapılır.
  Bahisler turnuva kazananı, en iyi üçlü, seçilen iki oyuncudan en iyi oyuncu pozisyonlarına yapılır.


  Kısa Mesafe sürat pateni
  kısa mesafe sürat pateni, sürat pateninin bir türü olan spordur. Sürat yarışması kısa mesafede buz hokeyi alanında yapılır. Uluslararası yarışmalar erkek ve kadın kategorilerde yapılır. Bireysel yarışma 500, 1000, 1500, 3000 metre, kadınlar 3000 metrede, erkekler 5000 metrede yarışırlar.
  Bahisler turnuva kazananı, en iyi üçlü, seçilen iki oyuncudan en iyi oyuncu pozisyonlarına yapılır.

  Skeleton
  Skeleton, tek kişilik kızakla – skeletonla aşağı doğru buzlu ve spiral bir pisten atletlerin hızlıca kaydığı bireysel olarak yapılan kış sporudur. Skeleton yarışması bobsley pisinde yapılır. Yarışma katılımcılarının yarış sırası kura çekimi ile belirlenir.
  Bahisler; turnuva kazananı, en iyi üçlü, seçilen iki oyuncudan en iyi oyuncu pozisyonlarına yapılır.


  Snowbord
  Snowboard kış spor branşı olmaktadır. snowboard, slalomi ve Snowboard kayakları ve Halfpipe ile karlı dağdan aşağıya doğru kayıma dallarının bir araya gelmiş halidir. Kayak yarı silindirik parkurda akrobatik hareketleri yaparak icra edilir.
  Bahisler; turnuva kazananı, en iyi üçlü, seçilen iki oyuncudan en iyi oyuncu pozisyonlarına yapılır.

  Kayaklı Koşu

  En popüler kış sporu branşı olmaktadır. Yarışma özel olarak yapılmış değişik mesafeli kayaklı koşu parkurlarında yapılır. parkurun üçte biri yokuş yukarı , ayını mesafe yokuş aşağı ve düz zemine sahip olmalıdır. Kayaklı koşu, klasik ve serbest stil olmak üzere ikiye ayrılır. Yarışma aşağıdaki disiplinlerde yapılır: Bireysel yarışma: erkekler 15 km (klasik stili), 50 km (klasik/serbest). Bayanlar 10 km (klasik) , 30 km (klasik/serbest) . Toplu çıkış erkekler 30 km (klasik/serbest) ; Bayanlar 15 km (klasik/serbest). Takip koşu –erkekler: 10 km(klasik) – 10 km (serbest), Bayanlar : 5 km (klasik) – 5 km (serbest): Bayrak erkekler 4X10 km (klasik/serbest). Bireysel sprint(sürat) :1,5 km (serbest), Bayanlar 1,5 km (serbest). Startın birkaç çeşidi vardır: tek çıkış, çift çıkış, takım halinde çıkış (toplu çıkışta üç veya daha fazla oyuncu toplu çıkışı yapar). takip ederek toplu ve açık. Uluslararası yarışmalarda müsabaka tek, çift ve takip şeklinde başlanır.
  Bahisler; turnuva kazananı, en iyi üçlü, seçilen iki oyuncudan en iyi oyuncu pozisyonlarına yapılır.

  Kayakla atlama
  Kayakla atlama, kış sporun popüler bir kayak branşı olmaktadır. Kayakçıyı değerlendirirken atlayış mesafesi ile beraber atlama tekniği, koordinasyon yeteneği, havalanma, yükseğe atlama ve iniş tekniklerini göz önüne alınır. Uluslararası yarışmalar üç disiplinde yapılır: Bireysel yarışmalar 90 ile 120 metrelik traptan atlama ve takım halinde 120 metrelik traptan atlama
  Bahisler turnuva kazananı, en iyi üçlü, seçilen iki oyuncudan en iyi oyuncu pozisyonlarına yapılır.

  CASHOUT (Bahis Bozdur)

  CASHOUT fonksiyonu kullanarak kullanıcı biletin sonuna beklemeden bahsin beli bir miktarını geri alabilir.

  CASHOUT fonksiyonuyla belirlenen garantili para miktarı bilette seçilen karşılaşmaların oranlarına bağlı olmaktadır ve her bilet için ayrıca hesaplama yapılır.

  CASHOUT fonksiyonu ;“biletlerim” bölümünde, yapılan biletin karşısında bulunan CASHOUT tuşuna tıklayarak kullanılabilir.

  CASHOUT tuşuna ulaşınca “Bahis bozdur “ seçeneği ortaya çıkacaktır. Bu seçeneğe tıklayarak işlem tamamlanır.

  Kurallar:
  • CASHOUT Fonksiyonu; maç başlamadan veya maç devam ederken bilet durdurma garantili tutarı elde etme imkanı verir.
  • CASHOUT fonksiyonu kullanırken biletin her pozisyon için azami oran 15 olmaktadır.

  • CASHOUT fonksiyonu sanal oyunları dışında bütün spor ve bahisler için geçerlidir.
  • Maç devam ederken CASHOUT fonksiyonu kullanılması için maçın canlı yayın durumunda olması gerekmektedir. Canlı yayın yoksa, Maç başladıktan sonra biletin yanından CASHOUT seçeneği kaybolur ve oyuncu bu fonksiyondan istifade edemez.
  • CASHOUT Fonksiyonu sistemli biletler için geçerli değildir.
  • CASHOUT Fonksiyonu kullandıktan sonra maçın sonraki gelişimi veya/ve sonucu göz önüne alınmadan bahis ödenmiş olarak sayılır.
  • CASHOUT fonksiyonu kullanıldığı biletler promosyon faaliyetlerine katılamazlar.

  Sanal Spor Branşları

  Genel Kurallar
  Sanal At Yarışına istenilen zamanda, 24 saat boyunca bahis yapmak mümkün olmaktadır.
  At yarışı iki farklı kanalda yayınlanmakta olan interface’de entegre edilmiştir. At yarışı, oyuna katılan at miktarına (8,10 veya 12 at), yarışma mesafesi ve zorluk derecesine bağlı olarak 3 dakikadan 5 dakikaya kadar devam etmektedir.
  Oyunun en enteresan anları web sitemizdeki videolardan izleyebilirsiniz.
  Belli bir yarışı için bahis oyun başlamadan önce yapılabilir. Ayrıca bahis herhangi bir sonraki yarış için da yapabilirsiniz.
  Sanal at yarışı için; Aşağıdaki pozisyonlara hem ekspres, hem de sistem bahisleri yapılabilir: Kazanır, Kazanamaz. En iyi üçlü arasına girer, giremez.
  Direk forecast belli bir sıralamaya göre ( örnek olarak , ilk 6 numaralı at , ikinci olarak ise 3 numaralı at çıkar). İkili forecast herhangi bir sıralamaya göre bahis yapılır ( eksikler sistemine göre). Oranlar interface’de mevcut olmaktadır.
  Direk try-cast belli bir sıralamaya göre ( örnek olarak , ilk 6 numaralı at , ikinci olarak ise 3 numaralı, üçüncü olarak dört numaralı at çıkar).
  İkili try-cast herhangi bir sıralamaya göre bahis yapılır ( eksikler sistemine göre). Oranlar interface’de mevcut olmaktadır.
  İstatistik bölümünde kazanmanıza yardım edecek, at ile ilgili bilgiler, başarıları ve diğer önemli bilgi görebilirsiniz.

  Sanal Futbol/Futbol Ligi
  Genel Kurallar
  16 takım katıldığı ve 30 turdan oluşan sanal futbol ligi sezonu 150 dakika boyunca devam eder. Bir tur süresi 4:35 dakikadır ve 8 oyundan oluşmaktadır. Her oyunun süresi 3 dakikadır.
  Oyunun en enteresan anları web sitemizdeki videolardan izleyebilirsiniz.
  Belli bir bahis; oyun başlamadan önce yapılabilir. Ayrıca bahis herhangi bir sonraki tur için de yapabilirsiniz.
  Sanal futbol ligi için ; Aşağıdaki pozisyonlara hem ekspres, hem de sistem bahisleri yapılabilir: 1X2, 1 nci yarı sonucu, Handikap (0:1) (0:2) (1:0) (2:0); Goller 1,5; 2,5; 3,5. ilk golü hangi takım atar, tam skor.
  İstatistik bölümünde, kazanmanıza yardım edecek takımlar karşılaşmaları, futbolcu ile ilgili bilgileri, taktik ile ilgili ve diğer önemli bilgi görebilirsiniz.
  Spor toto idaresi; ilgilendiğiniz pozisyon ile ilgili oyun kuralları 2194000 danışma hattı arayarak kontrol etmenizi tavsiye etmektedir.


  MUNDIAL

  Sanal Dünya Kupasına gerçek 2018 yılı Dünya Şampiyonasına katılan 32 takım katılmaktadır.
  Sanal oyun hem takım devrelerinden hem de eleme devrelerden oluşmaktadır.
  Sanal Dünya kupası karşılaşması 150 dakika boyunca devam etmektedir. Bir tur süresi 4:35dakikadır ve takımlar devresinin 4 oyunundan oluşmaktadır. Her oyunun süresi 3 dakikadır.
  Oyunun en enteresan anları web sitemizdeki videolardan izleyebilirsiniz.
  Belli bir bahis, oyun başlamadan önce yapılabilir. Ayrıca bahis herhangi bir sonraki tur için de yapabilirsiniz. Takım karşılaşmaları gerçek karşılaşmalara göre yapılır.
  Ayrıca; bütün sezon için de ayrı bir bahis yapılabilir. Sanal Dünya kupası kazanan takımı tahmin edilerek bahis yapılır.
  Sanal Dünya Kupası için ; Aşağıdaki pozisyonlara hem ekspres, hem de sistem bahisleri yapılabilir: 1X2, çifte şans (1X,X2), birinci yarı sonucu, Handikap(0:1) (0:2) (1:0) (2:0); goller 1,5; 2,5; 3,5. İlk golü atacak olan takım, tam skor.
  İstatistik bölümünde; kazanmanıza yardım edecek, takımlar karşılaşmaları, futbolcu ile ilgili bilgileri, taktik ile ilgili ve diğer önemli bilgi görebilirsiniz.
  Spor toto idaresi; ilgilendiğiniz pozisyon ile ilgili oyun kuralları 2194000 hattı arayarak kontrol etmenizi tavsiye etmektedir.

  Sanal Tenis
  Genel Kurallar
  Sanal tenis için (VTO)istenilen zamanda, 24 saat boyunca bahis yapmak mümkün olmaktadır.
  Sanal tenis sezonu 2 paralel şeklinde yapılan turnuvadan oluşmaktadır. Turnuvada 16 tenisçi turnuva kazanmak amacıyla 4 turu yapmaktadır (1/8 final , 1/4 final , yarım final)
  turnuva 25:30 dakika boyunca devam eder. Her tur 3:30 dakika devam eder. Yapılan her maçın videosunu seyretmek mümkündür. 1/8 final = 8 final, 1/4 final= 4 karşılaşma, yarım final = 2 karşılaşma, Final – 1 karşılaşma)
  Karşılaşma başlamadan 10 dakika öncesinden itibaren bahis yapmaları kesilir. Aşağıdaki tenis sezonlarına bahisler yapılabilir:
  Europebet tarafından aşağıdaki bahis yapma imkanı sağlanır:
  İlk seti ilk game kazananı
  İlk seti ilk game skoru
  İlk seti kazananı
  İlk seti skoru
  İlk seti ilk game miktarı (alt/üst)
  İlk seti ilk game(tek/çift)
  Maç kazananı
  Maç skoru
  game miktarı (alt/üst)
  İstatistik bölümünde takımlar karşılaşmaları, sporcu ile ilgili ve diğer önemli bilgi görebilirsiniz.

  Sanal Köpek Yarışı
  Sanal köpek Yarışına istenilen zamanda, 24 saat boyunca bahis yapmak mümkün olmaktadır.
  Köpek yarışı, oyuna katılan köpek miktarına (6 veya 8 köpek), yarışma mesafesi ve alan durumuna (güneşli hava, gece grav) bağlı olarak 45 saniyeden 90 saniyeye kadar devam etmektedir.
  Oyunun en enteresan anları web sitemizdeki videolardan izleyebilirsiniz.
  Belli bir yarışı için bahis, oyun başlamadan önce yapılabilir. Ayrıca bahis herhangi bir sonraki yarış için de yapabilirsiniz.
  Sanal köpek yarışı için; Aşağıdaki pozisyonlara hem ekspres, hem de sistem bahisleri yapılabilir: Kazanır, En iyi üçlü arasına girer, giremez.
  Direk forecast belli bir sıralamaya göre ( örnek olarak , ilk 6 numaralı köpek , ikinci olarak ise 3 numaralı köpek çıkar). İkili forecast herhangi bir sıralamaya göre bahis yapılır ( eksikler sistemine göre). Oranlar enterface’de mevcut olmaktadır.
  Direk try-cast belli bir sıralamaya göre ( örnek olarak , ilk 6 numaralı köpek , ikinci olarak ise 3 numaralı, üçüncü olarak dört numaralı köpek çıkar).
  İkili try-cast herhangi bir sıralamaya göre bahis yapılır ( eksikler sistemine göre). Oranlar enterface’de mevcut olmaktadır.

  Sanal Basketbol Oyunu

  Sanal Basketbol oyununa (VBL) istenilen zamanda ,24 saat boyunca bahis yapılabilir. 16 takımın katıldığı Sanal basketbol sezonu, 30 turdan oluşur ve 105 dakika boyunca devam etmektedir. Her tur 3:20 dakika boyunca devam eder ve 8 oyundan oluşur. Bir oyun 3 dakika devam etmektedir. Oyunun en enteresan anları web sitemizdeki videolardan izleyebilirsiniz.
  Belli bir bahis oyun başlamadan önce yapılabilir. Ayrıca bahis herhangi bir sonraki tur için de yapabilirsiniz.
  Sanal Basketbol oyununa ; Aşağıdaki pozisyonlara hem ekspres, hem de sistem bahisleri yapılabilir (over time dahil) : Maç kazananı, puanlar sayısı, handikap, belli bir puan farkı ile kazanmak, İlk yarının kazananı, İlk yarı puan sayısı, İlk yarı handikap, İlk yarıda belli bir puan farkı ile kazanmak, x puan atışı ilk yapan takım, en fazla puan alınan devre, ev sahibi takım puan miktarı, deplasman takım puan miktarı.
  İstatistik bölümünde kazanmanıza yardım edecek takımlar karşılaşmaları, taktik ile ilgili ve diğer önemli bilgi görebilirsiniz.

  Spor toto idaresi; ilgilendiğiniz pozisyon ile ilgili oyun kuralları 2194000 danışma hattı arayarak kontrol etmenizi tavsiye etmektedir.

  Canlı Bahis

  Canlı Bahis – Maç devam ederken bahis yapmasını sağlayan sistem olmaktadır. Canlı bahis için Europe-bet.com_ web sitesinde bulunan kurallar geçerlidir.

  İstisnalar:
  Futbol - yarışma formatı değiştirildiği durumlar ( program ile söz konusu format değişikliği önceden belli değilse). tamamlanmış pozisyonlarına yapılan bahisler hariç ; Bahis 1,0 (bir ) eşit olarak sayılır.
  canlı bahis oyununda; başka bir durum belirlenmiş değilse, yapılan bahislerin ödemesini normal süre dikkate alınarak yapılır (over time dahil) .
  Canlı ( devam eden oyun) maç esnasında aşağıdaki fors-majör durumlarında, spor totonun bahis iptali veya 1.0 (bir) ‘e eşit olarak sayıma hakkı vardır:
  a) Teknik bir hatadan dolayı belli bir pozisyonlar için gerçek oranın verilmesi mümkün değil ve o an için uygun olmayan oran mevcut ise,
  b) Bahis, maç sonucu belli olduktan sonra yapıldı ise (Örnek olarak “ilk golü atacak takım “ pozisyonuna bahsin gol atıldıktan sonra yapıldığında).
  c) Handikap veya Sonuç toplamları göstergelerinin hattı doğru olamayan yerde ise.

  Canlı maç esnasında ekranda bulunan zaman ve istatistik bilgileri bilgilendirme özeliğine sahip olup bilgilerin doğruluğu konusunda spor toto sorunlu kılınamaz.

  Eksiskler Sistemi

  Single/Tekli bahis
  Tekli Bahis
  • Bahsin minimum etkinlik sayısı 1 dir
  Kombo
  Ekspres
  • Biletteki bütün tahminlerin doğru olması gereklidir.
  Eksikler Sistemi
  Lobby
  • Tahminin mutlaka doğru çıkması gereklidir.
  Single /Tekli bahis
  • Bahsin minimum etkinlik sayısı 1 dir

  İkili
  • Bahsin minimum etkinlik sayısı 2 dir

  Üçlü
  • Bahsin minimum etkinlik sayısı 3 dir .

  Dörtlü
  • Bahsin minimum etkinlik sayısı 4 dir.

  Beşli
  • Bahsin minimum etkinlik sayısı 5 dir.

  Altılı
  • Bahsin minimum etkinlik sayısı 6 dir.

  Yedili
  • Bahsin minimum etkinlik sayısı 7 dir .

  Sekizli
  •Bahsin minimum etkinlik sayısı 8 dir.

  Dokuzlu
  • Bahsin minimum etkinlik sayısı 9 dir.

  Trixie
  • Trixie bahsi, değişik karşılaşmalardan seçim yaparak oluşturulan ve 4 adet bahis içeren bahis türüdür: (3-1)+1(tam)

  Patent
  • Patent bahsi, değişik karşılaşmalardan 7 adet bahis içeren bahis türüdür (3-2)+(3-1)+1(tam)

  Canadian
  •Canadian sistem bahissinde, karşılaşmadan toplam 26 tane bahis oluşturulur (5–3)+(5–2)+(5–1)+1(tam)

  Yankee
  • Yankee bahsi, değişik karşılaşmalardan seçim yaparak oluşturulan 11 adet bahis içeren bahis türüdür (4-2)+(4-1)+1 (tam)

  Lucky 15
  • Lucky 15 bahsi, değişik karşılaşmalardan seçim yaparak oluşturulan ve 15 adet bahis içeren bahis türüdür (4-3)+(4-2)+(4-1)+1(tam)

  Lucky 31
  • Lucky 31 bahsi, değişik karşılaşmalardan seçim yaparak oluşturulan ve 31 adet bahis içeren bahis türüdür. (5-4)+(5-3)+(5-2)+(5-1)+1(tam)

  Lucky 63
  • Lucky 63 bahissinde, seçtiğiniz karşılaşmadan toplam 63 tane bahis oluşturulur (6-5)+(6-4)+(6-3)+(6-2)+(6-1)+1(tam)

  Heinz
  • Heinz bahsi, değişik karşılaşmalardan seçim yaparak oluşturulan ve 57 adet bahis içeren bahis türüdür: (6-4)+(6-3)+(6-2)+(6-1)+1(tam)

  Süper Heinz
  • Süper Heinz bahsi, değişik karşılaşmalardan 7 seçim yaparak oluşturulan ve 120 adet bahis içeren bahis türüdür. :(7-5)+(7-4)+(7-3)+(7-2)+(7-1)+1(tam)

  Goliath
  • Goliath bahsi, değişik karşılaşmalardan yaparak oluşturulan ve 247 adet bahis içeren bahis türüdür. : (8-6)+(8-5)+(8-4)+(8-3)+(8-2)+(8-1)+ 1(tam). En az 2 seçim doğru tahmin edilmelidir.

  Resmi Web Sayfaları

  Futbol:
  En İyi Lig:
  1. Şampiyonlar Ligi , Avrupa Ligi , Avrupa Süper Kupası – http://uefa.com
  2. İngiltere Premier Ligi, İngiltere Lig Kupası, İngiltere Birliği Kupası İngiltere Süper Kupası, Şampiyona– http://skysports.com
  3. Almanya Bundesliga Ligi, Almanya Kupası , Almanya Süper Kupası – http://www.espnfc.com
  4. İspanya Lal Lig ; İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası - http://www.espnfc.com
  5. İtalya Serie A Ligi, İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası – http://www.espnfc.com
  6. Fransa Ligi 1, Fransa Kupası, Fransa Lig Kupası, Fransa Süper Kupası– http://www.espnfc.com
  7. Hollanda Premier (eredevise) Ligi, Hollanda Kupası, Hollanda Süper Kupası ,
  – http://skysports.com
  8. Rusya Premier Ligi, Rusya Kupası, Rusya Süper Kupası– http://rfpl.org
  9. Avustralya A ligi - http://www.espnfc.com
  10. Portekiz Premier Ligi
  - http://www.espnfc.com


  Uluslararası:
  1. Dünya Şampiyonası - http://fifa.com
  2. Avrupa Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası Elemeleri, ( Avrupa Bölgesi) - http://uefa.com/
  3. Asya Şampiyonası, Asya Şampiyon Ligi , Asya Şampiyon Elemeleri, Dünya Kupası Elemeleri (Afrika Bölgesi) - http://the-afc.com
  4. Afrika Uluslar Kupası, Afrika Ligi, Afrika Uluslar Kupa Elemeleri, Dünya Kupası Elemeleri(Afrika Bölgesi) - http://cafonline.com
  5. Concacaf Kupası, Dünya Kupası Elemeleri (Concacaf Bölgesi) – http://concacaf.com
  6. Copa Amerika Ligi , Copa Libertadores, copa sudamericana , Dünya Kupası Elemeleri (Güney Amerika Bölgesi)- http://www.conmebol.com/
  7. Dostluk Maçları - http://fifa.com http://uefa.com/


  Ülkeler:
  1. Avustralya - http://www.footballaustralia.com.au/ http://footballfedvic.com.au
  2. Avusturya – http://bundesliga.at
  3. Azerbaycan - http://www.pfl.az/
  4. Arnavutluk - http://www.fshf.org/
  5. Cezayir - http://www.lnf.dz/
  6. Amerika Birleşik Devletleri – http://www.mlssoccer.com/
  http://www.nasl.com/
  http://www.uslsoccer.com/
  7. Angora - http://www.girabola.com/
  8. Andora - http://www.faf.ad/pnfg/
  9. Birleşik Arap Emirlikleri- http://www.agleague.com/
  10. Arjantin – http://afa.org.ar
  11. Yeni Zelanda- http://www.nzfootball.co.nz/
  12. Bahreyn- http://www.bfa.bh/
  13. Beyaz Rusya– http://abff.by/index.php?lang=ru
  14. Belçika – http://www.belgianfootball.be/fr/homepage
  http://www.sport.be/fr/jupilerproleague/
  15. Bolivya - http://lfpb.org.bo/
  16. Bosna Hersek- http://www.nfsbih.ba/
  17. Brezilya – http://www.espnfc.com
  18. Bulgaristan – http://www.bfunion.bg
  http://www.fpleague.bg/
  19. Gana- http://www.ghanafa.org/
  20. Almanya 2. Bundesliga - http://www.bundesliga.de/de/liga2/
  21. Almanya 3. Bundesliga, regionalliga ve oberliga - http://www.dfb.de/start/
  http://www.fupa.net/start
  22. Cebelitarık - http://www.gibraltarfa.com/
  23. Danimarka – http://dbu.dk http://www.superliga.dk/
  24. Mısır- http://www.efa.com.eg/
  25. Ekvator- http://www.ecuafutbol.org/
  26. Irak - http://ifa.iq/
  27. İspanya La Ligi 2 - http://www.laliga.es/
  28.Estonya – http://jalgpall.ee
  29. Venezuela - http://www.federacionvenezolanadefutbol.org/
  30. Vietnam- http://www.vnleague.com/
  31. Türkiye – http://www.tff.org.tr/
  http://www.sportotosuperlig.org/
  32. Jamaika- http://www.premierleaguejamaica.com/
  http://www.jamaicafootballfederation.com/v1/
  33. Japonya – http://www.jleague.jp/en/
  34. İngiltere Ligi 1, Ligi 2 - http://www.efl.com/
  35. Hindistan - https://www.the-aiff.com/
  http://i-league.org/
  http://www.indiansuperleague.com/
  36. Endonezya- http://www.ligaindonesia.co.id/
  37. Ürdün - http://www.jfa.com.jo/default.aspx?lang=ar
  38. İran - http://iranleague.ir/
  39. İrlanda– http://www.sseairtricityleague.ie/
  40. İzlanda– http://ksi.is
  41. İsrail – http://football.org.il/Pages/default.aspx
  http://www.football.co.il/
  42.İtalya Serie B ligi - http://www.legab.it/
  43. İtalya Lega Pro - http://www.lega-pro.com/
  44. İtalya Serie D ligi- http://seried.lnd.it/it/serie-d
  45. Kamerun - http://fecafoot-officiel.com/?cat=17
  46. Kanada - http://canadiansoccerleague.ca/
  47. Kenya - http://footballkenya.org/
  48. Kıbrıs – http://cfa.com.cy
  49. Kolombiya - http://www.ligapostobon.com.co/
  50. Kosta Rika- http://www.futboldecostarica.com/
  51. Fildişi Sahili - http://www.ligue1-ci.com/
  http://www.fifciv.com/
  52. Letonya– http://www.lff.lv/
  53. Litvanya – http://alyga.smscredit.lt/
  54. Lihtenştayn - http://www.lfv.li/
  55. Lüksemburg - http://www.flf.lu/
  56. Makedonya - http://ffm.mk/
  http://www.macedonianfootball.com/
  57. Malezya - http://www.fam.org.my/
  http://footballmalaysia.com/portal/
  58. Mali - http://www.footmali.com/
  59. Malta- http://mfa.com.mt/
  http://maltafootball.com/
  60. Fas - http://www.frmf.ma/
  61. Meksika - http://www.ligabancomer.mx/
  http://www.femexfut.org.mx/portalv3/
  62. Moldova - http://www.fmf.md/
  63. Karadağ - http://fscg.me/
  64. Norveç – http://www.fotball.no/
  65. Umman - http://www.opl.om/
  66. Pakistan- http://www.pakfootball.org/index.php
  http://www.footballpakistan.com/
  67. Panama - http://lpf.com.pa/
  68. Paraguay - http://apf.org.py/
  69. Peru- http://www.adfp.org.pe/
  http://www.fpf.com.pe/
  70. Polonya– http://ekstraklasa.org http://www.pzpn.pl/
  71. Portekiz 2 Ligi – http://www.fpf.pt/Home
  72. Ruanda - http://www.ferwafa.rw/
  73. Romanya – http://www.lpf.ro/
  74. Rusya Ulusal Futbol Ligi (1. division)- http://www.1fnl.ru/
  75. Yunanistan – http://www.epo.gr/Home.aspx?a_id=256
  http://www.superleaguegreece.net/el
  76. El Salvador - http://primerafutboles.com/
  77. Güney Afrika Cumhuriyeti - http://www.psl.co.za/
  78. Güney Kore– http://kleague.com
  79. Suudi Arabistan- http://www.spl.com.sa/
  80. Fransa Ligi 2 - http://www.lfp.fr/
  81.Gürcistan - https://www.gff.ge/ka/
  82. Sırbistan - http://www.superliga.rs/
  http://www.fss.rs/
  83. Singapur – http://sleague.com
  84. Slovakya– http://futbalsfz.sk http://www.fortunaliga.sk/
  85. Slovenya – http://nzs.si http://www.prvaliga.si/
  86. Somali - http://www.somsoccer.com/somali/
  87. Ermenistan - http://www.ffa.am/
  88. Tayland - http://www.thaileague.co.th/official/
  89. Trinidad ve Tobago- http://www.ttproleague.com/
  90. Tunus - http://www.ftf.org.tn/
  91. Uganda - http://upl.co.ug/ http://www.fufa.co.ug/
  92. Galler - http://www.welshpremier.co.uk/
  http://www.wfleague.co.uk/
  93. Özbekistan - http://www.pfl.uz/
  94. Ukrayna – http://fpl.ua http://pfl.ua/
  95. Macaristan- http://www.mlsz.hu/ http://www.hlsz.hu/
  96. Uruguay - http://www.auf.org.uy/
  97. Faroe Adaları- http://www.fsf.fo/
  98. Filipinler - http://pff.org.ph/
  99. Finlandiya – http://veikkausliiga.com https://www.palloliitto.fi/
  100. Kuveyt - http://www.kfa.org.kw/
  101. Kazakistan- http://www.kff.kz/
  http://pflk.kz/
  102. Katar - http://www.qsl.com.qa/
  103. İsveç – http://svenskfotboll.se
  104. İsviçre – http://football.ch
  105. İskoçya – www.scotprem.com
  106. Çek Cumhuriyeti – http://www.synotliga.cz/
  https://www.fotbal.cz/
  107. Şili- http://www.anfp.cl/
  108. Çin – http://sports.sina.com.cn/csl
  109. Kuzey İrlanda– http://nifootballleague.com/
  110. Hırvatistan – http://prvahnl.hr/
  http://www.druga-hnl.com/
  111. Hollanda 1 eredivisie- http://www.jupilerleague.nl/
  112. Honduras - http://www.lnphn.com/
  113. Hong Kong- http://www.hkfa.com/

  Basketbol:
  En İyi Lig:
  1. Ulusal Basketbol Birleşimi NBA - http://www.nba.com
  2. Euroleague- http://www.euroleague.net
  3. VTB Ligi - http://www.vtb-league.com
  4. İspanya Basketbol ligi - http://www.acb.com
  5. İtalya Basketbol ligi - http://www.legabasket.it

  Uluslararası
  1. Takımlar - http://www.fiba.com/
  2. Adriyatik Ligi - http://www.aba-liga.com/
  3. Balkan Ligi - http://www.balkanleague.net/
  4. Baltık Ligi - http://www.bbl.net/
  5. Avrupa Kupası - http://eurocupbasketball.com/
  6. Avrupa Şampiyonası - http://www.fibaeurope.com/
  7. Copa Sudamericana - http://www.fibaamericas.com/lsb2015/en/
  8. Güneydoğu Asya ligi - http://aseanbasketballleague.com/
  9. Şampiyon ligi - http://www.basketballcl.com/

  Ülkeler:
  1. Avustralya - http://www.basketball.net.au/
  2. Avusturya - http://www.oebl.at/
  3. Cezayir - http://www.basketalgerie.com/
  4. Amerika Birleşik Devletleri- http://www.nba.com
  http://www.wnba.com
  http://www.ncaa.com
  5. Birleşik Arap Emirlikleri- http://www.basketballuae.com/
  http://www.asia-basket.com/United-Arab-Emirates/basketball.asp
  6. Arjantin - http://www.laliganacional.com.ar/laliga/
  7. Yeni Zelanda- http://www.basketball.org.nz
  8. Bahreyn- http://www.asia-basket.com/Bahrain/basketball.asp
  9. Beyaz Rusya - http://www.bbf.by/
  10. Belçika- http://scoooreleague.be/
  11. Bosna Hersek- http://www.basket.ba/
  12. Brezilya - http://www.liganacionaldebasquete.com.br
  13. Bulgaristan - http://www.basketball.bg/
  http://bgbasket.com
  14. Almanya - http://www.beko-bbl.de
  15. Danimarka- http://www.basketligaen.dk
  16. İngiltere- http://www.bbl.org.uk
  17. Mısır - http://www.afrobasket.com/Egypt/basketball.asp
  18. İspanya- http://www.acb.com
  http://www.feb.es
  19. Estonya - http://www.basket.ee
  20. Venezuela - http://www.lpb.com.ve
  21. Türkiye - http://www.tbl.org.tr
  22. Japonya - http://www.bj-league.com
  23. Endonezya - http://www.nblindonesia.com/v1/index.php
  24. İran - http://www.iranbasketball.org/
  25. İrlanda - http://www.basketballireland.ie/
  26. İzlanda - http://www.kki.is/
  27. İsrail - http://www.bsl.org.il
  28. İtalya - http://www.legabasket.it
  http://www.legapallacanestro.com/
  http://www.legabasketfemminile.it
  29. Kanada - http://www.nblcanada.com
  30. Kıbrıs- http://www.basketball.org.cy
  31. Kolombiya - http://www.fecolcesto.com/
  32. Letonya - http://www.basket.lv
  33. Litvanya- http://www.lkl.lt
  34. Makedonya - http://www.basketball.org.mk/
  35. Meksika- http://www.lnbp.mx/
  36. Karadağ- http://kscg.me/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
  37. Norveç - http://www.basket.no
  38. Peru- http://www.ligadelima.com
  http://www.latinbasket.com/Peru/basketball.asp
  39. Polonya - http://www.plk.pl
  http://www.pzkosz.pl/
  40. Portekiz - http://www.fpb.pt
  41. Porto Riko- http://www.bsnpr.com
  42. Romanya - http://www.frbaschet.ro
  43. Rusya - http://www.russiabasket.ru/
  44. Yunanistan - http://www.esake.gr
  45. Güney Kore- http://www.kbl.or.kr
  46. Suudi Arabistan- http://www.asia-basket.com/Saudi-Arabia/basketball.asp
  47. Fransa - http://www.lnb.fr
  http://www.basketlfb.com/
  48. Georgia - http://superleague.ge/
  49. Sırbistan - http://www.kls.rs
  50. Slovakya - http://www.slovakbasket.sk/
  51. Slovenya - http://www.kzs.si
  52. Ukrayna - http://fbu.ua/
  53. Macaristan - http://www.kosarsport.hu
  54. Uruguay - http://www.sportingpulse.com/assoc_page.cgi?assoc=3376&pID=11
  55. Filipinler - http://pba.inquirer.net/
  56. Finlandiya- http://www.basket.fi
  57. Kuveyt - http://www.asia-basket.com/Kuwait/basketball.asp
  58. Kazakistan - http://nbf.kz/home.php
  59. Katar- http://www.qatarbasketball.qa/en/
  60. İsveç - http://www.svenskabasketligan.se
  61. İsviçre - http://www.swissbasketball.ch/fr
  62. Çek Cumhuriyeti - http://www.cbf.cz
  63. Çin - http://www.cba.gov.cn/
  64. Şili- http://www.lnb.cl/
  http://www.febachile.cl/
  65. Hırvatistan - http://www.hks-cbf.hr
  66. Hollanda - http://www.basketballleague.nl


  Voleybol Ve Plaj Voleybolu
  Uluslararası:
  1. Uluslararası Voleybol Federasyonu- http://www.fivb.com/
  2. Avrupa Voleybol Konfederasyonu– http://cev.lu
  3. Afrika Voleybol Konfederasyonu- http://www.cavb.org/
  4. Asya Voleybol Konfederasyonu- http://www.volleyball.ch/
  5. Kuzey ve Orta Amerika Voleybol Federasyonu- https://www.norceca.net/
  6. Güney Amerika Voleybol Konfederasyonu- https://www.norceca.net/
  7. Batı Avrupa Voleybol Birliği- http://wevza.com/
  8. Doğu Avrupa Voleybol Birliği- http://www.eevza.eu/
  9. Orta Avrupa Ligi– http://mevza.volleynet.at


  Ülkeler:
  1. Avustralya - http://www.volleyballaustralia.org.au/
  2. Avusturya – http://volleynet.at
  3. Azerbaycan - http://www.azerisport.com/volleyball/
  4. Cezayir- http://www.afvb.org
  5. Arjantin - http://www.aclav.com
  6. Belçika- http://www.kbvbv.be/
  http://www.topvolleybelgium.be/
  7. Beyaz Rusya - http://bvf.by/
  8. Brezilya – http://cbv.com.br
  http://superliga.cbv.com.br/
  9. Bulgaristan – http://www.volleyball.bg/
  10. Almanya– http://volleyball-bundesliga.de
  11. Danimarka - http://volleyball.dk/
  12. İspanya– http://rfevb.com
  13. Estonya– http://evf.ee
  14. Vietnam - http://www.vfv.org.vn
  15. Türkiye – http://www.tvf.org.tr
  16. Japonya– http://vleague.or.jp
  17. İngiltere- https://www.volleyballengland.org
  18. Endonezya - http://www.voliindonesia.com
  19. İran - http://iranvolleyball.com
  20. İsrail - http://www.iva.org.il/default.asp
  21. İtalya - http://www.legavolley.it/
  http://legavolleyfemminile.it
  22. Kıbrıs – http://www.volleyball.org.cy/
  23. Letonya – http://volejbols.lv
  24. Litvanya – http://ltf.lt
  25. Norveç- https://volleyball.klubb.nif.no
  26. Peru- http://fpv.com.pe
  27. Polonya - http://www.plusliga.pl
  http://www.pzps.pl/
  28. Portekiz – http://www.fpvoleibol.pt/index.php
  29. Porto Riko- http://yosoyvoli.com/
  30. Rusya – http://volley.ru
  31. Romanya – http://frvolei.ro
  32. Yunanistan – http://www.volleyleague.gr
  http://www.volleyball.gr
  33. Güney Kore– http://kovo.co.kr
  34. Fransa – http://lnv.fr
  35. Sırbistan– http://www.ossrb.org/
  36. Slovakya – http://svf.sk
  37. Slovenya – http://www.odbojka.si/
  38. Ukrayna – http://fvu.in.ua
  39. Finlandiya – http://www.mestaruusliiga.fi
  40. Kazakistan - http://www.volley.kz
  41. Katar- http://www.volleyball.qa
  42. İsveç – http://www.volleyboll.se/
  43. İsviçre - http://www.volleyball.ch/
  44. Çek Cumhuriyeti – http://cvf.cz
  45. Çin – http://volleyball.org.cn
  46. Hırvatistan - http://www.hou.hr/
  47. Hollanda - http://www.volleybal.nl


  Hokey :
  En İyi Lig:
  1. Amerikan Hokey LigiAHL – http://theahl.com
  2. Ulusal Hokey LigiNHL – http://nhl.com
  3. Avrupa Kupaları - http://www.eurohockey.com/
  4. Kıta Hokey Ligi - KHL – http://www.khl.ru
  5. İsveç Hokey Ligi- http://www.shl.se/
  6. Şampiyonlar Ligi- https://www.championshockeyleague.net/
  7. Çek Ekstra Ligi– http://hokej.cz
  8. Uluslararası Hokey Federasyonu (Dünya Şampiyonası) – http://iihf.com


  Ülkeler:
  1. Avustralya - http://www.theaihl.com
  2. Avusturya – http://erstebankliga.at
  3. Asya Ligi– http://www.alhockey.com/
  4. Amerika Birleşik Devletleri- http://nhl.com
  http://theahl.com
  5. Beyaz Rusya – http://hockey.by http://belarushockey.com/rb/
  6. Almanya – http://del.org
  7. Danimarka – http://ishockey.dk
  8. İngiltere– http://eliteleague.co.uk
  9. İtalya– http://www.hockeyghiaccio.net/
  10. Kanada - http://www.ontariohockeyleague.com
  http://whl.ca/
  http://theqmjhl.ca/
  11. Letonya - http://lhf.lv/lv
  12. Norveç– http://hockey.no
  13. Polonya - http://www.hokej.net/
  14. Rusya - http://www.vhlru.ru
  http://mhl.khl.ru
  15. Fransa – http://hockeyfrance.com
  16. Slovakya – http://www.hockeyslovakia.sk/sk
  17. Macaristan - http://www.icehockey.hu/
  18. Finlandiya– http://liiga.fi/
  19. Kazakistan - http://www.icehockey.kz
  20. İsveç – http://www.swehockey.se/
  http://www.shl.se/
  http://www.hockeyallsvenskan.se/
  21. İsviçre – http://www.sihf.ch/de/
  22. Çek Cumhuriyeti– http://hokej.cz


  hentbol
  En İyi Lig:
  1. Almanya – http://handball-bundesliga.de
  2. Danimarka – http://www.dhf.dk/
  3. İspanya – http://asobal.es
  4. Rusya – http://rushandball.ru
  5. İsveç– http://www.svenskhandboll.se/ http://handoll.info/
  6. Şampiyonlar Ligi– http://www.ehfcl.com/  Uluslararası:
  1. Uluslararası Hentbol Federasyonu IHF – http://ihf.info
  2. Avrupa Hentbol Federasyonu EHF – http://eurohandball.com
  3. Asya Hentbol Federasyonu- http://www.asianhandball.org/index.php?lang=en
  4. Afrika Hentbol Konfederasyonu- http://www.cahbonline.info/
  5. Hentbol Pan-amerikan Federasyonu- http://panamhandball.org/pathf/  Ülkeler:
  1. Avusturya – http://hla.at/
  2. Cezayir - http://www.dzhand.net/
  3. Birleşik Arap Emirlikleri- http://www.uaehandball.com/
  4. Beyaz Rusya - http://handball.by/
  5. Belçika - http://www.handball.be/
  6. Bosna Hersek- http://rsbih.com/
  7. Bulgaristan- http://www.bulgarianhandball.eu/
  8. Almanya– http://handball-bundesliga.de
  9. Danimarka – http://www.dhf.dk/
  10. İspanya – http://asobal.es
  11. Estonya - http://www.handball.ee
  12. Türkiye - http://www.thf.gov.tr
  13. İran - http://www.irhf.ir/
  14. İzlanda - http://www.hsi.is
  15. İsrail- http://www.handballisr.co.il
  16. İtalya - http://www.figh.it/
  17. Letonya - http://www.handball.lv/
  18. Litvanya - http://www.rankinis.lt/
  19. Lüksemburg - http://www.flh.lu/
  20. Makedonya - http://macedoniahandball.com.mk/
  21. Karadağ - http://rscg.co.me/
  22. Norveç – http://handball.no
  23. Polonya – http://zprp.pl
  24. Portekiz - http://www.fpa.pt
  25. Romanya – http://frh.ro
  26. Rusya – http://rushandball.ru
  27. Yunanistan - http://www.handball.org.gr
  28. Güney Kore- http://www.handballkorea.com
  29. Suudi Arabistan- http://sahf.org.sa/
  30. Fransa – http://www.ff-handball.org
  http://www.lnh.fr/
  31. Sırbistan – http://rss.org.rs
  32. Slovakya – http://slovakhandball.sk
  33. Slovenya – http://www.rokometna-zveza.si/si/
  34. Tunus- http://handball.tn/
  35. Ukrayna - http://www.handball.net.ua
  36. Macaristan – http://www.keziszovetseg.hu/
  37. Finlandiya - http://msm.finnhandball.net/
  38. Katar - http://www.qatarhandball.com/
  39. İsveç – http://www.svenskhandboll.se/ http://handoll.info/
  40. İsviçre - http://handball.ch
  41. Çek Cumhuriyeti– http://chf.cz
  42. Çin - http://handball.sport.org.cn/
  43. Hırvatistan- http://www.hrs.hr/
  44. Hollanda - http://www.handbal.nl/


  Top Hokey:
  1. Uluslararası Top Hokey Federasyonu- http://www.worldbandy.com
  2. Norveç- http://www.bandyforbundet.no
  3. Rusya - http://www.rusbandy.ru
  4. Finlandiya- http://www.finbandy.fi
  5. İsveç- http://www.svenskbandy.se


  Çim Hokeyi:
  1. Uluslararası Çim Hokeyi Federasyonu- http://www.fih.ch
  2. Avrupa Çim Hokeyi Federasyonu- http://eurohockey.org/
  3. Belçika - http://www.hockey.be/
  4. Almanya: http://www.hockeyliga.de
  5. Euroleague - http://www.ehlhockey.tv
  6. İngiltere: http://www.englandhockey.co.uk
  7. Hindistan: http://hockeyindia.org
  8. İtalya: http://www.federhockey.it
  9. İskoçya - http://www.scottish-hockey.org.uk/
  10. Hollanda: http://www.hockey.nl
  http://www.knhb.nl/default.aspx


  Masa Tenisi:
  1. Challenger Serisi - http://challengerseries.net
  2. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu ITTF - http://www.ittf.com
  3. Avrupa Masa Tenisi Birliği ETTU - http://www.ettu.org


  Tenis:
  1. ATP Turnuvaları - http://www.atpworldtour.com
  2. WTA Turnuvaları - http://www.wtatennis.com
  3. ITF Turnuvaları - http://www.itftennis.com
  4. Federasyon Kupası- http://www.fedcup.com
  5. Davis Kupası- http://www.daviscup.com  Sumo:
  http://www.sumo.or.jp


  Satranç:
  1. Dünya Satranç Federasyonu- https://www.fide.com
  2. Gürcistan Satranç Federasyonu- http://www.gcf.org.ge
  3. Rusya Satranç Federasyonu- http://ruchess.ru


  Beysbol:
  1.ABD - http://mlb.mlb.com/home
  2. Güney Kore- http://eng.koreabaseball.com/
  3. Meksika - http://www.milb.com/index.jsp?sid=l125
  4. Japonya: http://www.npb.or.jp/eng/


  Plaj Futbolu:
  1. Uluslararası http://www.beachsoccer.com/
  2. Rusya - http://www.beachsoccer.ru/


  Amerikan Futbolu:
  ABD http://www.nfl.com/


  Araba yarışı:
  Formula 1: http://www.formula1.com/


  Avustralya futbolu
  http://www.afl.com.au/


  Badminton:
  Dünya Badminton Federasyonu- http://bwfbadminton.org/


  Plaj hentbolu:
  http://www.ihf.info/TechnicalCorner/BeachHandball/tabid/1268/Default.asp

  Körling:
  Dünya Curling Federasyonu- http://www.worldcurling.org/


  Bisiklet yarışması
  1. Uluslararası Bisiklet Birliği- http://www.uci.ch/
  2. Fransa Turu- http://www.letour.fr/us/
  3. Giro di İtalya- http://www.giroditalia.it/eng/
  4. vuelta - http://www.lavuelta.com/


  Dart:
  Dart Dünya Federasyonu- http://www.dartswdf.com/

  Futsal:
  1. Avrupa Şampiyonası- http://www.uefa.com/futsaleuro/index.html
  2. Avrupa Kupası - http://www.uefa.com/futsalcup/index.html
  3. Dünya kupası- http://www.fifa.com/index.html
  4. Brezilya: http://ligafutsal.com.br/
  5. İspanya: http://www.lnfs.es
  6. Japonya: http://www.fleague.jp
  7. İtalya: http://www.divisionecalcioa5.it/
  8. Polonya: http://futsalekstraklasa.pl
  9. Portekiz: http://www.fpf.pt/pt/
  10. Romanya: http://www.frf.ro
  11. Rusya: http://www.amfr.ru
  12. Gürcistan - http://gff.ge/ka/Home/Schedule/34
  13. Çek Cumhuriyeti: http://nv.fotbal.cz/futsal/index.php


  Ragby
  Uluslararası:
  1. Avrupa Kupaları - http://www.epcrugby.com/home.php
  2. Avrupa Milletler Kupası- http://www.rugbyeurope.eu/
  3. Avrupa Süper Ligi:http://www.superleague.co.uk
  4. Dünya Rugby Birliği- http://www.irb.com
  5. Dört ulus- http://www.sanzarrugby.com/therugbychampionship/
  6. PRO12 - http://www.pro12rugby.com/
  7. Süper Rugbi- http://www.sanzarrugby.com/superrugby/
  8. 7’li Ragbi (sevens) Dünya serisi - http://www.worldrugby.org/sevens-series/?lang=en

  Ülkeler:
  1. Avustralya ( Ragbi Ligi): http://www.nrl.com
  2. Yeni Zelanda- http://www.itmcup.co.nz
  3. İngiltere: http://www.englandrugby.com/
  http://www.premiershiprugby.com
  4. İngiltere (Ragbi Ligi)- http://www.rugby-league.com/superleague
  http://www.rugby-league.com/kingstone_press_leagues
  5. İtalya - http://www.federugby.it/
  6. Güney Afrika Cumhuriyeti - http://www.sarugby.co.za
  7. Fransa: http://www.lnr.fr
  8. Gürcistan - http://site.rugby.ge/ka-GE/home/


  Snooker:
  http://www.worldsnooker.com/


  Su topu:
  1. Uluslararası: http://www.fina.org
  http://www.len.eu
  2. Macaristan: http://www.mvlsz.hu
  3. Yunanistan: http://www.koe.org.gr
  4. İspanya: http://www.rfen.es
  5. İtalya :http://www.federnuoto.it
  6. Rusya: http://www.waterpolo.ru
  7. Sırbistan: http://www.waterpoloserbia.org
  8. Hırvatistan: http://www.hvs.hr


  Bowles:
  http://www.worldbowls.com/


  Floorball:
  1. Uluslararası: http://www.floorball.org/
  2. Finlandiya - http://floorball.fi/
  3. İsveç - http://www.innebandy.se/
  4. İsviçre - http://www.swissunihockey.ch/de/
  5. Çek Cumhuriyeti - https://www.ceskyflorbal.cz/home

  Oscarlar:
  http://oscars.org/
  Karma Dövüş Şampiyonası (UFC):
  http://www.ufc.com/
Europebet çerez dosyalarını kullanıyor olması sitenin rahat ve kullanışlı olmasını sağlar.