ლაივ ჩატი

  მაგიდის თამაშების წესები

  3 კარტა ბურას წესები

  წესები და პირობები:
  ♦ თამაშში მონაწილეობს ორი მოთამაშე 20 კარტით:

  კარტიქულა
  ტუზი11 ქულა
  10-ანი10 ქულა
  კაროლი4 ქულა
  დამა3 ქულა
  ვალეტი2 ქულა


  ♦ მაგიდის შემქმნელის მოწინააღმდეგე ირჩევს კარტის ფერს - წითელი თუ შავი, გამოცნობის შემთხვევაში თამაშს დაიწყებს თვითონ, ვერგამოცნობის შემთხვევაში კი - მოწინააღმდეგე.
  ♦ მოთამაშეებს ურიგდებათ სამ-სამი კარტი.
  ♦ დარიგების შემდეგ იხსნება ერთი კარტი, რომელიც განსაზღვრავს კოზირს.
  ♦ სვლა კეთდება:
  • ერთი კარტით
  • ერთი "მასტის" ორი კარტით
  • ან ერთი "მასტის" სამი კარტით

  ♦ თუ კარტი გაჭრილია მოწინააღმდეგის კარტით, მაშინ კარტი მიაქვს მოწინააღმდეგეს, მაგრამ თუ ერთი კარტი მაინც დარჩა გაუჭრელი, მაშინ - კარტის ჩამომსვლელს.
  ♦ კარტის გატანება "მასტის" მიხედვით აუცილებელი არ არის.
  ♦ მოგებულია ის, ვინც პირველი შეასრულებს 31 ქულას.
  ♦ მოგებულად თავის გამოცხადება მოთამაშეს შეუძლია მხოლოდ თავისი სვლის დროს. ამ შემთხვევაში მან უნდა დააჭიროს ღილაკს "ვარ".
  ♦ თუ მოთამაშე თავს გამოაცხადებს მოგებულად და მას არ აღმოაჩნდება 31 ქულა, იგი ითვლება წაგებულად.
  ♦ თუ მოთამაშე ვერ ჭრის მოწინააღმდეგის მიერ ჩამოსულ კარტს, მას უფლება აქვს ოპონენტს ფარულად გაატანოს კარტი, ამობრუნების გარეშე. ამისთვის უნდა აარჩიოს კარტი და დააჭიროს ღილაკს "გატანება".
  ♦ თამაში მიმდინარეობს წინასწარ არჩეულ ქულამდე. მოთამაშემ მაგიდის გახსნამდე უნდა აირჩიოს, სადამდე სურს თამაში: 1 ქულამდე, 3 ქულამდე, 5 ქულამდე, 7 ქულამდე თუ 11 ქულამდე.
  ♦ სვლის გაკეთების წინ მოთამაშეს შეუძლია მოწინააღმდეგეს შესთავაზოს ქულის გაორმაგება - "დავი". მოწინააღმდეგეს შეუძლია:
  • უარი თქვას შეთავაზებაზე და დათმოს ხელი
  • წავიდეს შეთავაზებაზე და გააგრძელოს თამაში უკვე ორ ქულაზე
  • მოითხოვოს გასამმაგება - "სე".

  მოწინააღმდეგეს აქვს ისევ სამი ვარიანტი: უარი, სვლა, ან გაოთხმაგების შეთავაზება "ჩარი". შეთავაზება შეიძლება 6-მდე ("ფანჯი", „შაში").
  ♦ მოთამაშეს სვლის მოსაფიქრებლად ეძლევა გარკვეული დრო. თუ დროს გადააცილა, წაგებულად ითვლება მთლიან თამაშში.
  ♦ თუ მოთამაშეს კავშირი გაუწყდა თამაშთან, დასაბრუნებლად ეძლევა 120 წამი.. თუ ამ დროში მოთამაშე არ დაბრუნდება მაგიდასთან, თამაში წაგებულად ჩაეთვლება.
  ♦ თამაშის რეიკი (მომსახურების საკომისიო) შეადგენს პოტის 5%-ს.
  ♦ მინიმალური ფსონი – 0.20 ლარი
  ♦ მაქსიმალური ფსონი – 1000 ლარი.

  კომბინაციები და მათი გათამაშების წესები:
  ♦ „მალიუტკა“ - სამი ერთნაირი „მასტის“ კომბინაცია.
  • თუ მოთამაშეს მაგიდის შექმნისას მონიშნული აქვს "მალიუტკა ურიგოდ”, კომბინაცია "მალიუტკის" სვლა ხდება ურიგოდ.
  • თუ მონიშნულია "მალიუტკა რიგით”, მოთამაშე ელოდება თავის რიგს.
  ♦ „ბურა“ - სამი კოზირის კომბინაცია.
  • „ბურას“ სვლა ხდება ურიგოდ.
  • იმ შემთხვევაში, როცა მოთამაშეს აღმოაჩნდება "ბურა", იგი პარტიას იგებს დაგროვილი ქულების რაოდენობისგან დამოუკიდებლად.
  ♦ „სამეფო ბურა“ - სამი ტუზის კომბინაცია, საიდანაც ერთი აუცილებლად კოზირის ტუზია.
  • იმ შემთხვევაში, როცა მოთამაშეს აღმოაჩნდება „სამეფო ბურა“, იგი იგებს მთლიან პარტიას.
  • სამეფო ბურა გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოთამაშეს მაგიდის შექმნისას მონიშნული აქვს „სამეფო ბურა“.

  5 კარტა ბურას წესები

  წესები და პირობები:
  ♦თამაშში მონაწილეობს ორი მოთამაშე 36 კარტით:

  კარტიქულა
  ტუზი11 ქულა
  10-იანი10 ქულა
  მეფე4 ქულა
  დამა3 ქულა
  ვალეტი2 ქულა
  9-იანი0 ქულა
  8-იანი0 ქულა
  7-იანი0 ქულა
  6-იანი0 ქულა

  ♦ მაგიდის შემქმნელის მოწინააღმდეგე ირჩევს კარტის ფერს - წითელი თუ შავი, გამოცნობის შემთხვევაში თამაშს თვითონ იწყებს , ვერგამოცნობის შემთხვევაში კი - მოწინააღმდეგე.
  ♦ მოთამაშეებს ურიგდებათ ხუთ-ხუთი კარტი.
  ♦ დარიგების შემდეგ იხსნება კარტი, რომელიც განსაზღვრავს კოზირს.
  ♦ სვლა კეთდება:
  • ერთი კარტით
  • ერთი „მასტის“ ორი კარტით
  • ერთი „მასტის“ სამი კარტით
  • ერთი „მასტის“ ოთხი კარტით
  • ერთი „მასტის“ ხუთი კარტით
  ♦ თუ კარტი გაჭრილია მოწინააღმდეგის კარტით, მაშინ კარტი მიაქვს მოწინააღმდეგეს, მაგრამ თუ ერთი კარტი მაინც დარჩა გაუჭრელი - კარტის ჩამომსვლელს.
  ♦ კარტის გატანა ხდება გახსნილად.
  ♦ მოგებულია ის, ვისაც პარტიის დასრულებისას ექნება ყველაზე მეტი ქულა (61 ან მეტი).
  ♦ თამაში მიმდინარეობს წინასწარ არჩეულ ქულამდე. მოთამაშემ მაგიდის გახსნამდე უნდა აირჩიოს, სადამდე სურს თამაში:1 ქულამდე, 3 ქულამდე, 5 ქულამდე, 7 ქულამდე თუ 11 ქულამდე.
  ♦ სვლის გაკეთების წინ მოთამაშეს შეუძლია მოწინააღმდეგეს შესთავაზოს ქულის გაორმაგება - "დავი". მოწინააღმდეგეს შეუძლია:
  • უარი თქვას შეთავაზებაზე და დათმოს ხელი
  • მიიღოს შეთავაზება და გააგრძელოს თამაში უკვე ორ ქულაზე
  • მოითხოვოს გასამმაგება - "სე".
  მოწინააღმდეგეს აქვს ისევ სამი ვარიანტი: უარი, სვლა, ან გაოთხმაგების შეთავაზება "ჩარი". შეთავაზება შეიძლება 6-მდე ("ფანჯი", „შაში").
  ♦ მოთამაშეს სვლის მოსაფიქრებლად ეძლევა გარკვეული დრო. თუ მან გადააცილა დროს, წაგებულად ითვლება მთლიან თამაშში.
  ♦ თუ მოთმაშეს კავშირი გაუწყდა თამაშთან, დასაბრუნებლად ეძლევა 120 წამი. თუ ამ დროში მოთამაშე არ დაბრუნდება მაგიდასთან, მას თამაში წაგებულად ჩაეთვლება.
  ♦ თამაშის რეიკი (მომსახურების საკომისიო) შეადგენს პოტის 5%-ს.
  ♦ მინიმალური ფსონი – 0.20 ლარი
  ♦ მაქსიმალური ფსონი – 1000 ლარი

  კომბინაციები და მათი გათამაშების წესები:
  ♦ „მალიუტკა“ - ხუთი ერთნაირი „მასტის“ კომბინაცია.
  • თუ მოთამაშეს მაგიდის შექმნისას მონიშნული აქვს "მალიუტკა ურიგოდ”, კომბინაცია "მალიუტკის" სვლა ხდება ურიგოდ.
  • თუ მონიშნულია "მალიუტკა რიგით”, მოთამაშე ელოდება სვლისთავის რიგს.
  ♦ „ბურა“ - ხუთი კოზირის კომბინაცია.
  • „ბურას“ სვლა ხდება ურიგოდ.
  • იმ შემთხვევაში, როცა მოთამაშეს აღმოაჩნდება „ბურა“, სამ-კარტა ბურასგან განსხვავებით, იგი ხელს არ იგებს, მაგრამ მიაქვს მოწინააღმდეგის მიერ იმ სვლაში ჩამოსული ყველა კარტი.

  ნარდის წესები

  ნარდი

  ევროპაბეთზე გთავაზობთ სამი ტიპის ნარდს:
  • ქართული ნარდი
  • გრძელი ნარდი
  • საერთაშორისო ნარდი

  წესები და პირობები:

  დავის წესი:
  • ქართული: 2/3/4/5/6
  • საერთაშორისო: 2/4/8/16/32/64

  ჯაკობის წესი:
  თამაშის განმავლობაში ჯაკობის წესი გამოიყენება მხოლოდ ერთხელ. ამ წესით სარგებლობისას, ქულების ანგარიში განსხვავდება დავის ქვის გამოყენების მიხედვით:
  • თუ დავის კუბი იქნა გამოყენებული:
  o ოინი = 1 ქულა
  o მარსი = 2 ქულა
  o კოქსი = 3 ქულა
  • თუ დავის კუბი გამოყენებული არ იქნა:
  o მარსი = 1 ქულა
  o კოქსი = 1 ქულა

  ბივერის წესი:
  • დავის თქმა შესაძლებელია მოწინააღმდეგის სვლამდე.
  • მოთამაშეს შეუძლია დავის გაორმაგება მოწინააღმდეგის მიერ შეთავაზებული დავის დროს.

  კროუფორდის წესი:
  • კროუფორდის წესი გამოიყენება მხოლოდ მატჩებში.
  • თუ რომელიმე მოთამაშეს მატჩის მოსაგებად დარჩენილი აქვს 1 ქულა, არც-ერთ მოთამაშეს არ აქვს უფლება გამოიყენოს დავის კუბი მიმდინარე თამაშში. შემდგომ ხელში დავის კუბის გამოყენება შესაძლებელია.

  საერთაშორისო ნარდი:
  • თამაშს იწყებს მოთამაშე, რომელიც გააგორებს უფრო მაღალ კამათელს და პირდაპირ აკეთებს სვლას უკვე გაგორებული კომბინაციით.
  • მატჩის დროს მომდევნო ხელს იწყებს ის მოთამაშე, რომელიც გააგორებს მაღალ კამათელს , მიუხედავად იმისა, მან მოიგო თუ არა წინა ხელი.


  ქართული ნარდი
  • თამაშს იწყებს მოთამაშე, რომელიც გააგორებს უფრო მაღალ კამათელს . მას ენიჭება პირველი გაგორების უფლება.
  • მატჩის დროს მომდევნო ხელს იწყებს ის მოთამაშე, რომელმაც მოიგო წინა ხელი.


  ქვის მოკვლა-გადათამაშება:
  • ქართულ ნარდში მოთამაშეს არ აქვს უფლება მოკლას და დამალოს ქვა საკუთარ „კარში“.
  • საერთაშორისო ნარდში მოთამაშე არ არის შეზღუდული მოკვლის შემდეგ დამალვის წესით.

  შემთხვევები, როდესაც თამაში ითვლება წაგებულად:
  • წაგებულად ჩაითვლება თამაში, თუ მოთამაშე დაასრულებს ან გამოვა მაგიდიდან აქტიური თამაშის მსვლელობისას.
  • წაგებულია თამაში,თუ მოთამაშე ტოვებს მაგიდას და არ ელოდება მოწინააღმდეგის სვლას ან თამაშის შეფერხების შემთხვევაში მოწინააღმდეგის დროის ამოწურვას.
  • დაუშვებელია ბრაუზერის თუ კომპიუტერის გამორთვით თამაშის ხელოვნურად შეწყვეტა - ამ შემთხვევაში თამაში წაგებულია.

  ინტერნეტის გათიშვა:
  • თუ თამაშის მსვლელობისას ერთ-ერთ მოთამაშეს ექმნება ინტერნეტის პრობლემა -ინტერნეტი შეუფერხებლად არ მიეწოდება ან ვერ უკავშირდება ნარდის სერვერს - ის ეთიშება თამაშს.
  • ასეთ შემთხვევაში მოთამაშეს ეძლევა 120 წამი იმისთვის რომ, დაბრუნდეს მაგიდაზე და თამაში გააგრძელოს.
  • თუ მოცემული დროის განმავლობაში მოთამაშე ვერ დაბრუნდება თამაშში, პარტია ავტომატურად წაგებულად ჩაეთვლება.


  პრობლემების გაგზავნა:
  • თუ თამაშის დროს გაგიჩნდათ რაიმე პრობლემა ან ტექნიკური ხარვეზი, აუცილებლად უნდა დააფიქსიროთ ეს შემთხვევა:
  1. დააჭირეთ ღილაკს "!", რომელიც განთავსებულია სათამაშო მაგიდის ზედა მარჯვენა კუთხეში, ან ღილაკს "F4" თქვენს კლავიატურაზე და თქვენი პრობლემა ავტომატურად დაფიქსირდება ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფთან.
  2. შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ, დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე და შეგვატყობინეთ პრობლემის შესახებ.  რეიკი:
  ფსონირეიკი
  0,20 – 30,00 ლ5 %
  30,01+ ლ4 %


  მინიმალური სისტემური მოთხოვნები:
  • CPU - P4 2.0 GHz
  • RAM - 768 MB
  რეკომენდებული სისტემური მოთხოვნები:
  • CPU - Dual Core
  • RAM - 2 GB
  • თამაშისას არ არის სასურველი სხვა პროგრამების გამოყენება პარალელურ რეჟიმში

  გრძელი ნარდი

  თამაშის მიზანია მოთამაშემ შეიყვანოს ყველა ქვა თავის სახლში და შემდეგ გამოიყვანოს იქიდან. ვინც პირველი გამოიყვანს ყველა ქვას, ის არის გამარჯვებული.
  თამაშს იწყებს ის, ვინც უფრო მაღალ კამათელს გააგორებს.
  მოთამაშეს არ შეუძლია ქვა დასვას იმ ადგილზე, სადაც მოწინააღმდეგის ქვა დევს.
  თამაშის დაწყებისას მოთამაშეს შეუძლია მხოლოდ ერთი ქვით სვლა. გამონაკლისია შემთხვევა, თუ მოთამაშე გააგორებს 6:6-ს, 4:4-ს ან 3:3-ს. ასეთ დროს მოთამაშეს შეუძლია ორი ქვის თამაში.

  თუ მოთამაშეს გაგორებული კამათლიდან მხოლოდ ერთის თამაშის საშუალება აქვს, მაშინ მან უნდა ითამაშოს აუცილებლად დიდი ნომინალის კამათელი.
  თამაშის ფინალური სტადიაა ქვების სახლიდან გამოსვლა. ქვების გამოსვლა ხდება ჩვეულებრივი ნარდის წესების მიხედვით.
  გრძელ ნარდში მოქმედებს დავის ქართული წესები.

  თამაშის შედეგი:
  ოინი - როდესაც სახლიდან გამოხვალ ყველა ქვას, ხოლო მოწინააღმდეგე გამოსულია ერთ ქვას მაინც, ფასობს 1 ქულით;
  მარსი - როდესაც სახლიდან გამოხვალ ყველა ქვას, ხოლო მოწინააღმდეგეს არ ჰყავს ყველა ქვა სახლში შეყვანილი, ფასობს 2 ქულით;
  სახლის მარსი - როდესაც სახლიდან გამოხვალ ყველა ქვას, ხოლო მოწინააღმდეგე შესულია სახლში, ფასობს 3 ქულით;
  კოქსი - როდესაც სახლიდან გამოხვალ ყველა ქვას, ხოლო მოწინააღმდეგეს ერთი ქვა მაინც აქვს დარჩენილი საწყის მეოთხედში, ფასობს 4 ქულით.

  დომინოს წესები

  • დომინოში მონაწილეობს სულ 28 ქვა.
  • თითოეული მოთამაშე თამაშს იწყებს 7 ქვით, დანარჩენი 14 კი რჩება მაგიდაზე, რომელსაც „ბაზარს“ ეძახიან.
  • თამაშის დასაწყებად აუცილებელია უმაღლესი წყვილის ქვა 6/6. იმ შემთხვევაში, თუ არც ერთ მოთამაშეს არ ჰყავს ეს ქვა (6/6), თამაში იწყება უმაღლესი წყვილის ქვით, რომელიც აღმოაჩნდება ერთ-ერთ მოთამაშეს: 5/5, 4/4, 3/3, 2/2, 1/1 ან 0/0.
  • მას შემდეგ, რაც დაიდება პირველი ქვა, დგება მეორე მოთამაშის რიგი, რომლის მიერ დადებული ქვის ერთი ბოლო უნდა შეესაბამებოდეს ბოლო წყვილ ქვას.
  • წყვილი ქვის ორივე მხარეს ქვების ჰორიზონტალურად დადების შემდეგ, მისი გამოყენება შეიძლება ვერტიკალური მიმართულებითაც, ასე რომ, დომინოს ქვები შეიძლება დაიდოს ძირითადი ქვის ოთხივე მხარეს. ეს შეეხება მხოლოდ პირველ დუბლს (წყვილს). შემდგომში გამოყენებული დუბლი აღარ ითამაშება ისე, როგორც პირველი.
  • პირველი სვლის უფლება გადადის გამარჯვებულ მოთამაშესთან, თუმცა პირველი სვლის უფლება შეიძლება გადადიოდეს ორივე მოთამაშესთან, იმის მიხედვით, თუ რომელი გაიმარჯვებს მიმდინარე რაუნდში. ასეთ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება რაუნდის მოგებულს. ყოველი შემდგომი რაუნდის დაწყება შესაძლებელია ნებისმიერი ქვით.
  • ყოველი რაუნდის შემდეგ მოგებულ მოთამაშეს ემატება ქულები, იმ ქვის (ან ქვების) ჯამი, რომელიც დარჩება წაგებულ მოთამაშეს ხელში. ამ ქვის (ან ქვების) ჯამი მრგვალდება 5-ის ჯერადამდე და ემატება ქულების საერთო რაოდენობას. მაგ: 6/5+3/2=16=20.
  ე.ი. რაუნდში გამარჯვებული მოთამაშის ქულების რაოდენობას ემატება 20 ქულა.
  • ამ თამაშში მთლიანი ქულა გამოითვლება დადებული ქვის ყველა ღია ბოლოთი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ხუთის ჯერადი. მოთამაშის მიერ ქვის დადების შემდეგ ქვების ღია ბოლოების რიცხვები ჯამდება. თუ ეს ჯამი არის ხუთის ჯერადი (5, 10, 15, 20 და ა.შ.), მაშინ მოთამაშეს ემატება ეს ქულა. თუ დამაბოლოებელი ქვა არის დუბლი, ქვის ორივე მხარე ჯამდება.
  • თუ თამაშის მსვლელობისას მოთამაშეს აღარ აღმოაჩნდება ხელში ისეთი ქვა, რომელიც შეესაბამება მაგიდაზე დადებულს, შეუძლია აიღოს „ბაზრიდან“ მანამ, სანამ არ მოიძებნება შესაბამისი. თუ ქვის დამატებისას „ბაზარში“ არ რჩება მეტი ქვა ( სულ მცირე, ორი) და მოთამაშეს არ შეუძლია თამაშის გაგარძელება, სვლის უფლება გადადის მოწინააღმდეგესთან.
  • თამაში გრძელდება მანამ, სანამ მოთამაშეებს შეეძლებათ ქვების დადება. თუ რომელიმე მათგანი ჩავიდა ყველა ქვას, რაუნდი მთავრდება.
  • იმ შემთხვევაში, თუ ორივე მოთამაშეს ჰყავს ქვა, მაგრამ არც ერთ მათგანს არ შეუძლია სვლის გაკეთება, რაუნდი იკეტება და ქულები ითვლება. რაუნდის დაკეტვას სხვანაირად „რიბა“ ეწოდება.
  • რაუნდის ჩაკეტვის (“რიბას“) შემთხვევაში მოგებულად ითვლება მოთამაშე, რომელსაც აღმოაჩნდება ნაკლები ქულების (ნაკლები რაოდენობის) ქვები.
  • თამაშის დაკეტვის („რიბას“) დროს ხელში დარჩენილი ქვების ერთნაირი რაოდენობის შემთხვევაში ქულები დაერიცხება მომდევნო რაუნდის გამარჯვებულს. პირველი სვლის უფლება მომდევნო რაუნდში ენიჭება იმ მოთამაშეს, რომელმაც დაკეტა თამაში (თამაში არ იკეტება წყვილი ქვით).
  • თუ რომელიმე მოთამაშეს აქვს დაგროვებული ქულების საკმარისი რაოდენობა თამაშის დასრულებისთვის, მაგრამ რაუნდი დაიკეტა, თამაში არ ითვლება დასრულებულად და გრძელდება მანამ, სანამ რომელიმე მოთამაშე არ გამოიყენებს ყველა ქვას.
  • მოთამაშეს ეძლევა 120 წამი თამაშში დასაბრუნებლად. თუ ამ დროში მოთამაშე არ დაბრუნდება მაგიდასთან, მას თამაში წაგებულად ჩაეთვლება.
  • მაგიდის შექმნის დროს „მშრალის“ - 255-355 ქულამდე თამაშის მონიშვნის შემთხვევაში, თუ რომელიმე მოთამაშე 355 ქულიდან დააგროვებს 205-ზე ნაკლებს (ან 255 ქულიდან 105-ზე ნაკლებს), ორმაგი ქულით წაგება ჩაეთვლება.
  • თამაში გრძელდება 355, 255, 175 ან 75-მდე. მოგებულად ითვლება ის მოთამაშე, რომელიც პირველი დააგროვებს ამ რაოდენობის ქულებს (ან უფრო მეტს).
  • მოგებულისთვის გადაცემულ მოგებას აკლდება მომსახურების თანხა 10%.
  • მინიმალური ფსონი – 0.20 ლარი
  • მაქსიმალური ფსონი – 1000 ლარი.

  სეკას წესები

  თამაშში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ორიდან ექვსამდე მოთამაშეს.
  თამაშში მონაწილეობს 21 კარტი, ოთხი „მასტი“ (ფერი), ათიანიდან ტუზამდე. 21-ე კარტი არის ჯვრის ცხრიანი - ჯოკერი, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი კარტის შეცვლა.
  თამაშის მიზანია მაქსიმალური ქულების მოგროვება ან დიდი კომბინაციის შექმნა.
  კარტის ღირებულება ქულებში: ტუზი – 11 ქულა; მეფე, დამა, ვალეტი და ათიანი – 10 ქულა.
  ქულები ითვლება შემდეგი წესით: ითვლიან ერთი „მასტის“ ქულებს; ითვლიან კარტის ერთი სახეობის ქულებს და დგება კომბინაცია.
  სეკას კომბინაციის ცხრილი, კლებადობის მიხედვით:

  [d]10 ქულა
  კომბინაციის დასახელებაკარტი, კომბინაციის შემდგენიმაგალითი
  სამი ტუზინებისმიერი სამი ტუზი ან ორი ტუზი ჯოკერით♦A ♥A ♣A
  სამი კაროლინებისმიერი სამი მეფე ან ორი მეფე ჯოკერით♦K ♣K ♥K
  სამი დამანებისმიერი სამი დამა ან ორი დამა ჯოკერით♦Q ♣Q ♠Q
  სამი ვალეტინებისმიერი სამი ვალეტი ან ორი ვალეტი ჯოკერით♦J ♣J ♥J
  სამი ათიანინებისმიერი სამი ათიანი ან ორი ათიანი ჯოკერით♦10 ♣10 ♠10
  32 ქულატუზი, ჯოკერი და ნებისმიერი სურათი ტუზთან ერთი „მასტის“♦A ♦K ♣9
  31 ქულატუზი, ათიანი და ნებისმიერი „ერთმასტიანი“ სურათიანი კარტი, ან ტუზის შემცველი ჯოკერი♣A ♣J ♣10
  30 ქულა10ქულიანი სახეობის ნებისმიერი გაერთიანება, „ერთმასტიანი“ (ერთფერიანი) კარტი♦K ♦Q ♦J
  ორი ტუზინებისმიერი ორი ტუზი, ან ტუზი და ჯოკერი♥A ♣9 ♣10
  21 ქულატუზი და ათიანი, ან ერთი „მასტის“ ტუზი და სურათიანი კარტი, ტუზის ნაცვლად ჯოკერი
  მაგრამ მხოლოდ ჯვრის ათიანთან ან სურათიან კარტთან
  ♦A ♦K ♥J

  ♣J ♣9 ♠Q
  20 ქულაორი ათქულიანი ერთი „მასტის“ კარტის ნებისმიერი გაერთიანება♠K ♠Q ♦10
  11 ქულანებისმიერი ტუზი და არა ერთი „მასტის“ ორი კარტი, ჯოკერის გარეშე♦A ♥J ♣10
  ნებისმიერი სამი არა ერთი „მასტის“ კარტის გაერთიანება, ჯოკერის გარეშე♥J ♠10 ♣K


  კარტის პირველი დამრიგებელი ( მოთამაშე, რომელიც კარტს არიგებს განისაზღვრება კენჭისყრით. შემდგომში მოთამაშეები კარტს არიგებენ თავისი მოგების შემდეგ. თამაშის დაწყებამდე ყველა მოთამაშე დებს სავალდებულო საწყის ფსონს (ანტე). ასევე არსებობს ბრმა ფსონი ( Blind), რომელიც „ანტეზე“ ორჯერ მეტია. პირველი ბრმა ფსონის უფლება ეკუთვნის დამრიგებლის შემდეგ მჯდომ მოთამაშეს. ბრმა ფსონის შემთხვევაში ბოლო სიტყვა გადადის მოთამაშეზე, რომელმაც ის დადო და ნიშნავს, რომ ვაჭრობა დაიწყება ბრმა ფსონის გაორმაგებული ოდენობით. შემდეგ მოთამაშეს ( ბრმა ფსონის შემდეგ ასევე შუძლია ბრმა ფსონის გაკეთება (Double Blind), მხოლოდ წინაზე ორჯერ მეტი. და ასე, დამრიგებლამდე. დამრიგებელს ბრმა ფსონის დადების უფლება არ აქვს. ყველა ბრმა ფსონი იდება კარტის დარიგებამდე.
  შემდგომში კარტი რიგდება საათის ისრის მიმართულებით. მოთამაშეებს ურიგდება სამ-სამი კარტი, დანარჩენი დასტა თამაშში არ მონაწილეობს. იწყება ვაჭრობა მოთამაშეებს შორის. პირველ სვლას აკეთებს მოთამაშეს, რომელიც ზის დამრიგებლისგან მარცხნივ, ან შემდეგი, „ბრმის“ მერე. სვლის უფლების მქონე მოთამაშეს შუძლია შემდეგი მოქმედების განხორციელება:
  Call – უპასუხოს ფსონს და დადოს ანტეს ტოლფასი თანხა. თუ იყო “ბრმა“, ფსონი ორჯერ უნდა აღემატებოდეს.
  Raise – ფსონის აწევა ( სულ მცირე, ორჯერ) ლიმიტამდე, თამაშის ტიპიდან გამომდინარე.
  Fold – კარტის დაგდება და პასში გადასვლა.
  ასეთი მოქმედების განხორციელება შეუძლია ყველა მოთამაშეს, იმ მოთამაშემდე, რომელმაც დადო „ბრმა“, თუ არ იყო „ბრმა“ მოთამაშემდე, რომელმაც დაარიგა კარტი.
  დამრიგებელს ან მოთამაშეს, რომელმაც დადო ბრმა ფსონი, უფლება აქვს განახორციელოს შემდეგი მოქმედება:
  Open – გახსნას კარტი შედარებისთვის (ამ დროს ის დებს წინა ფსონის ტოლფას ფსონს). ყველა მოთამაშე ხსნის და ადარებს კარტს.
  Сall - წინა ფსონზე პასუხი, იგივე თანხით.
  Raise – ფსონის აწევა ( სულ მცირე, ორჯერ) ლიმიტამდე, თამაშის ტიპიდან გამომდინარე.
  Fold – კარტის დაგდება და პასში გადასვლა.
  ბოლოს, ვაჭრობის პირველი წრის შემდეგ, მოთამაშეებს შუძლიათ ოპონენტების კარტის გახსნა. კარტს ნახავს მხოლოდ ის მოთამაშე, რომელიც ხსნის კარტს. კარტის გახსნის შემდეგ მოთამაშეების კარტი შედარდება კომბინაციათა ცხრილის შესაბამისად, და მოთამაშეს, რომელსაც აქვს ყველაზე მაღალი კომბინაცია, მიაქვს ბანკი. თუ მოთამაშეებს აქვთ რანგით ერთნაირი კომბინაცია, ცხადდება „სეკას“ სიტუაცია და ეს მოთამაშეები ერთმანეთში ათამაშებენ ბანკს შემდგომ თამაშში. სხვა მოთამაშეებს შეუძლიათ „სეკაში“ შესვლა, დასტაზე, ამ თამაშში ბოლო ფსონის ტოლფასი ღირებულების თანხის დადების შემთხვევაში. ამის შემდეგ გრძელდება ჩვეულებრივი დარიგება და მოქმედებს წინა წესები. დამრიგებელი „სეკას“ დროს არის ის მოთამაშე, რომელმაც თქვა «open».
  თუ სეკაზე კვლავ თანასწორობის სიტუაცია იქნება, გამოცხადდება მეორე სეკა. მოქმედებს იგივე წესები.
  შენიშვნა: თუ მოთამაშე არ იღებდა მონაწილეობას პირველ სეკაში, ესე იგი, არ შევიდა ბანკში, მას არ აქვს მეორე სეკაში მონაწილეობის უფლება.
  სეკაში არსებობს თამაშის ორი ტიპი – ლიმიტი, როდესაც ფსონის ლიმიტი წინასწარ განისაზღვრება (როგოც წესი, ათმაგი „ანტე“) და ბანკ ლიმიტი, როდესაც ფსონის მაქსიმუმი შეიძლება უდრიდეს იმ მომენტისთვის არსებულ ბანკის მაქსიმუმს.
  შენიშვნა: თუ მოთამაშეს რჩება მხოლოდ ერთი სვლის თანხა, მას, თუ სურს, შეუძლია გაიხსნას , ან გავიდეს პასში. ფსონ (Call)-ზე პასუხის გაცემა მას არ შეუძლია, რადგან მეტოქის მხრიდან პასუხისა და თამაშის გაგრძელების შემთხვევაში, მას არ შეეძლება შემდგომ ვაჭრობაში მონაწილეობა და ის ავტომატურად გადავა პასში.
  მინიმალური და მაქსიმალური ფსონები განისაზღვრება სათამაშო მაგიდების მიხედვით, კერძოდ:

  მაგიდის
  ფსონი
  ბაი ინიბაი ინიფიქსირებული
  ლიმიტი
  მაგიდის
  ფსონი
  მინიმალურიმაქსიმალურიფიქსირებული
  ლიმიტი
  0.051.0010.002.00
  0.12.0020.004.00
  0.255.0050.0010.00
  0.510.00100.0020.00
  1.0020.00200.0040.00
  2.0040.00400.0080.00
  3.0060.00600.00120.00
  4.0080.00800.00160.00
  5.00100.001000.00200.00
  10.00200.002000.00400.00
  25.00500.005000.001000.00
  50.001000.0010000.002000.00
  100.002000.0020000.004000.00


  სეკას ვირტუალურ მაგიდებზე ორგანიზატორის მომსახურების პროცენტი შეადგენს 5%-ს.
ევროპაბეთი იყენებს ქუქი ფაილებს. ეს საშუალებას გვაძლევს ვებგვერდი იყოს კომფორტული და მოსახერხებელი