ლაივ ჩატი
ბილეთები ბოლოს განახლდა: 20.02
ბილეთი
0
მაქს 30/84
x1
0
x1
0
x1
0
x1
+3
x2
x3
x4
მაქს 30
მინ 30₾
გააკეთე მინ. 30₾ დეპოზიტი დღის განმავლობაში, მიიღე გათამაშების 3 ბილეთი და ხვალინდელი ბილეთების მულტიპლიკატორი!

  კენოს წესები

  იღბლიანი 6

  სტანდარტული ფსონი - 6 ციფრი 35-დან (6/35)
  არსებული 48 ბურთულიდან (რომელთა ნომერაციაა 1-დან 48-ის ჩათვლით) მოთამაშე ირჩევს 6 ბურთულას, რომელიც უნდა ამოვიდეს ლოტოტრონიდან 35 ამოსულ ბურთულას შორის, მოთამაშის მოგება განისაღვრება მე-6 ამოსული ციფრის გასწვრივ მითითებული კოეფიციენტის შესაბამისად.
  X ბონუსი (X2/X3)
  ამოსული ბურთულების პანელზე მოცემული სიმბოლო ნიშნავს გაზრდილ მოგებას შემდეგ შემთხვევებში:
  a) თუ მოთამაშის მიერ არჩეული 6 ბურთულიდან 1 დაემთხვევა X ბონუსის სიმბოლოს, მოგებული თანხა გაორმაგდება(გამრავლდება X2-ზე).
  b) თუ მოთამაშის მიერ არჩეული 6 ბურთულიდან 2 დაემთხვევა X ბონუსის სიმბოლოს, მოგებული თანხა გასამმაგდება(გამრავლდება X3-ზე).
  X სიმბოლო არაა ფიქსირებული კონკრეტულ პოზიციაზე, მისი ლოკაცია იცვლება შემთხვევითობით.
  6 ბურთულა 1 ფერით (6/1)
  48 ბურთულა დაყოფილია 8 ჯგუფად, თითოეულ ჯგუფშია 6 ერთი ფერის ბურთულა.მოთამაშე ირჩევს 6 ბურთულას ერთნაირი ფერით. კოეფიციენაბი სნადტარტული ფსონის(6/35) ანალოგიურია.
  კენტი/ლუწი
  მოთამაშეს აქვს საშუალება განათავსოს ფსონი ამოსული 35 ბურთულიდან თუ რა რაოდენობის ბურთულა ამოვა უფრო მეტი, კენტი თუ ლუწი. მოცემული პოზიციის კოეფიციენტი არის 1,8.
  პირველი ბურთულა კენტი/ლუწი
  მოთამაშეს აქვს საშუალება განათავსოს ფსონი პირველი ამოსული ბურთულზე, იქნება კენტი თუ ლუწი. მოცემული პოზიციის კოეფიციენტი არის 1,8.
  პირველი 5-ის ჯამი (122,5+)
  მოთამაშეს აქვს საშუალება განათავსოს ფსონი პირველი 5 ამოსული ბურთულის ნომრების ჯამზე, იქნება 122,5-ზე მეტი თუ ნაკლები. მოცემული პოზიციის კოეფიციენტი არის 1,8.
  პირველი ბურთულა ნაკლები/მეტი (24.5+)
  მოთამაშეს აქვს საშუალება განათავსოს ფსონი პირველი ამოსული ბურთულის ნომერზე, იქნება 24,5-ზე ნაკლები თუ მეტი. მოცემული პოზიციის კოეფიციენტი არის 1,8.
  პირველი ამოსული ფერი
  მოთამაშის მიზანია გამოიცნოს თუ რა ფერის ბურთულა(პირველი) ამოვა ლოტოტრონიდან. შესძლებელია არჩეულ იქნას 1 (ერთი), 2 (ორი) ან 4 (ოთხი) ფერი.
  კოეფიცეინტები შესაბამის ვარიანტზე იქნება:
  1 ფერი – 7,2
  2 ფერი – 3,6
  4 ფერი – 1,8
  სისტემის ტიპი იღბლიანი ექვსი
  წესებიდან გამომდინარე მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს მაქსიმუმ 10 (ათი) რიცხვი 48-დან, არჩეული ბურთულებიდან 6(ექვსი) უნდა იყოს ამოსულ 35-ს შორის.
  სისტემის ვარიანტები 6/7 6/8 6/9 და 6/10. განთავსებული თანხა იყოფა კომბინაციების რაოდენობაზე და მრავლდება იმ კოეფიციენტზე, რომელის შესაბამისი ვარიანტი იქნება მომგებიანი.
  სესტემა 6-7-ის ვარიანტების რაოდენობა არის 7
  სესტემა 6-8-ის ვარიანტების რაოდენობა არის 28
  სესტემა 6-9-ის ვარიანტების რაოდენობა არის 84
  სესტემა 6-10-ის ვარიანტების რაოდენობა არის 210
  ფსონი მომდევნო ტირაჟებზე
  მომდევნო ტირაჟზე ფსონის განტავსების ფუნქცია იძლევა საშუალებას წინასწარ არჩეული წიფრებით განთავსდეს ფსონი მომდევნო 10 ტირაჟის განმავლობაში.
  სპეციალური, სტანდარტული და სისტემის ტიპის ფსონები შესაძლებელია იყო განთავსებული მომდევნო ტირაჟის ტიპზე.
  ფუნქცია იღბლიანი 6
  ეს ფუქნცია გულისხმობს შემთხვევით არჩეულ 6 რიცხვს.
ევროპაბეთი იყენებს ქუქი ფაილებს. ეს საშუალებას გვაძლევს ვებგვერდი იყოს კომფორტული და მოსახერხებელი